skip to Main Content

Young Social Entrepreneurship – A How-to Guide

(In english below)
“Boosting Social Entrepreneurship Among Youth – A How-to-Guide” er en ny guide, der giver praktiske oplysninger til unge (eller andre), som kan inspirere og hjælpe dem med at starte et socialt iværksætteri/en social virksomhed eller forbedre den, de allerede har startet.

I guiden kan du finde kapitler om, hvordan du former din idé, hvordan du opbygger et team og en organisation, og hvordan du skaber en forretningsmodel. Der er også information om økonomi og crowdfunding og om, hvordan du kan bruge events til at booste din organisation, om kommunikation og effektmåling. Og du kan også lade dig inspirere af case-eksempler fra Danmark, Holland og Kroatien.

Guiden er produceret som en del af et Erasmus+ projekt af The Present fra Holland, Brodoto fra Kroatien og Sociale Entreprenører i Danmark fra Danmark.

De tre organisationer arbejder alle for at hjælpe sociale iværksættere og fremme socialt iværksætteri. De mener alle tre, at det kan være en vej frem, både i forhold til at løse de mange udfordringer, verden står over for i dag, men også fordi det kan være med til at skabe mere bæredygtige organisationer. De tre organisationer mener især, at det er vigtigt at stimulere og støtte unge mennesker, der starter som sociale iværksættere, og på den måde sætte impact i centrum for deres mission i stedet for i slutningen.

Guiden er tænkt som et sted at starte, men hvis du som social iværksætter har brug for yderligere støtte på din rejse, er du velkommen til at kontakte Sociale Entreprenører i Danmark her

Fakta:
Titel: Boosting Social Entrepreneurship Among Youth – A How-to Guide
Forfattere: Merle Boss, Joukje Boeder, Branimir Radacovic, Petra jurlina, Per Bach og Gitte Kirkeby
Dato for udgivelse: Juni 2024
Producenter: The Present, Brodoto og Sociale Entreprenører i Danmark
Du kan downloade guiden her

Feedback på Young Social Entrepreneurship How-to-Guide
Vi ville være meget taknemmelige, hvis du ville tage dig tid til at give os feedback på guiden via dette link

ENGLISH:
Young Social Entrepreneurship – A How-To Guide” is a new guide that provides practical information for young people (or others), that can inspire and help them to start a social entrepreneurship/a social enterprise or improve the one they have already started.

In the guide you can find chapters on how to shape your ide, how to build a team, an organisation and how to create a business model. There is also information on finances and crowdfunding and, on how you can use events, on communication and impact measurement. And you can also be inspired by case examples from Denmark, Holland and Croatia.

The Guide is produced as part of an Erasmus+ project by The Present from Holland, Brodoto from Croatia and Sociale Entreprenører i Danmark from Denmark.
The three organisations all work to help social entrepreneurs and promote social entrepreneurship. They believe it is a way forward both to help solve the many challenges the world is facing to day, but also because it can help to create more sustainable organisations. In particular they think it is important to stimulate and support young people starting as social entrepreneurs and that way put impact not at the end, but at the core of their mission.

The guide is ment as a place to start, but if you as a social entrepreneur need further support on your journey, contact Sociale Entreprenører i Danmark here

Facts:
Title: Young Social Entrepreneurship – A How-To Guide
Authors: Merle Boss, Joukje Boeder, Branimir Radacovic, Petra jurlina, Per Bach and Gitte Kirkeby
Date of Release: June 2024
Producers: The Present, Brodoto and Sociale Entreprenører i Danmark
You can download the guide here

Feedback on Young Social Entrepreneurship How-to-Guide
We would be very grateful if you would take the time to give us feedback on the guide via this link

 

Erasmus disclaimer
Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Back To Top