skip to Main Content

Elderlearn overdrager alle aktiviteter til den almennyttige forening Sammen på Tværs

Elderlearn blev skabt af Andreas Reventlow og Nicklas Stenfeldt i 2017, med en ambition om at forebygge ensomhed og styrke trivslen hos danske seniorer gennem et frivilligt match med internationale tilflyttere, der havde brug for at styrke deres danske sprog og kulturforståelse.

Siden har Elderlearn bygget bro mellem danske seniorer og internationale tilflyttere gennem etablering af mere end 2600 en-til-en match, der alle bygger på stærk relationsdannelse og gensidig værdiskabelse. Mere end 5000 frivillige i hele Danmark har således gennem årene haft glæde af mødet på tværs af generationer og kulturer.

Elderlearn blev skabt som et anpartsselskab – primært fordi det for de to stiftere var den letteste måde at komme i gang på. Flere års virke på det sociale frivillighedsområde har nu vist, at det vil gavne Elderlearns indsats, at være organiseret som almennyttig forening.

Vi er derfor både glade og stolte over at kunne fortælle, at alle Elderlearns aktiviteter og sekretariat den 1. april blev overdraget til den nystiftede almennyttige forening Sammen på Tværs. Sammen på Tværs er en almennyttig forening, der har til formål at bringe ældre medborgeres unikke ressourcer og livserfaringer i spil – til gavn for samfundet som hele. Dette skal ske gennem forskellige indsatser, der bygger bro mellem generationer, styrker social samhørighed og bidrager til generel sammenhængskraft.

Sammen på Tværs vil aktivere seniorers værdifulde erfaringer og viden – som livseksperter kan de berige andres liv, styrke fællesskaber og bidrage til et mere mangfoldigt samfund.

“Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os at etablere den almennyttige forening Sammen på Tværs. Det giver os mulighed for, at videreføre de gode intentioner og aktiviteter fra Elderlearn. Derudover har vi en ambition om, at igangsætte nye og spændende aktiviteter med fokus på tilflyttere og forebyggelse af seniorers ensomhed i et bredere perspektiv. Vi kommer godt fra start i foreningen, da det er lykkedes at få både de dygtige medarbejdere og Direktør Ditte Louise Welding med, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg ser frem til samarbejdet i Bestyrelsen for Sammen på Tværs og den fortsatte udvikling af vores aktiviteter”.”
Torben Laurén, Forperson i Sammen på Tværs

“At overdrage Elderlearns landsdækkende aktiviteter til Foreningen Sammen på Tværs virker som et helt naturligt valg for at sikre Elderlearns fremtidige udvikling i Danmark. Det har altid været i vores DNA at bidrage, hjælpe og gøre en forskel for flest mulige mennesker. Ved at overdrage aktiviteterne til en forening sikrer vi, at der i fremtiden vil være et styrket fokus på at være en almennyttig indsats, og at vi forhåbentlig kan gøre en forskel for endnu flere mennesker.”
Nicklas Stenfeldt, Medstifter af Elderlearn

“Det føles helt rigtigt, at Elderlearns aktiviteter overgår til Foreningen Sammen På Tværs. Det at matche seniorer og tilflyttere er i sin essens en engagering af Danmarks stærke civilsamfund, og derfor er det helt naturligt, at det også bliver varetaget af en forening. Derudover er det også en meget naturlig måde at give ansvaret og ejerskabet videre til vores gode direktør og medarbejdere”
Andreas Reventlow, Medstifter af Elderlearn

“Jeg ser frem til at videreføre Elderlearns vigtige arbejde i regi af Sammen på Tværs. Som almennyttig forening kan vi tilbyde en organisationsform, der afspejler det demokratiske medborgerskab, der ligger i naturlig forlængelse af arbejdet med frivillige indsatser. Overdragelsen af Elderlearns aktiviteter og sekretariat er således en sikring af indsatsens fremtidige forankring i samfundet.”
Ditte Louise Weldingh, Direktør i Sammen på Tværs

Yderligere information fås hos:

Ditte Louise Weldingh, Direktør, Sammen på Tværs
dw@sammenpåtværs.dk
53 53 92 44
Foreningens hjemmeside: sammenpåtværs.dk

Kilde: Elderlearn pressemeddelelse

Back To Top