skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt tirsdag d. 18. april 2017 Åben Workshop for sociale iværksættere i SED´s lokaler i Aarhus.
Der var 2 deltagere med 2 initiativer.

De to initiativer var:
1) Thomas Bo Christen er ved at udvikle en socialøkonomisk virksomhed med titlen Aarhus Cares. Aarhus Cares. Er en service, der gør det muligt for folk der føler sig alene, at finde nogen at spise sammen med og derefter gå ud i byen som gruppe. Ideen er samtidig at lave en handelsplatform med tilbud på oplevelser til unge.

2) Lisbeth Blach Jespersen arbejder med en ide om et socialt projekt med urban gardening. Hun vil gerne bruge dyrkning af grøntsager eller have drift som et middelt til integration af udsatte. Det må gerne være på jordstykker i Aarhus området. Hun arbejder i øjeblikket på at udvikle ideen.

Per Bach fra SES bistod med ideudvikling.

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.
Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.
Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.
På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter, og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.
Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Back To Top