skip to Main Content

Tid: Tirsdag d. 18. oktober 2016 kl. 15.00-17.00
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11. , byg. 4, 1. i Aarhus

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt tirsdag d. 18. oktober 2016 Åben workshop for sociale iværksættere.
Der var to deltagere.

Johan Tryk, Projekt – Floden uden
sukker og Jimmy Jørgensen, Aakjær Hus

“Floden uden sukker – Videnscenter” er en arbejdstitel for en ide til en socialøkonomisk virksomhed med det formål at skabe bedre livskvalitet for borgere med diabetes 2, en bedre sundhed for overbægtige og for alle danskere, som ønsker et bedre liv uden for meget sukker og andre uheldige erstatnings- og tilsætningsprodukter i vores madvarer.

“Floden uden sukker” skal også være en virksomhed, der vil arbejde med innovative løsninger på velfærdssamfundets problemstillinger ved at kombinere det offentliges opgavefokus, det privates organisationsform og civilsamfundets sociale og sundhedsmæssige engagement.

Projektet skal motiverer handlen, supermarked og industrien itl at tage et afgørende ansvar for at tilbyde sunde fødevarer uden sukker (heller ikke skjult sukker) til de over 300.000 danskere som har diabetes 2.
Men målgruppen omfatter også de 650.000 svært overvægtige danskere (en del af diabetikerne er også repræsenteret i denne gruppe).
Endelig er projektet også rettet mod alle der gerne vil spise sundt og kunne købe madvarer uden sukker..

Frivilligheden skal også være en afgørende del i projektet/virksomheden – herunder et samarbejde med bl.a. Diabetesforeningen.

Det er tanken at “Floden uden sukker” vil blive drevet som enhver virksomhed, hvor virksomhedsdrift på almindelige markedsvilkår går hånd i hånd med en høj grad af social ansvarlighed i virksomhedskulturen. Virksomheden investerer i konceptudvikling og rådgivning, og skal geninvestere 100% af overskuddet i virksomhedens formål.

Indtjeningen skal først og fremmest være et middel til at styrke det sociale og sundhedsmæssige engagement. Johan Tryk ønsker også, at virksomheden skal også være en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV).

Johan arbejder pt. på at skaffe startfinansieringen til projektet, der hvis Skjern Kommune vil gå ind i projektet, skal etableres som et Videnscenter i kommunen.

Aakjær Hus
Aakjær Hus
Er en ejendom på 1100 kvadratmeter ved Aakjær Gods, tæt på Odder.
Ejendommen rummer seks lejemål/lejligheder, som i øjeblikket er udlejet. Desuden er der uudnyttet plads, som giver mulighed for at indrette yderligere fire lejemål – samt evt værksted, kontor og en kantine, hvis der bliver behov for det.
Den nuværende ejer (Jimmi Jørgensen), vil gerne have hjælp til at omdanne og drive ejendomsselskabet som en socialøkonomisk virksomhed.
Han ønsker:

• At skabe arbejdspladser til en eller flere håndværkere i fleksjob, som f.eks. tømrere og murere. Opgaverne vil dels være vedligeholdelse af ejendommen, dels istandsættelse/indretning af den uudnyttede kapacitet. Ansættelsen af fleksjobbere kan evt. kombineres med at have unge i praktik.

• At de nye lejemål eventuelt bruges som akutboliger i samarbejde med kommuner og/eller udlejes til mennesker med særlige behov

• Bevare ejendommen i god stand og udvikle dens potentiale, så mange får gavn og glæde af den.

Pt drives Aakjær Hus i regi af Flexpower APS. Der er luft i økonomien til at finansiere nogle fleksjoblønninger. Der overvejes flere muligheder for at omdanne virksomheden til en SØV. Blandt disse er at overtagelse overdragelse af APS´et eller omdanne den til en fond.
SED går ind i en undersøgelsesproces sammen med Jimmi, for at få afklaret og udviklet planerne for ejendommen og deres realisering.

Om SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.

Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.

På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.

Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Back To Top