skip to Main Content

Buying social with the social economy

Rapporten ” Buying social with the social economy ” er en del af OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers-serien, der præsenterer innovative idéer og praktiske eksempler på, hvordan lokal udvikling og jobskabelse kan styrkes. Rapporten, udgivet af OECD, fokuserer på emner som beskæftigelse og kompetencer, iværksætteri, social økonomi og social innovation, kultur samt lokal kapacitetsopbygning.

Specifikt er denne rapport en del af OECD Global Action “Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems,” som er finansieret af Den Europæiske Union. Rapporten udforsker potentialet i at indkøbe varer og tjenester fra organisationer i den sociale og solidariske økonomi for at skabe social impact. Den gennemgår globale tendenser inden for socialt indkøb blandt både offentlige og private købere, identificerer udfordringer i adgangen til markeder for enheder inden for social og solidarisk økonomi og giver konkrete anbefalinger til beslutningstagere om, hvordan disse udfordringer kan overvindes.


FAKTA:

Titel: Buying social with the social economy
Serie: OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers
Forfatter: OECD
Udgivelsesdato: d. 7. november 2023.
Rapporten er på 75 sider læses her

Back To Top