skip to Main Content

True Price

Den hollandske socialøkonomiske virksomhed True Price arbejder for at skabe en bæredygtig global økonomi gennem et prissystem, der indregner omkostningerne ved negativ social og miljømæssig impact. Det kalder organisationen for den ”sande pris” – altså markedsprisen plus de ubetalte eksterne omkostninger.”

Alle de ting du køber efterlader spor. Din kaffe, dit tøj eller den sæbe du vasker hænder i.
Produkterne kan have både naturlige og sociale omkostninger. Sociale omkostninger er f.eks. ekstremt lave lønninger eller et usikkert arbejdsmiljø for arbejderne, og eksempler på naturlige omkostninger er luftforurening, vandspild eller tab af biodiversitet. Den skade produkterne gør på mennesker og natur er ikke inkluderet i de priser, vi som forbrugere betaler i butikken.

Derfor håber True Price gennem sin metode, der inkorporerer de eksterne omkostninger forbundet med produktionen, at bidrage til at øge bevidstheden om konsekvenserne af den nuværende forretnings- og markedspraksis, der f.eks. inden for fødevareindustrien ofte går hårdest ud over landbrugsproducenter og markarbejdere samt den jord, de passer.
Hvis ikke de reelle udgifter indgår i de varer, vi producerer og sælger, kan vi ikke få en bæredygtig økonomi eller nå FN´s verdensmål. Så enkelt er det.
True Prices vision er derfor en verden, hvor alle produkter sælges til en ”sand pris”. Hvis et produkt sælges til en sand pris, sker der ingen skade på mennesker eller natur: Produktet er fuldt bæredygtigt. Hvis alle produkter sælges til en sand pris, er den globale økonomi bæredygtig. Helt grundlæggende handler det arbejde, som True Price laver om at skabe gennemsigtighed i hele værdikæden og give aktørerne mulighed for at reducere de negative konsekvenser. Målet er således ikke at gøre alting dyrere, men at gøre bæredygtige og sunde produkter mere tilgængelige.

I et forsøg på at ændre den nuværende markedspraksis arbejder True Price konkret med at hjælpe organisationer med at kvantificere, værdisætte og forbedre deres impact på samfundet. Det er både multinationale selskaber, SMV’er, NGO’er og statslige organisationer som virksomheden hjælper med risikostyring og strategisk beslutningstagning ved at give dem indsigt i deres impact og de dermed forbundne risici og muligheder.

Historie
True Price blev grundlagt i 2012 af Michiel Scholte og hans gode ven Adrian de Groot Ruiz, og det udviklede sig i de efterfølgende år til en verdensførende ekspert i metoder og værktøjer til at måle og prissætte samfundsmæssig impact. Virksomheden beregnede den sande pris på dusinvis af produkter rundt om i verden og det skabte stor interesse for ideen blandt virksomheder, regeringer og forbrugere. I 2018 besluttede True Price at fortsætte som en socialøkonomisk virksomhed med fokus på at opretholde en standard og et fællesskab for at realisere true pricing, et system, hvor forbrugerne kan se og frivilligt betale den sande pris for deres produkter. Rent organisatorisk er alle tjenester samt udviklingen af nye metoder og teknologier er blevet overdraget til en nyoprettet organisation – Impact Institute. True Price og Impact Institute arbejder begge hen imod den nye økonomi – True Price er mere orienteret på produktniveau og Impact Institute mere på organisatorisk niveau (i arbejdet med sand profit).

Hvordan beregnes en sand pris?
True Price anvender testede metoder til måling og værdiansættelse af impact for at beregne de eksterne omkostninger i hele forsyningskæden.
True Price har udviklet en tretrins-metode til at beregne den sande pris. En metode som virksomheden fortsætter med at udvikle og deler som en open source-metode, der skal være tilgængelig for alle, der er involveret i markeder, herunder også forbrugere og landmænd.

  1. Som det første skal man kortlægge, spore og identificere produktionsaktiviteternes placering og konsekvenserne af disse aktiviteter for menneskelige og natur.
  2. Derefter skal man bestemme skaderne i omfang og mængde, i giftige ingredienser, arbejdskraft – og mange andre ting. Det kan også være udledninger, såsom kulstof og kulstofækvivalenter.
  3. Til sidst beregner man, hvad det koster at afhjælpe og udbedre disse skader.

Alle True Price-metoder er open access og videreudvikles til stadighed af True Price.

True Price har beregnet den sande pris for en række konkrete produkter som f.eks. kaffe, bananer, brød, blomster, T-shirt og chokolade. På den måde kan man få en mere konkret ide om hvad disse produkters sande pris bør være, hvis man som forbruger vil undgå at skabe en negativ impact gennem sine indkøb.
Man kan se caseeksemplerne her

Den sande pris på chokolade
Hen hollandske socialøkonomiske chokoladevirksomhed Tony’s Chocolonely arbejder for at udrydde slaveri og børnearbejde i chokoladeindustrien. Virksomheden blev True Prises første rigtige da Tony´s i 2013 bad om at vurdere den sande kakaopris. True Prise beregnede ved at kvantificere de sociale omkostninger i kakaoværdikæden, f.eks. underbetaling og børnearbejde, og på det grundlag har Tony´s tilpasset sine prisfastsættelsesstrategier for på den måde at hjælpe kakaobønderne med at få en indkomst, de kan leve af.

True Price i praksis
True Price forsøger også mere konkret at realisere bæredygtige produkter, der er til at betale for alle ved at gøre det muligt for forbrugerne at se og frivilligt betale ”den sande pris” for de produkter, de køber.
For bedre at forstå den sande pris bedre som et redskab til at støtte mere bæredygtige valg gennem markedsføring og forbrugeradfærd startede True Price sammen og HvA (Hogeschool van Amsterdam eller Amsterdam University of Applied Sciences) i 2023 et samarbejde.
Fra den 26. februar til midten af juni 2024 vil kantinen og espresso-baren på Corry Tendeloohuis på HvA være dedikeret til et ”True Price Lab”. Det betyder at de studerende og medarbejdere i fire måneder kan vælge frivilligt mellem at betale den normale salgspris eller den sande pris for en række forskellige produkter f.eks. kaffe, te, honning, komælk, mandelmælk, smør, ristet oksekød, vegetarisk kroket, oksekroket.
Projekt er den første feltundersøgelse af forbrugernes villighed til at betale den sande pris, som er inklusive skjulte omkostninger for miljømæssig og social impact for mad og drikkevarer.
I forbindelse med projektet har True Price foretaget en sand prisundersøgelse, som er baseret på gennemsnitlige produkt- og sektordata i stedet for forsyningskædespecifikke primære data. Det gør de sande priser på mad synlige for besøgende på HvA Business Campus kantinen og espresso-baren og indsamler indsigt i markedsføring og forbrugeradfærd.
Deltagerne kan få mere at vide om, hvor deres penge/bidrag går hen, ved at scanne en QR-kode, der er tilgængelig i restauranten og espresso-baren. Ved at analysere, hvilke strategier der giver positive resultater, og hvilke der ikke gør det, vil projektet opnå værdifuld viden om, hvordan man bedst kan fremme bæredygtige forbrugspraksisser.
Man kan læse mere om detaljerne omkring projektet her

True Price har tester metoden i detailhandlen gennem samarbejder med forskellige virksomheder.
Man kan finde en oversigt over hvor man kan finde True Price virksomheder i Holland her
I 2021 åbnede det første supermarked med True Prices i Amsterdam, og indtil nu har True Price solgt over 100.000 produkter med en sand pris.
Man kan læse mere om supermarkedet her

Dansk forsøg på at synliggøre reelle udgifter ved produktion
I Danmark præsenterede en række forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Statistik i 2023 et såkaldt grønt BNP.
Her medregnes også, at vores produktionen forurener og skader den danske natur og klimaet for et beløb på omkring 250 milliarder årligt. Produktionen forurener drikkevandet og luften, den udleder drivhusgasser, der forårsager et ustabilt klima og den optager så meget plads, at dyr og planter forsvinder.
Alle disse omkostninger er ikke medregnet i det almindelige BNP og giver derfor et forkert billede af, hvad det koster at producere for samfundet.
Det grønne BNP er en mere overordnet beregning af de udgifter, vi som samfund betaler for den produktion vi har. I det grønne BNP er de sociale udgifter ikke medtaget.
True Price har taget skridtet videre for at synliggøre den pris, vi skal betale for de enkelte varer for at undgå de samfundsmæssige udgifter og skader på både mennesker og miljø.
Man kan læse mere om det grønne BNP her

Kilde: True Prises hjemmesideForbes

Mere om True Price

Læs mere på True Price´s hjemmeside: https://trueprice.org

Følg True Price på LinkedIn

Følg True Price på Facebook

Følg True Price på Instagram

Mere im Impact Institure på: https://www.impactinstitute.com

Se også Michiel Scholte fortælle om True Price på videoen her

True Price Manifesto
True Price skitserer filosofien bag deres visionspapir ”True Price Manifesto” med undertitlen ”En Vejviser til Sand Prissætning”, som de udgav i 2019.
True Price beskriver i vejviseren sin vision for systematisk at adressere problemer som underbetaling, tab af biodiversitet og kulstofemissioner inden for den nuværende økonomiske model, i overensstemmelse med verdensmålene. Sand prissætning omfatter markedsprisen plus ubetalte eksterne omkostninger og sigter mod at gøre skjulte omkostninger transparente. Visionspapiret argumenterer for en kollektiv indsats for at omfavne en standard for sand prissætning og er den første i en serie af open-source publikationer om emnet.
Man kan læse mere om visionspapiret og downloade det her

 

Back To Top