skip to Main Content

The -able – salg af kunsthåndværk giver håb for mennesker fra konfliktområder

Af Luis Pereira
This article is available in english here

The -able er en socialøkonomisk virksomhed som er blevet grundlagt med en dyb intention om at støtte personer, der er berørt af konflikter, og som fra starten har været bygget på værdier som bæredygtighed, værdighed og inklusivitet.
The -able er et eksempel på medfølelse og iværksætteri som forbedrer livet for fordrevne personer ved at give dem mulighed for at sælge deres arbejde.

Opstart og tidlig vision
Historien om The -able er drevet af et ønske om at skabe forandring og lægger stor vægt på empati.
Grundlæggeren, Kirstine Kruse, blev dybt berørt af situationen for mennesker, der var tvunget til at flygte, da hun boede i Libanon og Grækenland, og hun oplevede på første hånd det uudnyttede potentiale og den modstandskraft, der var blandt fordrevne. Hun indså, at løsningerne ikke nødvendigvis lå i velgørenhed, men i at skabe muligheder for selvforsørgelse og værdighed.

Kirstine begav sig derfor ud på en rejse drevet af en dyb bekymring for de mennesker, der er tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af konflikt.
Hendes erfaringer med at arbejde med mennesker, der var tvunget til at flygte i Libanon og Grækenland, uddybede hendes forståelse for de udfordringer, som fordrevne samfund står over for. Kirstine følte sig tvunget til at gøre en forskel, men kæmpede med at finde ud af, hvordan hun bedst kunne bidrage på en meningsfuld måde. På trods af at hun anerkendte opfindsomheden og kreativiteten hos de mennesker, hun arbejdede med, observerede hun en mangel på direkte adgang til de midler, der var nødvendige for at realisere deres ideer og talenter.

Det var da hun var tilbage i Danmark og stod over for det almindelige praksis med gaver fra virksomheder, at ideen til The -able opstod.
Kirstine reflekterede over overforbruget og miljøpåvirkningen fra masseproducerede gaver og forestillede sig et alternativ: etisk og bæredygtigt producerede meningsfulde gaver, som samtidig kunne hjælp mennesker, der havde brug for det. Inspireret af de håndværkere, hun havde mødt, satte hun sig for at skabe en platform, der kunne forbinde disse håndværkere med forbrugere, der delte hendes værdier.

Efterhånden som efterspørgslen efter de unikke, formålsdrevne gaver voksede blandt kolleger, venner og bekendte, udvidede Kirstine sin vision til også at omfatte privatpersoner.
Begejstringen og den positive modtagelse af hendes produkter gav næring til hendes passion og fik hende til at fortsætte med at søge inspiration og feedback fra markeder og interaktioner med kunder. Kirstines rejse fra at arbejde direkte med mennesker, der er tvunget til at flygte, til at grundlægge The -able er et godt udtryk for hendes engagement i at skabe positive forandringer gennem etisk handel og på den måde styrke marginaliserede samfund. Sådan opstod kimen til The -able – en virksomhed med en forpligtelse til etisk handel og en tro på den transformerende kraft i økonomisk empowerment af en udsat gruppe.

Produkterne
The -able har specialiseret sig i at sælge kunsthåndværk lavet af mennesker, der er tvunget til at flygte, og støtte dem, ved at give dem mulighed for at leve af deres færdigheder og passioner. The -able fokuserer primært på firmagaver og tilbyder et unikt alternativ til masseproducerede varer ved at forsyne virksomheder med etisk og bæredygtigt producerede gaver. Disse gaver, der er fremstillet af talentfulde håndværkere, fungerer som meningsfulde, udsøgte udtryk for påskønnelse, samtidig med at de har en positiv social impact.
Ud over at servicere erhvervskunder til arrangementer med f.eks. julegaver engagerer The -able sig også i det bredere samfund gennem markeder, der afholdes over hele Danmark. Den slags markeder giver kunderne en platform til at opdage og købe det unikke kunsthåndværk, hvilket igen skaber en dybere forbindelse mellem forbrugerne og kunsthåndværkerne bag produkterne. Ved at sælge både til virksomheder og individuelle kunder forstærker The -able stemmerne og talenterne hos mennesker, der er tvunget til at flygte, og fremmer inklusion, bæredygtighed og social ansvarlighed gennem hvert eneste køb.

Værdier og forpligtigelser
The -able styres af et sæt kerneværdier, som understøtter virksomhedens aktiviteter og partnerskaber.
Åbenhed, værdighed, mangfoldighed, lighed og bæredygtighed udgør rygraden i værdierne og former alle aspekter af virksomhedens aktiviteter. Gennem gennemsigtige og autentiske relationer med håndværkere, kunder og forretningspartnere fremmer The -able en kultur med tillid og gensidig respekt.

Ved at fejre mangfoldighed og udfordre stereotyper forstærker The -able mangfoldigheden af kulturer og traditioner gennem sine produkter og samarbejder. Ved at prioritere fair lønninger, gode arbejdsforhold og medbestemmelse opretholder virksomheden samtidig værdigheden og rettighederne for de håndværkere, den arbejder med, og giver dem mulighed for at forme deres egen fremtid.

 

En vision om at skabe bæredygtige muligheder:
I hjertet af The -able ligger en stærk mission: At skabe værdige og meningsfulde beskæftigelsesmuligheder for mennesker, der er tvunget på flugt, samtidig med at traditionelle håndværk og færdigheder bevares og genoplives. Gennem direkte samarbejde med kunsthåndværkere og lokale NGO’er i konfliktramte områder sikrer The -able, at hvert køb direkte kommer de personer til gode, som skaber håndværket.

Den impact som The -ables initiativer har går på tværs af grænser og samfund.
Fra at støtte kvindekollektiver i flygtningelejre til at finansiere gratis uddannelsesprogrammer for asylansøgere investerer virksomheden i både økonomisk uafhængighed og personlig udvikling. The -able omfavner bæredygtighed i sin praksis og genbruger materialer til at skabe etisk producerede varer.

Eksempler på impact 
Virksomheden støtter tre kvindekollektiver i flygtningelejrene Shatila og Bekaa med hjælp til design, produktion og videresalg af deres kunsthåndværk. Ved at styrke disse kollektiver skaber The -able muligheder for, at kvinder kan generere indtægter og opnå økonomisk uafhængighed. I Athen har The -able finansieret 12 måneders gratis undervisning i engelsk, syning og IT for asylansøgere. Dette initiativ forbedrer ikke kun den enkeltes færdigheder, men letter også deres integration i samfundet og fremmer selvforsørgelse. The -able har som nævnt stort fokus på bæredygtighed og genbrug af materialer som f.eks. 250 kg genbrugsplast fra Katsikas flygtningelejr og materiale fra gummibåde og redningsveste fra de græske kyster. Den miljøbevidste tilgang minimerer affald og bidrager til at bevare ressourcerne.

Organisationen har også finansieret 1000 timers gratis skateboardundervisning for børn og unge i Palæstina, hvilket giver rekreative muligheder og fremmer sammenhængskraften i samfundet. Initiativet beriger ikke kun deltagernes liv, men skaber også en følelse af glæde og solidaritet midt i modgangen.

Eksemplerne illustrerer The -ables mangefacetterede tilgang til social impact, der spænder over økonomisk empowerment, uddannelse, miljømæssig bæredygtighed og samfundsengagement. Gennem initiativerne bestræber virksomheden sig på at skabe en mere inkluderende og støttende verden, gennem hvert enkelt projekt.


Samfundsengagement og vækst gennem partnerskaber:

The -able har skabt partnerskaber med over 30 NGO’er og virksomheder i flere lande, herunder Libanon, Italien, Frankrig, Ukraine, Afghanistan, England, Syrien og Grækenland. Samarbejdet fungerer som en vigtig kanal til at støtte kunsthåndværkere og fremme bæredygtig handel i konfliktramte områder. Partnerskaberne spænder over forskellige regioner og samfund, der er ramt af konflikt, hvilket gør det muligt for virksomheden at nå ud til en bred vifte af talentfulde kunsthåndværkere og håndværkere.

Ved at arbejde direkte med disse organisationer og enkeltpersoner sikrer The -able, at overskuddet fra salget går direkte tilbage til kunsthåndværkerne, hvilket giver dem mulighed for at opnå økonomisk uafhængighed og opretholde deres traditionelle håndværk. Gennem samarbejdet fremmer The -able ikke kun økonomisk selvstændighed, men styrker også båndene til lokalsamfundet og fremmer social inklusion.

Som en socialøkonomisk virksomhed med dybe rødder i samfundsengagement fungerer The -able på den måde som en katalysator for positiv forandring. Gennem partnerskaber med lokale NGO’er og løbende dialog med interessenter skal The -able navigerer i komplekse forhold med social indflydelse med ydmyghed og beslutsomhed for at skabe social impact.

Forretningsmodellen
The -able geninvesterer alt potentielt overskud tilbage i udvidelsen af sine partnerskaber og i støtten til de NGO’er, den samarbejder med. Forpligtigelsen til geninvestering sikrer, at hvert eneste køb bidrager direkte til væksten og bæredygtigheden af den socialøkonomiske virksomheds impact. Ved at prioritere styrkelse af kunsthåndværkere og de samfund, de tilhører, kanaliserer The -able på den måde hele sin omsætning ind i at skabe varige positive forandringer, forstærke sin mission om økonomisk empowerment og social inklusion, fremme meningsfulde partnerskaber, støtte initiativer til samfundsudvikling og at fremme etisk handel.

Fremtiden
Selv om The -able fortsætter med at vokse og udvikle sig, forbliver visionen den samme: At skabe en mere inkluderende og støttende verden, gennem støtte til én håndværker ad gangen. Gennem bevidst forbrug og kollektiv handling inviterer The -able enkeltpersoner til at blive en del af bevægelse der arbejder for lighed, værdighed og bæredygtighed.

I en verden, hvor hvert eneste køb har potentiale til at få stor impact, inviterer The -able alle til at bidrage til en fremtid, hvor medmenneskelighed og handel mødes, hvor hver eneste håndværkers historie bliver hørt, og hvor håbet bliver en del af vores samfund.

 

Hvis du vil støtte The -able´s arbejde kan du indtil d. 24.6. bidrage til den crowdfunding som virksomheden kører på Coop Crowdfunding her

 

The -able Faktabox
År for stiftelse:  2022

Sted: København, Denmark

Forretningsområde: Etisk handel

Mission: At støtte mennesker, der er tvunget til at flygte, ved at sælge traditionelt håndværk

Produkter: Håndværk og gaver

Antal ansatte/frivillige: 1

Årlig indkomst: Ikke oplyst

Mere om The -able:

https://www.theable.dk
https://www.instagram.com/theable.dk

 

 

Back To Top