skip to Main Content

Trusting in Humanity

“Trusting in Humanity: The Power of People to Lead their Own Change” er en rapport fra The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Rapporten hylder værdierne og de betydningsfulde resultater, der er opnået af Schwab Foundation-fællesskabet af sociale innovatører. Den kaster også lys over, hvordan de transformerer samfund, politikker og praksisser.

I rapporten fremhæves fællesskabets arbejde, som direkte har forbedret livet for 891 millioner mennesker i løbet af de seneste 25 år og samtidig skabt betydelig økonomisk værdi for samfundene. De sociale iværksætteres modeller sætter formål før profit og har vist sig at være effektive og økonomisk bæredygtige i at skabe social og miljømæssig fremgang, hvor markeds- eller udviklingstilgange har svigtet.

Rapporten præsenterer også det transformative arbejde fra de 16 organisationer, der har vundet Social Innovation Awards for 2024. Der er tale om enestående organisationer, som giver håb ved at tilbyde effektive løsninger på et tidspunkt, hvor tilliden til ledelse er faldende globalt. Ved at styrke individernes handlekraft, opmuntre deres evne til at sætte spørgsmålstegn ved sig selv og omdefinere deres modeller samt ved at udnytte lokale økosystemer og turde at give slip på kontrol og ved at opbygge feed back mekanismer i samfundet, er de med til at forme verdens sociale og økonomiske systemer, så de bliver mere inkluderende, retfærdige og bæredygtige.
Læs hele rapporten her

Back To Top