skip to Main Content

Åben workshop for sociale iværksættere


Tid: Tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 15.00-17.00 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt Åben workshop for sociale iværksættere tirsdag d. 15 januar 2019 i SED´s lokaler i Aarhus. Der var to deltager med to projekt.

Pauline Bakmann Madsen fra projektet “Samværket” og Claus Pape fra “LitterGo”

 

Samværket er en ide til at skabe et netværk, der kan styrke samarbejdet mellem falilier og plejefamilier for anbragte børn med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for alle parters trivsel -samt et forsøg på at lave en bæredygtig virksomhed ud af projektet på sigt.

 

LitterGo har en vission om at skabe et rent samfund fri for henkastet og herreløst affald. Projektet vil gerne motivere til at jord og landområder med affalds ophobninger ikke er med til at forurene andre områder. For at lykkes med visionen arbejder LitterGo med forskellige prototyper, hvor beskæftigelse af udsatte borgere er en af dem.

 

Per Bach stod for sparring med de to projekter.

 

Om SED´s Åbne workshops
SED´s Åbne workshops for sociale iværksættere er et uforpligtende forum, hvor sociale iværksættere med ideer til projekter og virksomheder, som kan løse samfundsmæssige udfordringer, kan få sparring og støtte til at videreudvikle ideen. Det kan f.eks. være projekter, som skaber jobs til udsatte, genbruger ressourcer eller skaber et bedre miljø.
Sparringen kan foregå individuelt i fortrolighed eller i samspil med andre sociale iværksættere.

 

Workshoppene er åbne for sociale iværksættere med helt nye ideer, som de gerne vil testet sammen med andre. Men på workshoppene er det også muligt at tage udfordringer op, som man har i et allerede eksisterende projekt eller en socialøkonomisk virksomhed, og som man gerne vil have friske øjne på eller faglige input til at løse.

 

Workshoppene afholdes en gang om måneden. Man kan deltage i en enkelt workshop, men er også velkommen til deltage i en række, hvis der er behov for det.  

 

På workshoppene deltager der altid nogen af SED´s konsulenter og fagpersoner med specialviden kan evt. indkaldes efter behov.

 

Workshoppene er overordnet tænkt som et bidrag til at flere sociale iværksætter-ideer kan udvikles og realiseres.

Back To Top