skip to Main Content

European Social Enterprise Monitor 2023-2024 er udkommet

Sociale Entreprenører i Danmark har netop udgivet rapporten ”European Social Enterprise Monitor 2023-2024– Dansk rapport” (ESEMDK). Læs rapporten her
Rapporten bliver officielt lanceret ved en event på Folkemødet på Bornholm d. 15. juni 2024.
Det er tredje gang, at rapporten udgives og det er i dansk sammenhæng stadig den eneste deciderede statusrapport for socialøkonomiske virksomheder med udgangspunkt i så detaljeret et datamateriale.
Målet med rapporten er at give beslutningstagere i regeringen, erhvervslivet, forskermiljøet og civilsamfundet konkrete data om socialøkonomiske virksomheder, som kan danne grundlag for politiske beslutninger, finansiering og forskellige former for støtteindsatser.
Fremadrettet vil rapporten blive udgivet hvert andet år, hvilket betyder at næste ESEM spørgeundersøgelse efter planen finder sted i efteråret 2025 og på basis af den udgives den næste danske European Social Enterprise Monitor rapport i juni 2026.

Om ESEM projektet
ESEMDK 2023-2024 er en del af den europæiske European Sociale Enterprise Monitor undersøgelse, der er støttet af Europa-Kommissionen og koordineret af Euclid Network og den tyske organisation for socialøkonomiske virksomheder SEND.
Undersøgelsen bygger på erfaringerne og succesen med nationale spørgeundersøgelser, der er gennemført i Tyskland, Holland og England gennem de sidste 14 år. 2020 var det første år, hvor der gennemføres en samlet europæisk undersøgelse i otte lande: Kroatien, Danmark, Estland, Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien.
I projektet er Danmark sammen med 30 andre europæiske lande gået sammen om at udgive nationale statusrapporter samt en europæisk komparativ rapport, der i år sammenligner resultaterne i de deltagende lande. Målet er at øge antallet af lande, der deltager i ESEM-undersøgelsen yderligere i de kommende år.

ESEM-undersøgelse indeholder 84 spørgsmål udformet af projektets forskernetværk, og invitationer til at deltage i undersøgelsen er sendt ud via email til mere end 300 danske socialøkonomiske virksomheder. Herudover er socialøkonomiske virksomheder blevet opfordret til at deltage via sociale medier, og telefonisk.
En række danske organisationer; Kooperationen, Ligeværd, DISIE, Cabi, Konsulenthuset for Socialøkonomi, Projekter imidt, FO-Aarhus, RUC og Selveje Danmark er samarbejdspartnere i projektet og bidrager bl.a. med at mobilisere deltagere til spørgeundersøgelsen og formidle rapportens resultater.

Undersøgelsen er i 2023-2024 blevet besvaret af 56 danske socialøkonomiske virksomheder. Data fra den danske spørgeundersøgelse indgår i den europæiske European Sociale Enterprise Monitor rapport, der udsendes i slutningen af 2024.

6 fakta om de socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i ESEMDK undersøgelsen

  1. ESEMDK virksomhederne er den gennemsnitlige andel af kvinder i arbejdsstyrken 60,3%, i bestyrelsen er den på 50,4% og i ledelsesteamet 61,6% og 50,4% blandt stifterne af organisationen.
  2. Kun 10,9% af ESEMDK virksomhederne mener, at der er god politisk støtte til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 67,1% mener, at der er lav, meget lav eller ingen politisk støtte på nationalt niveau.
  3. ESEMDK virksomhederne sætter værdier som inklusion og diversitet højt. 76,8% af de adspurgte virksomheder har mennesker med forskellige typer af handicap ansat. 71,4% har ansat mennesker med forskellig etnisk baggrund og 46,4% har mennesker med migrantbaggrund ansat.
  4. 58,8% af ESEMDK virksomhederne mener at manglende forståelse for og bevidsthed om socialøkonomiske virksomheder i offentligheden og hos kunderne opleves som en barriere. Ud af disse svarer 19,6%, at det er en meget stor barriere.
  5. ESEMDK virksomhederne peger på forskellige politiske tiltag, der kunne give dem bedre vilkår. 73,2% svarer, at det offentlige i højere grad kunne købe fra socialøkonomiske virksomheder. 64,3% efterspørger specifikke offentlige finansielle støtteordninger, mens 62,2% peger på bedre støtte til beskæftigelse af udsatte grupper.
  6. ESEMDK virksomhederne viser en høj grad af social og miljømæssig bevidsthed i deres forretningsdrift. 96,4% af de deltagende svarer således, at de anser social impact for meget vigtig eller vigtig for deres strategiske forretningsbeslutninger.

 

FAKTA:
Titel: European Social Enterprise Monitor 2023-2024 – Dansk rapport
Forfattere: Per Bach og Luise Li Langergaard
Udgiver: Sociale Entreprenører i Danmark
Udgivelsesdato: Julni 2024
ISSN 2794-3461 (Trykt version)
ISSN 2794-347X (Online version)
Rapporten er på 68 sider og kan downloades her

Læs tidligere ESEM rapporter
European Social Enterprise Monitor 2021-2022 – Dansk rapport her
European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport her
Læs mere om ESEM projektet her

Back To Top