skip to Main Content

Mål, styr og maksimer din impact – ny guide

“Mål, styr og maksimer din impact – En guide til den sociale økonomi” er en ny guide fra OECD, som skal hjælpe organisationer i den sociale økonomi med bedre at måle og styre deres sociale impact Måling og styring af social impact er særlig nyttig for socialøkonomiske organisationer, når de skal forstå deres bidrag til samfundet og potentielt forbedre muligheden for at opfylde deres mission.
De områder hvor organisationer i den sociale økonomi søger at skabe impact f.eks. økonomisk velstand og beskæftigelse, social inklusion og trivsel og fællesskab, er ofte svære at omsætte til kvantitative mål. Samtidig er den nuværende praksis for måling og styring af social impact i høj grad formet af organisationer, der bidrager med finansiering og for-profits med begrænset fokus på den sociale økonomi.
Denne guide tilbyder en enkel tilgang til impact måling for socialøkonomiske organisationer, så de kan måle, styre og i sidste ende maksimere deres impact og prioritere brugen af resultaterne til strategisk organisatorisk læring og forbedring.

FAKTA:
Titel: Measure, Manage and Maximise Your Impact: A Guide for the Social Economy, Local Economic and Employment
Forfatter: OECD
Forlag: Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing, Paris
Udgivelsesdato: 15. april 2024
Guiden er på 114 sider og kan downloades her

Back To Top