skip to Main Content

Inner Development Dialogkit

Eva Damsgaard og Caroline Ahlgren Tøttrup har hen over 2023 udviklet, afprøve tog formidlet et dialogkit, der kan fremme indre bæredygtighed.

”Inner Development Dialogkit”, som dialogkittet hedder, har til formål at styrke mod og kompetencer hos ledere til at holde 1:1 og udviklingssamtaler for medarbejdere, teams, grupper og lederteams, der reelt inspirerer, motiverer og skubber til vores færdigheder og mindset.
Hvis man som leder ønsker at fremme indre bæredygtighed i sin organisation kan udviklingssamtaler være et godt værktøj både til at flytte en selv, ens medarbejdere og  virksomheden godt ind i fremtiden.
Dialogkittet bringer bl.a. Inner Development Goals (IDG) i spil, og målet er, at skabe ny energi, innovationskraft og overskud i arbejdslivet.

Udviklingen af dialogkittet er støttet af Velliv Foreningen og kan derfor frit benyttes med henvisning til forfatterne.
Dialogkittet kan downloades her

OM Inner Development Goals
Vores systemer og tilgange ser på mange måder ikke ud til at være tilstrækkelige i forhold til at løse de problemer vi står overfor. Som vi jo vel at mærke selv har skabt. Derfor – hvis vi skal indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling.
Det er baggrunden for initiativet Inner Development Goals (IDG). Man kunne også kalde dem de Indre Verdensmål.
IDG er en ramme med 23 indre kompetencer og kvaliteter (mål), fordelt på fem kategorier, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt med at indfri komplekse problemstillinger som dem der oplistet i FN’s 17 verdensmål.
De indre verdensmål handler bl.a. om at udvikle egenskaber som at kunne være nærværende, at have en lærende indstilling, at have evne til meningsskabelse, at have langsigtet orientering og at kunne have omsorg for andre, at have kreativitet, optimisme og vedholdenhed.
Ideen til IDG blev fostret for fire år siden af række tænkere og konsulenter omkring den svenske organisation Ekskäret foundation i april 2019, men er  inspireret af lignende initiativer fra forskellige steder i verden
Læs mere om Inner Development Goals her

 

Back To Top