skip to Main Content

Cycl – et innovativt, norsk flaskepantsystem

Cyrcl er en norsk social virksomhed og mobilapp, der forbinder brugere med bærbare pantstationer, hvor de kan aflevere dåser og flasker til genbrug til gengæld for at få rabatter fra de virksomheder, som Cycl har indgået partnerskaber med. Cycl har bl.a. leveret deres system til Kolding Bibliotek.
Vi har stillet en række spørgsmål til Nasrudin Mire, der er stifter af virksomheden, som han svarer på i interviewet her.

Kan du give en kort introduktion til Jeres virksomhed?
“Cycl er en genanvendelsesvirksomhed, der udvider  mulighederne for at returnere flasker i områder uden et traditionelt pantsystem. Gennem vores systemer kan forbrugere aflevere pant flasker lokalt, hvilket hjælper kommuner, virksomheder og enkeltpersoner med at reducere plastaffaldet ved at fremme genbrug.
Vores mål er at støtte verdens klimamål ved at tilbyde praktiske og effektive genanvendelsesløsninger.”

Vil du fortælle lidt om baggrunden for virksomheden og hvornår og hvordan I startede virksomhed op?
“Virksomheden blev startet som enkeltmandsvirksomhed tilbage i 2020. Initiativet blev igangsat efter
en periode med omfattende tests og undersøgelser af behovet for at øge genanvendelse af flasker og dåser. Under opstartsperiode modtog vi støtte på 90.000 kroner (NKK) fra Innovationsfonden i Norge, hvilket var med til at kickstarte vores projekt.  Årsagen til, at vi påbegyndte projektet, var oplagt. Selvom Norden er kendt for at have et af verdens mest effektive genanvendelsessystemer, er der stadig et betydeligt behov for at øge genanvendelsesraten yderligere. Hvert år forsvinder mere end 125 millioner dåser og flasker sporløst i Danmark, i følge en rapport fra dansk retursystem i 2021. Dette tal var en klar påmindelse om det fortsatte behov for forbedring og innovation på området. Vi ønsker at bidrage til at reducere spildet og fremme en mere bæredygtig fremtid ved at gøre genanvendelse nemmere og mere tilgængelig for alle.”

Kan du beskrive Jeres målgrupper?
“Vores målgruppe omfatter: 
Forbrugere: Enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til miljøet ved at aflevere deres pant plastflasker og foretrækker en bekvem måde at gøre det på. 
Kommuner: Lokale myndigheder, der ønsker at fremme genanvendelse og reducere affaldsmængden i deres områder.
Erhvervslivet: Virksomheder, restauranter og andre kommercielle steder, der ønsker at implementere genanvendelsesløsninger for deres kunder og samtidig reducere deres egen plastaffaldsmængde.
Vores mål er at imødekomme behovene og kravene fra disse målgrupper ved at tilbyde praktiske og effektive systemer til pantplastflasker og genanvendelse.”

Hvad er Jeres kerneopgaver – hvilke varer og serviceydelser sælger I?
“Vores kerneopgaver og tjenester inkluderer: 
Udvikling af Genanvendelsessystemer: Vi designer og implementerer innovative systemer til indsamling, sortering og genanvendelse af plastflasker og dåser, der gør det nemt for forbrugere, kommuner og erhvervslivet at deltage i genanvendelsesprocessen. 
Mobilapplikation: Vi tilbyder en brugervenlig mobilapp, der giver forbrugerne mulighed for at aflevere pantflasker i deres nærområde og deres nabolag og optjene belønninger eller donere til velgørenhed som et incitament. 
Rådgivning og Implementering: Vi samarbejder med kommuner og virksomheder for at rådgive om og  implementere bæredygtige genanvendelsesløsninger, der passer til deres specifikke behov. 
Dataindsamling og Analyse: Vi indsamler og analyserer data om genanvendelsesaktiviteter for at evaluere effektiviteten af vores systemer og hjælpe vores partnere med at træffe informerede beslutninger. 
Miljøpåvirkning: Vi fokuserer på at reducere plastaffald og bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at øge genbrug af plastflasker.”

Kan du give nogle vigtige fakta og tal for jeres virksomhed?
“Vores virksomhed har i øjeblikket 3 medarbejdere, der arbejder på forskellige områder inden for virksomheden, herunder administration, projektledelse og it- og systemudvikling. Vi er stolte af at have hjulpet både virksomheder og forbrugere med at reducere deres miljømæssige fodspor ved at genanvende flasker og dåser. Indtil nu har vores indsats ført til en samlet CO2-besparelse på omkring 216,5 kg, hvilket er et positivt skridt mod vores mål om at fremme bæredygtighed og miljøbevidsthed.”

Hvorfor er det vigtigt for Jer at arbejde med bæredygtighed og socialøkonomi?
“At arbejde med bæredygtighed og socialøkonomi er vigtigt for os af flere grunde: Miljømæssig impact: Bæredygtighed er afgørende for at mindske vores negativ impact på miljøet. Ved at fremme genanvendelse og reducere affald bidrager vi til at bevare naturressourcer og beskytte vores planet.
Samfundsansvar: Vi tror på, at virksomheder har et ansvar for det samfund, der omgiver dem. Ved at engagere os i socialøkonomiske initiativer og fremme bæredygtige praksisser bidrager vi positivt til samfundet og dets velfærd. 
Langsigtet bæredygtig forretningsmodel: Bæredygtighed er også afgørende for vores egen langsigtede succes som virksomhed. Ved at tage ansvar for vores miljømæssige og sociale impact styrker vi vores omdømme, tiltrækker investorer og kunder og skaber en mere bæredygtig forretningsmodel. 
Kunde- og interessentkrav: Mange kunder og interessenter efterspørger i stigende grad bæredygtige produkter og tjenester. Ved at arbejde med bæredygtighed og socialøkonomi opfylder vi deres forventninger og opbygger tillid.”

Hvordan er jeres stab sammensat ift. f.eks. antal, baggrund, faglighed, frivillige fastansatte osv.?
“Vores team består af dedikerede og erfarne medlemmer med en bred vifte af kompetencer. Vi har ekspertise inden for IT, organisatorisk ledelse, softwareudvikling, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Vores team har erfaring inden for strategiske initiativer og udvikling af komplekse teknologiske løsninger. Vi har en dyb forståelse af bæredygtighed og har evnen til at anvende teknologi og data til at optimere genanvendelsesprocessen. Vi er engagerede i at udvide vores forretningsmodel og etablere partnerskaber for at fremme vores mål inden for genanvendelse og bæredygtighed.”

Hvordan får I indtægter – er der f.eks. fonde som støtter Jer økonomisk?
“Vores indtægter kommer primært fra privat finansiering. Tidligere har vi haft støtte fra Invasion Norge, som var afgørende for projektets opstart og udvikling. For øjeblikket bruger vi private midler til vores projekt, men vi arbejder aktivt på at søge yderligere støtte fra forskellige kilder for at styrke vores projekt og bæredygtighedsinitiativer i fremtiden. Dette inkluderer at udforske mulighederne for samarbejde med fonde, puljer og sponsorer, der deler vores mål om at fremme miljømæssig bæredygtighed.”

Hvem er jeres vigtige samarbejdspartnere og hvem samarbejder I med om hvad?
“Vi har vigtige samarbejdspartnere inden for erhvervslivet, herunder virksomheder som Kål & CO, Book and Beans,Freddy’s Cafe og Delicius. Disse samarbejdspartnere tilbyder forskellige rabatter til Cycl-brugere. Vi har også et samarbejde med Kolding Bibliotek, hvor vi har en Cycl station, der giver folk mulighed for at recirkulere deres flasker og dåser. Derudover er vi i dialog med flere aktører, der ønsker at reducere deres klimaaftryk gennem samarbejde med os. Dette samarbejde er afgørende for at fremme vores mission om miljømæssig bæredygtighed og skabe incitamenter for genanvendelse i samfundet.”

Har I gjort tiltag for at arbejde med at måle jeres impact, og i så fald hvilke måleredskaber bruger I?
“Vi måler vores indvirkning ved at overvåge antallet af genanvendte flasker og dåser gennem vores platform, og disse oplysninger er tilgængelige på vores hjemmeside og i appen. Vores målinger hjælper os med at evaluere vores indvirkning på affaldsreduktion. Desuden er vi stolte af at arbejde inden for FN’s verdensmål, hvor vores mål inkluderer Mål 12: 
Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 14: Livet i havet (“Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer”), Mål 15: Livet på land, Mål 13: Klimaindsats, Mål 17: Partnerskaber for handling og Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur. Dette afspejler vores engagement i at fremme bæredygtighed og samarbejde for at tackle globale udfordringer.”

Cycl station på Kolding Bibliotek

Har I aktuelle projekter/tiltag som I vil fortælle om?
“Aktuelle projekter vi har nu er blandt andet Udvidelse af genanvendelsessteder: Vi arbejder på at etablere flere genanvendelsessteder og Cycl-stationer i samarbejde med virksomheder og institutioner for at gøre det lettere for folk at recirkulere flasker og dåser. 
Brugerengagement: Vi arbejder på at forbedre brugeroplevelsen i vores mobilapp og platform for at øge brugernes deltagelse i genanvendelsesprocessen. Dette inkluderer også at tilbyde flere incitamenter og belønninger til vores brugere. Partnerskaber: Vi er i dialog med flere potentielle samarbejdspartnere inden for erhvervslivet og samfundet for at udvikle bæredygtige initiativer og projekter, der kan reducere plastaffald og fremme miljømæssig bæredygtighed. 
Uddannelse og bevidsthedsfremme: Vi arbejder på at uddanne samfundet om vigtigheden af genanvendelse og bæredygtighed gennem workshops, kampagner og events. I den forbindelse deltager vi arrangement som Verdensmålsdagen, som vi er blevet inviteret til af Kolding Bibliotek.” 

Har I eventuelt overvejelser, historier, erfaringer eller andet I tænker kan være relevante for andre?
“Vi vil gerne tilføje nogle overvejelser og råd, der kan være relevante for nuværende eller kommende
sociale iværksættere: 
Fokuser på din mission: At have en stærk mission og formål er afgørende for at drive en social iværksættervirksomhed. Det giver retning og motivation til både dig og dit team. 
Søg samarbejder: Samarbejde med andre virksomheder, organisationer og samfundspartnere kan forstærke din indvirkning og hjælpe med at nå dine mål hurtigere.
Mål og målinger: Definér klare mål for din virksomheds indvirkning og brug målingsværktøjer til at evaluere dine resultater. Dette hjælper med at demonstrere din impact og tiltrække støtte. Fleksibilitet og tilpasningsevne: Vær åben for at tilpasse din forretningsmodel og strategi baseret på ændringer i markedet og samfundets behov.”

Mere om Cycl:
Læs mere om Cycl´s serviceydelser, mission og aktuelle projekter virksomhedens hjemmeside: https://www.cyclmobileapp

Følg Cycl på LinkedIn for at få opdateringer om virksomheden og brancheindsigter

Følg Cycl på Instagram for at se billeder og få historier og opdateringer om virksomhedens miljøinitiativer.

 

 

 

 

Back To Top