skip to Main Content

SED til partnermøde i Zagreb i forbindelse med Erasmus+ projekt

SED var i forbindelse med et partnermøde i Erasmus+ projektet The Present for the Future – Boosting Youth Social Entrepreneurship til partner møde i Zagreb d. 15.-16. maj 2024.
Vores partnere i projektet er Brodoto fra Kroatien og The Present fra Holland.

Projektet der kærer fra februar 2023 til juli 2024 har til formål at styrke socialt iværksætteri blandt unge og på den måde også bidrage til at hjælpe udsatte grupper af mennesker (specielt hjemløse, immigranter og flygtninge og mennesker fra konfliktområder). Aktiviteter i projektet har udover at udveksle erfaringer organisationerne imellem at afholde 3 store events i Amsterdam, Zagreb og København, der kan inspirere unge samt at udvikle en How-to-guide med gode råd til kommende unge sociale.

Mødet var dels en lejlighed til at gøre status på projektet, at lære af Brodotos erfaringer primært med crowdfunding til sociale og impact iværksættere samt at deltage i den store meetupevent som skulle afholdes i Zagreb.

15. maj 2024
Mødet var lagt så der var mulighed for at deltage i den store konference LEAP Summit i Zagreb, der fandt sted samtidig. Konferencen samler deltagere fra 30 lande om temaerne: international business & entrepreneurship, digital trends, technology and AI, sustainable development, and career development.

Vi nåede d. 15. maj bl.a. at opleve Mikel Guido Dolci, der grundlægger af Green Fashion Week & CEO for Green Showcase Concept, at høre en paneldebat om sustainable urban mobility samt at tale med forskellige af de udstillere som havde stande til konferencen.
Man kan læse mere om konferencen her: https://leapsummit.com

Efter en formiddag til LEAP Summit mødtes vi med vores hollandske og kroatiske kolleger til frokost på en traditionel kroatisk restaurant, hvor der var lejlighed til at samle lidt op på projektet indtil nu og at høre om de enkelte deltageres arbejde.

Meetup Event
Dagens hovedaktivitet var at overvære og deltage i Brodotos store meetupevent for sociale iværksættere (den ene af de 3 store event som skal afholdes i forbindelse med projektet).

Eventen indledtes med en præsentation af et andet spændende kroatisk Erasmus+ projekt, der havde kørt fra 2021-2024, og som bl.a. havde arbejdet med at skabe social inklusion af unge gennem fritidsaktiviteter. Projektet havde udover at udveksle erfaringer mellem deltagerne arbejdet med at lave podcasts, træningsforløb, spørgeundersøgelser og værktøjer også udviklet en model for, hvordan man kan arbejde mere systematisk med innovation.

Selve hovedarrangementet var organiseret som en Hackaton, hvor de ca. 25 deltagere skulle arbejde med at skabe løsninger på en række samfundsudfordringer bl.a. inden for områder som inklusion og empowerment, uddannelse og læring, borgerinddragelse og miljøudfordringer.

Formålet med eventen var bl.a. at vise, hvordan hackaton formatet kan anvendes af unge til at social og impact-innovation, der igen kan bidrage til at booste sociale iværksættere.
Rammen blev sat af arrangementets unge kvindelige facilitator. Hun gav en kort introduktion til social og impact innovation og forklarede reglerne for en hackaton. At skal  være respektfuld, at holde tiden og at gå efter at finde løsninger.

Herefter selve processen med at deltagerne blev stillet op i to rækker til speeddating. Som et første fik man 5 minutter til at skulle man fortælle den person, man stod overfor hvilket samfundsudfordring man gerne ville løse.
Facilitatoren spurgte to-tre deltagere om de ville dele den udfordring de gerne ville arbejde med.

Derefter rykkede rækken så man kom til at stå overfor en ny person her fik man 5 minutter til at fortælle om noget man var god til (f.eks. at netværke, at kommunikere, at skaffe penge….).
Facilitatoren spurgte to-tre deltagere om de ville dele det de var gode til.

Herefter rykkede rækken endnu en gang. Emnet, som man skulle dele med den person man stod overfor, var denne gang – hvis man skulle skrive en bog hvad skulle den så handle om.
Facilitatoren spurgte to-tre deltagere om de ville dele hvad deres bog skulle handle om.

Herefter gentog facilitator de områder af samfundsudfordringer som blev nævnt som hackatonets temaer indledningsvis (inklusion og empowerment, uddannelse og læring, borgerinddragelse og miljøudfordringer.)

Deltagerne blev derefter opdelt i 5 teams ved at alle blev bedt om at vælge det udfordrigsområde, som de gerne ville arbejde med løsninger til.

De 5 teams blev herefter faciliteret gennem en design thinking proces, hvor der først blev arbejdet med at forstå den udfordring man gerne ville skabe en løsning til; dernæst med at ideudvikle løsninger på udfordringen: som det næste at udvælge den løsning man ville arbejde videre med:; dernæst at lave en prototype af løsningen (en model, mock up miniaturemodel, tegning, diasshow eller lignende).

Til slut skulle alle de 5 teams pitche deres prototype af løsningen for resten af deltagerne.
Og endelig udvalgte deltagerne i fællesskab det de syntes var den bedste løsning.

Efterfølgende var der mulighed for networking mellem deltagerne.

16. maj 2024
Dagen efter besøgte vi Brodotos kontor i den gamle del af Zagreb – bare få hundrede meter fra Kroatiens parlament.
Vi talte kort om status for The Present projektet og drøftede de opgaver, som ligger i de sidste to måneder af projektet som slutter med udgangen af juli måned 2024.

En del af aktiviteterne i Erasmus+ projektet The Present for the Future er 3 såkaldte job shadowing training – en aktivitet hvor projektdeltagerne kan få en dybe indsigt i hinandens arbejde og blive gensidigt inspireret.
Derfor gav Bramimir fra Brodoto mere detaljeret introduktion til organisationens arbejde med Crowdfunding.
Crowdfunding er en måde at fundraise på, hvor man gennem  ”crowden”, som man også kan kalde ens netværk forsøger at rejser penge til at realisere sine gode idéer og projekter.

Ud over at man kan få rejst penge, er crowdfunding også en rigtig god måde hvorpå man kan teste om der er interesse for ens ide eller projekt.
Branimir fortalte at crowdfunding specielt er fordelagtig, fordi man gennem kampagnerne kan være med til at skaber et fællesskab omkring ens forretningside – som med tiden også kan blive vorksomhedens fremtidige kunder.

Crowdfunding er også en måde hvorpå man kan tage sagen i egen hånd. Hvis man har haft svært ved at skaffe penge fra andre kilder – lån, fonds støtte, offentlig støtte mm. kan man rejse penge ved at alle interesserede bidrager med mange små beløb som, hvis de er mange nok kan indbringe den finansiering, man har brug for.
Crowdfunding kan også kaldes netværksfinansiering.

Der findes fire former for crowdfunding

  • Donations crowdfunding, der er er en simpel form for indsamling, som i Danmark er reguleret af Indsamlingsloven. Den anvendes f.eks. af foreninger og NGO’er til personlig velgørenhed.
  • Reward-baseret crowdfunding, som ofte anvendes af iværksættere, virksomheder, foreninger og NGO’er, som gerne vi sælge produkter eller ydelser på forhånd. F.eks. hvis man skal lave en bog, plade eller film.
  • Låne crowdfunding, som giver virksomheder mulighed for at låne penge fra en gruppe investorer.
  • Investerings crowdfunding, som giver mulighed for at investere i virksomheder, eller rettere købe ejerandele i små selskaber, der ikke er børsnoterede.

Brodoto har afholdt crowdfunding arrangementer siden 2018 og på den måde hjulpet mere end 200 organisationer og impact-iværksættere med funding.
Brodotos rolle er primært at uddanne og hjælpe og forberede virksomhederne med at udvikle virksomhedernes crowdfundingkampagne.
Der ligger et stort arbejde forud for en succesfuld crowdfunding kampagne. Der skal arbejdes med meget grundigt med storytelling, visuel kommunikation, de rewards man vil give ved reward-crowdfunding, den pritch man har for sit projekt og som noget af det vigtigste skal man udarbejde en detaljeret strategi for hvordan man vil mobilisere deltagere.

Branimir fortalte om nogle af de udfordringer der er for impact virksomheder ift. at anvende crowdfunding i Kroatien. Han nævnte bl.a. at platformene Kickstarter og Indigogo  er ikke tilgængelige i Kroatien for øjeblikket, fordi man anser landet for usikkert.

Brodoto har derimod skaffet funding  til en række forskellige projekter gennem portalen Go Get Funding og Funderbeam

Forskellige produkter
Brodoto har udviklet en række produkter i forbindelse med at forberede virksomheder og organisationer til at gennemføre en crowdfunding kampagne og skaffe funding.

Det er bl.a. korte og lange individuelle sessioner, en og to dages bootcamps og facilitering af events. Indeholdt i produkterne er bl.a. intro til crowdfunding, undrevisning i hvordan man anvender og vælger rewards, brug af værktøjer som crowdfunding canvas (som Brodoto selv har udviklet), storytelling, visuel kommunikation, forberedelse til at pritche virksomhedens projekt mm..

Brodoto afholder i øvrigt også kurser, bootcamps omkring impact, rettet mod impact virksomheder.

Eksempler på projekter
Til slut fortalte Branimir om et af de projekter som Brodoto har hjulpet med at skaffe funding til samt om et af Brodotos egne initiativer.

Brlog er et socialøkonomisk kooperativt bryggeri, der blev startet af to kvinder i Zadar, Kroatien. De to kvinder som stiftede bryggeriet bryggede deres første øl på lejlighedens balkon. Et Et godt bevis på, at udholdenhed og en god idé godt kan føre til succes. De to er nu de stolte medejere af Kroatiens første kvindeejede andelsbryggeri, der også er med til at ændre byen Zadars erhvervsliv.
Ordet Brlog kan oversættes fra kroatisk til hule, hvor en bjørn sover, og her er et inspirerende sted – et hyggeligt, varmt sted, hvor alle føler sig velkomne.
Siden grundlæggelsen er bryggeriet vokset fra 2 til 90 medejere fra hele verden. Ud over det faktum, at deres produkt er lavet af indenlandske produkter, bygger Brlog på værdier som tillid, social retfærdighed og bæredygtighed, og med sin forretningstilgang til produktion, forretning, finansiering og produktdesign stræber vi altid efter at nedbryde sociale og økonomiske fordomme.
Mere om Brlog på: https://brlog.hr/en/about-us/

Et af Brodotos egne initiativer ”Invisible Zagreb”, der er kampagne for hjemløse, som selv om det fik en stor opmærksomhed, desværre stort set gik i stå pga. Covid
Invisible Zagreb konceptet bygger på samme ide som vores danske Gadens Stemmer. Det er guidede ture (uddannelsesture), hvor Guiderne fortæller om deres erfaringer på en enkel og tilgængelig måde og viser den anden side af Zagrebs berømte turistmål.
Projektet har været baseret på frivillige donationer, og al form for støtte er gået til at forbedre de hjemløses levevilkår. Projektet var et resultat af et samarbejde mellem Brodoto og den humanitære forening »Fajter«.
Mere end 800 indenlandske og udenlandske gæster i alle aldre har været på guidede ture i forbindelse med projektet. Invisible Zagreb fik også opmærksomhed fra virksomheder, hvis medarbejdere bookede de guidede ture for at få en god teambuilding-oplevelse.
Også skoler og deres elever har været meget positive overfor konceptet og har anerkendt værdien af uformel uddannelse og vigtigheden af at gøre opmærksom på de mest sårbare sociale grupper.Læs mere om projektet her: https://www.brodoto.com/portfolio/invisible-zagreb

Dagen og partnermødet blev rundet af med en kort rundtur i det gamle Zagreb, hvor der bl.a. var lejlighed til at se Kroatiens parlament og  afsluttet med en fælles frokost på en virkelig anbefalelsesværdig veganske restaurant i den gamle bydel.

Tak til vores kroatiske partnerorganisation Brodoto for et rigtigt fint værtskab af Partnermødet.

 

Erasmus disclaimer
Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Back To Top