skip to Main Content

SED vært for Erasmus+ partnermøde i København

Sociale Entreprenører i Danmark var d. 30.-31.  2024  vært for et partnermøde i København i forbindelse Erasmus+ projektet “The Present for the Future – Boosting Youth Social Entrepreneurship”.
Projektet handler om at engagere unge mere i socialt iværksætteri.
Vi havde besøg af partnere i projektet Brodoto fra Kroatien og The Present fra Holland.

Vi indledte partnermødet  d. 30. maj med en frokost, hvor vi havde lejlighed til at kort at drøfte udviklingen i projektet, som kører fra 1. februar 2023 til 31. juli 2024.
– Vi har fået en masse ud af projektet indtil nu. Vi har bl.a.:
– Udvekslet og lært en masse fra hinandens aktiviteter – gennem såkaldt jobshadowing
– Fået oplært unge i at anvende events til at booste deres sociale iværksætteri
– Fået afholdt 3 store meetup events  (den tredje i København 30. maj)
– Fået udviklet en Young Social Entrepreneurship How-to-Guide
– Og ikke mindst har vi fået lagt grunden for et godt fremtidigt samarbejde mellem vores tre organisationer.

Efter frokost mødet var der lidt fri tid til vores partnere mens  SED staben forberedte det store meetupevent som vi afholdt fra kl. 15.00-19.00 i Fishtank København.
Meetupeventen er detaljeret beskrevet her

Partnermødet fortsatte fredag d. 31. maj med at spise morgenmad sammen med den socialøkonomiske virksomhed Medvind på Fishtank. Mendvind har en fast tradition med at invitere alle interesserede til åben morgenmad hver fredag. Morgenmaden forberedes af Højskole Uden Mure, der  er et tilbud til udsatte unge i alderen 15-25 år, som har fællesskab, livsmestring og mad i fokus. Det var en fin lejlighed for vores hollandske og kroatiske kolleger til at tale mere med ansatte fra Medvind der var case til den store meetup event dagen før.


Efter morgenmaden fortsatte partnermødet i lokaler på Fishtank med såkaldt “Jobshadowing” altså en lejlighed for vores partnere i projektet til at blive orienteret om og inspireret at SED´s aktiviteter. I dette tilfælde af SED’s online støtte til sociale iværksættere “Få vejledning af fagpersoner” arrangementerne.

Per fortalte detaljeret om begivenhederne, og hvordan SED har kørt begivenheden siden 2016. Først i en fysisk version før Covid, men derefter i et onlineformat. Det giver større fleksibilitet for deltagere fra hele landet og også for fagfolk, der kan give deres tid pro bono.

Der var online møde med Marco D´Andrea, der er forretningsudvikler og fundraiser fagperson hos SED’s online support arrangementer. Marco fortalte kort om sine oplevelser med at være fagperson til arrangementerne og vores partnere havde efterfølgende rig lejlighed til at stille spørgsmål til Marco.

Efterfølgende havde vi en opsamling på de tre meetupevents vi har afholdt i Amsterdam, Zagreb og København
samt en dialog om den sidste del af projektet i juni-juli og de opgaver, der skal afsluttes inden projektet er færdigt samt om afrapporteringen.


Efter en kort frokost fortsatte mødet med et oplæg af Michael Eis, der er dansk crowdfunding-ekspert. Michael var inviteret til mødet fordi vi gerne vil knytte kontakt mellem det danske og kroatiske crowdfundingmiljø repræsenteret af vores kroatiske partner Brodoto.
Michael gav en grundig indføring sine erfaringer med crowdfunding og status i Danmark pt.. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål.

Vi afsluttede mødet med en kort planlægning af online møder i den resterende tid af projektet.


Alle projektpartnere sammen med Medvind

Erasmus disclaimer
Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 

Back To Top