skip to Main Content

Nyt nationalt råd for impactinvesteringer

Invest for Impact Denmark er et nyt nationalt råd og et fællesskab for danske impact-aktører.

Rådet arbejder for at fremme impact-investeringer, der skaber et positivt, målbart samfundsmæssigt- og finansielt afkast.
Rådet, der vil samle danske aktører og interessenter fra impact-feltet, vil bl.a. arbejde for bred opbakning, forbedrede rammevilkår og øget finansiel interesse for investeringer på velfærdsområdet. Den inbteresse er der allerede på energi- og klimaområdet og i udlandet.

Invest for Impact Denmark er etableret som en selvstændig almennyttig forening med egen bestyrelse og sekretariat.
Den Sociale Kapitalfond er initiativtager og har etableret foreningen sammen med TrygFonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Landsbyggefonden og Dansk Industri  der alle er medlemmer af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsesleder for rådet er Rolf Kjærgaard, forhåndværende adm. direktør i Vækstfonden. Direktør for Invest for Impact Denmarks er Birgitte Frost Mathisen og Stine Lomholt får rollen som sekretariatsleder. Begge har en fortid i Den Sociale Kapitalfond.
Læs mere om Invest for Impact Denmark på rådets hjemmeside: https://www.investforimpact.dk

 

Back To Top