skip to Main Content

Trivselsfabrikken – mental sundhed og livskundskaber for for børn, unge og deres voksne

Af Luis Pereira – (This article is available in english here)

Historie og opstart
Trivselsfabrikken er en dansk registreret nutidenssocialøkonomisk virksomhed, der er dedikeret til at fremme mental sundhed og trivsel gennem konsulentydelser og innovative certificeringskurser for lærere, pædagoger og relevante andre i et eksisterende evidensbaseret program.
Kernen i deres mission er troen på, at fremme af resiliens (se sort tekstboks senere i artiklen) og følelsesmæssig intelligens som et fælles sprog og udgangspunkt er afgørende for at fællesskaber, enkelte personer og samfund kan trives i nutidens verden.

Starten på Trivselsfabrikken var et simpelt, men dybtfølt behov – at give ”børn og unge samt de voksne, de interagerer med (herunder pædagoger, lærere og forældre), den støtte, de har brug for til at udvikle sunde livspraksisser, sociale og følelsesmæssige færdigheder og fællesskabsånd.
I stedet for at skabe en ny intervention fra bunden fik dette ønske i 2017 grundlæggerne Jette Ní Mhaolcatha
og Gry Ravn Rønne til at kontakte teamet bag det eneste WHO-godkendte evidensbaserede, aldersrelevante universelle resiliensopbygningsprogram for fagprofessionelle på daværende tidspunkt, nemlig FRIENDS Resilience©-programmet, med henblik på at oversætte og introducere programmet i Danmark.
Denne holistiske tilgang fokuserer på at fremme et fælles sprog og et sæt værktøjer, strategier og livsfærdigheder, herunder et fokus på at udnytte værdibaserede rollemodeller, gensidige ”støttehold/-netværk og ophold i og kontakt til naturen samt bevidsthed om at værne om denne naturen med det formål at fremme trivsel og empowerment. Kort sagt anerkendte Trivselsfabrikken det transformative potentiale i programmet, hvis rækkevidde i lande over hele kloden strækker sig ud over skoler og retter sig mod børn, unge og voksne, forældre/omsorgspersoner og familier, lokalsamfund og endda fængsler.

 

Certificering i FRIENDS Resilience Programmet
FRIENDS-programmet, der er godkendt af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er et bredt anerkendt initiativ, der fokuserer på at fremme modstandsdygtighed og mental trivsel blandt mennesker i alle aldre og især blandt børn og unge.
Programmet er forankret i evidensbaseret praksis og forskning inden for psykologi, menneskelig udvikling, folkesundhed og uddannelse, og i dag er selve programmet evidensbaseret (mere end 30 års forskning og dokumentation) og giver en struktureret ramme til brug som en primær, universel intervention for at opbygge kollektiv og individuel følelsesmæssig modstandskraft, mestringsevner og en følelse af fællesskab, der omfavner mangfoldighed.
Det omfatter bl.a. sund livspraksis, følelsesmæssig regulering, sociale kompetencer, værdibaserede relationer og beslutningstagning. Gennem en række strukturerede aktiviteter, øvelser og diskussioner lærer deltagerne praktiske strategier til at håndtere stress, opbygge positive relationer og udvikle et modstandsdygtigt mindset. Programmet indeholder også elementer fra den tredje bølge af kognitiv adfærdsterapi (CBT) og positiv psykologi for at fremme adaptive mestringsmekanismer og øge trivslen. Trivselsfabrikken-teamet gik videre og tilpassede og oversatte omhyggeligt de fire aldersrelevante versioner af FRIENDS Resilience©-programmet til den danske kontekst i tæt samarbejde med Dr. Paula Barrett og hendes team, som fortsætter med at udvikle programmet i overensstemmelse med den nuværende bedste praksis og viden.

Med vægt på forebyggelse frem for behandling tilbyder Trivselsfabrikken nu certificeringskurser i de 4 aldersrelevante versioner af dette forebyggende resiliensopbyggende program, der har til formål at fremme kollektive og individuelle relationskompetencer, trivsel og empowerment.
Uanset om det er gennem interaktive workshops, uddannelsesseminarer eller målrettede interventioner, stræber organisationen efter at udstyre skoler og andre med viden og materialer, som de kan bruge til at skabe støttende miljøer, hvor enkeltpersoner føler sig styrket.

Teamet
Bag Trivselsfabrikkens succes står et dedikeret team bestående af de to grundlæggere Jette Ní Mhaolcatha
og Gry Ravn Rønne, der arbejder utrætteligt på fuld tid, sammen med en gruppe konsulenter, der ansættes på opgavebasis.
Dette samarbejde sikrer levering af interventioner af høj kvalitet, der har en meningsfuld impact.

Udfordringer og råd til andre sociale iværksættere
På trods af det ædle formål og initiativer der har stor impact er Trivselsfabrikkens arbejde med at fremme mental trivsel i Danmark ikke uden store udfordringer. En af disse udfordringer er at navigere i pressen og eksterne kommunikationskanaler, da effektiv kommunikation af fordelene ved deres programmer er afgørende for at opnå støtte og finansiering. Desuden er det en vedvarende udfordring at sikre tilstrækkelig økonomi, hvilket hæmmer organisationens evne til at skalere sine aktiviteter og nå ud til flere personer, der har behov for det.

I lyset af disse udfordringer giver Jette Ní Mhaolcatha, den ene af grundlæggerne af Trivselsfabrikken, værdifulde råd til håbefulde sociale iværksættere: Hun understreger vigtigheden af at netværke og skabe forbindelser med potentielle partnere, der deler en lignende vision, nemlig at deltage i relevante arrangementer og benytte sig af støtte fra Sociale Entreprenører i Danmark samt lokal, regional og statslig iværksætterrådgivning. Desuden opfordrer hun iværksættere til at udvikle og opretholde en høj følelse af formål, i sig selv og i deres teams, da det kræver dedikation og udholdenhed at overvinde forhindringer. Endelig understreger Jette vigtigheden af at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv i erkendelse af, at egenomsorg er afgørende for at opretholde langsigtet impact og effektivitet.

Virksomhedens formål
Trivselsfabrikken er mere end blot en servicevirksomhed og har en dyb ambition om at skabe et samfund, hvor alle mennesker, uanset omstændighederne, kan blomstre og realisere deres fulde potentiale. Deres urokkelige dedikation til forebyggelse frem for behandling, kombineret med et fast fokus på trivsel og inklusion, kan bidrage til en lysere og mere resilient fremtid for alle. I sidste ende er det, der driver Trivselsfabrikken, et ønske om at bidrage til et samfund, hvor unge mennesker, sammen og hver for sig, føler sig i stand til at vokse og trives. Ved at forsyne fællesskabet med værktøjer til fremme af bla. resiliens, livsduelighed, empati og inklusion stræber de efter at være med til at skabe en verden, hvor hver enkelt kan realisere sit fulde potentiale – gerne med hjælp fra omgivelserne.

Trivselsfabrikken Fakta:
År for grundlæggelse – 2017
Hjemsted – Holbæk, Danmark
Sektor – Uddannelse, psykologi
Mission – At være med til at fremme et samfund, hvor alle mennesker, uanset omstændigheder, kan blomstre og realisere deres fulde potentiale i blomstrende fællesskaber.
Ydelser – Kurser, certificering af undervisere, socialrådgivere og andre relevante personer i hver af de fire aldersrelevante versioner af FRIENDS Resilience-programmet, så de kan dele disse værktøjer og strategier med de børn, unge og voksne, de arbejder med (manualer, aktivitetsbøger og materialer er inkluderet). VIrksomheden leverer også konsulentydelser, herunder workshops, foredrag og sparring.
Antal ansatte – 2 på fuld tid, 5 på opgavebasis
Årlig omsætning – ca. 450.000 kr.
Mere om Trivselsfabrikken på:
https://trivselsfabrikken.dk 
www.friends-klinikken.dk
https://www.facebook.com/trivselsfabrikken.dk/
Trivselsfabrikken Linkedin

Back To Top