skip to Main Content

Tid: Mandag den 5. december, fra 15-17
Sted: Arbejdernes Landsbank, M. P. Bruuns Gade 22, 8000 Århus C.
Arrangementet  blev afholdt i et samarbejde mellem Det Kooperative Fællesråd i Aarhus og Sociale Entreprenører i Danmark

Det kooperative fællesråd satte rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus, Thomas Medom, i stævne for at få svar på, hvad der sker på beskæftigelsesområdet i Århus indenfor ansættelser af borgere på kanten, socialøkonomisk virksomhed, og generelt socialt ansvar.
Der var 14 deltagere.

Efter en kort velkomst af Julie Luna Beyer fra Det Kooperative Fællesråd holdt rådmand Thomas Medom et kort oplæg om situationen på beskæftigelsesområdet i forhold til udsatte og hans visioner på området.

Aarhus Kommune har en overordnet ambition om at få flere borger på kanten tættere på arbejdsmarkedet.
Kommunen fremlægger på onsdag d. 7. december den nye beskæftigelsesplan. En del af planen handler om et rummeligt arbejdsmarked, hvor der bl.a. skal være et bedre samarbejde med virksomheder. Man ønsker også at flere unge og flere ikke vestlige borger skal i job. En del af indsatsen er at man får skabt ejerskab til sin egen situation.
I følge Thomas Medom er der mange har brug for hjælp bl.a. fordi mange bliver ramt af 225 timers regel og kontanthjælpsloftet. Som Kommune er noget af det eneste man kan gøre – at skaffe dem de ramte et arbejde.

Aarhus arbejder med investeringsmodeller i forhold til at få udsatte tættere på arbejdsmarkedet og dermed egen forsørgelse.
Der er mange veteraner i Aarhus bl.a. fra Balkan-krigen. De har nu fået et veteranhjem, som forhåbentlig vil kunne bidrage positivt med at gøre noget for veteranerne. Projekt Rummelig imidt vil også gøre en indsats i forhold til veteranerne.
Man håber også på at flere virksomheder vil begynde at tage et socialt ansvar som man ikke har taget før.

Thomas Medom

Thomas nævnte at det i forhold til unge er tydeligt, at hvis man har haft et fritidsjob i sin ungdom, så øger det muligheden for at få et job når man bliver ældre.

Aarhus har lavet en Strategi for socialøkonomiske virksomheder tilbage i 2012 et arbejde, der var drevet af tidligere rådmand Hans Halvorsen.
Kommunen har siden da forsøgt at gøre, hvad der er muligt for at tilgodese socialøkonomiske virksomheder i forhold til kommunale udbud. Kommunen kan anvende sociale klausuler men skal stadig se på pris. Man har givet en forpligtigelse til at det ifht. udbud altid overvejes om der er noget i størrelse som kan udbydes til en socialøkonomisk virksomhed.

Thomas oplever at mange diskussioner omkr. socialøkonomiske virksomheder handler om, hvorvidt man kan få en aftale med kommunen eller ej. Han efterlyser at socialøkonomiske virksomheder også baserer deres forretningsmodel på andet end forventet indtægt fra Beskæftigelsesforvaltningen.
Adgang til vejledning for socialøkonomiske virksomheder sker stadig gennem StartVækst Aarhus.

Thomas Medom synes Aarhus er røget ned af rangstigen mht. socialøkonomi og vil gerne have det på landskortet igen. Han har også et ønske om at der bliver lidt større diversitet – så det ikke kun er caféer alt sammen.
I forhold til kommunens politikere er stemningen over alle partier positiv i forhold til socialøkonomiske virksomheder, men holdningen er også lidt, at socialøkonomiske virksomheder er for få og for små til at kunne løfte den opgave, der i at få udsatte tættere på arbejdsmarkedet. Her er kan man få flere i arbejde, hvis man satser på traditionelle virksomheder, der vil tage et socialt ansvar. At socialøkonomiske virksomheder ikke vokser markendt, gør at man må satse på traditionelle samfundsansvarlige virksomheder

Thomas fortalte at han i forhold til den nye beskæftigelseslovgivning, der er på vej, vil skrive et brev til den nye beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og nævne, at der er et stort behov for af bureaukratisering. Det er nødvendigt i højere grad at skifte fra processkrav til fokus på effekt.

Ann Louise Sloth

Herefter fortalte Ann Louise Sloth fra den socialøkonomiske virksomhed Soul Shine om de aktuelle problemstillinger de oplever på området.
Soul Shine er en social økonomiske virksomhed i Latinerkvarteret i hjertet af Aarhus, som driver en vintage butik og en vegetarisk café. Soul Shines projekter har alle har et socialt – sundheds og miljømæssigt formål. Overskuddet fra Soul Shine`s projekter geninvesteres i projekterne eller i andre sociale projekter – f.eks. virksomhedens projekter i Afrika.
Ann Louise fortalte bl.a., at Soul Shine meget gerne vil udvide og vækste aktiviteterne, så udsatte kan få flere forskellige opgaver.

Soul Shine har ikke kunnet få en aftale med Aarhus Kommune men har haft stor succes i Vejle. Hvor man startede med forsøgsvis at få 4 borgere i forløb for 2 år siden, så  kommunen kunne se, hvad virksomheden kunne. Vejle har været meget glade for samarbejdet med Soul Shine og i dag er der 130 mennesker i forløb.
Soul Shine har organiseret sig sådan at forløbs og afklaringdelen varetages af en selvstændig virksomhed – Life Vision, der drives som kommercielt med fint overskud. Det giver økonomi til at Soul Shine kan lave sine yderligere aktiviteter.
På grund af denne organisering er Soul Shine ikke er en RSV.

Ann Louise fortalte flere cases om hvordan Soul Shine har haft stor succes med at få unge udsatte på ret køl og videre i uddannelse eller tættere på et job.

Se Ann Louises PowerPoint her

Efterfølgende var der spørgsmål og debat.

Back To Top