skip to Main Content

Hagush – Make a Loan Program

Den socialøkonomiske virksomhed Hagush, med hovedkvarter i New York, hjælper gennem et simpelt låneprogram unge i det globale syd med adgang til computerteknologi.
Sociale Entreprenører I Danmark var så heldige at møde Nadait Gebremedhen, en af stifterne af virksomheden, til Social Enterprise World Forum i Amsterdam i oktober i år. Vi blev straks enige om at give et lille bidrag til at udbrede kendskabet til deres program ved at bringe denne lille artikel.

Ikke alle har adgang til teknologi
I en perfekt verden ville alle videnskabelige og teknologiske fremskridt være tilgængelige for alle mennesker, og alle ville have redskaber og ressourcer til at kunne deltage i samfundet og økonomien. Men virkeligheden er langt fra sådan: I begyndelsen af 2020, lige inden pandemien, havde 2,5 milliarder elever på verdensplan ikke en computer derhjemme.

Hagush arbejder på at adressere dette problem. Virksomheden ønsker at skaber en verden, hvor computerteknologi er tilgængelig for alle, uanset geografi, politiske forhold eller socioøkonomisk status. Det gør Hagush ikke gennem velgørenhed, men ved at øge købekraften for mennesker i lavindkomstlande gennem et låneprogram uden renter. Model anerkender menneskers iboende potentiale til at træffe beslutninger, deres handlekraft og deres evne til at ændre deres egne liv: Det er ikke velgørenhed, det er empowerment.

Folkene bag Hagush begyndte at arbejde på idé i begyndelsen af 2023 og lancerede et pilot projekt i juni i Kenya, hvor der blev købt fire bærbare computere til fire flygtninge. De har foretaget fem månedlige betalinger, uden misligholdelser af lån indtil videre.
Hagush måler impact ud fra antallet af mennesker, der får adgang til computere gennem deres program. Ligeledes måles programmets succes i forhold til tilbagebetalingsraten for lånene.
Hagush forventer en tilbagebetalingsrate på 96 % baseret på eksisterende mikrofinansieringsdata (fra f.eks. Grameen Bank). Der tages højder højde for den forventede misligholdelsesrate på 4 % i  forretningsmodellen ved at opkræve et servicegebyr på 4 % for at have midler til at dække misligeholdte lån, så långivere får deres fulde beløb tilbage. Hagush er aktiv i 3 lande. Kenya, Uganda, Etiopien. I Kenya er der pt. 4 deltagere. I Uganda er der to tilmelde og yderligere 5-10 personer forventes tilmeldt snarrest.
I Etiopien anvendes en lidt anden model, “Prepay-programmet”, hvor interesserede deltagere forudbetaler i månedlige rater til et køb af en computer (i stedet for at låne). Programmet er udviklet til mennesker, der ikke kan påtage sig gæld eller af en eller anden årsag er mindre tilbøjelige til at tilbagebetale gæld.
Hagush har også  købt fem bærbare computere til et børnehjem i Gondar, Etiopien, som en donation (noget organisationen kun vil gøre i dette tilfælde).

Hvordan kan du hjælpe?
Gennem Hagush´s “Make a Loan” program kan enhver, hvor som helst, vælge at udlåne så lidt som 20$ (136 kr.) og derved gøre det muligt for Hagush at øge sin globale impact. Hagush bruger dit lån sammen med tusinder af andre for at yde finansiering til computerteknologi til mennesker, der aktivt søger adgang til digital teknologi.

Konkret bruges midlerne til at yde rentefri “Køb Nu, Betal Senere” finansiering til unge mennesker, primært studerende, i det globale syd, der ønsker at købe en personlig computere. De går typisk med til at tilbagebetale omkostningerne ved teknologien over 12 måneder.
Takket være lånene kan elever i Kenya, Uganda eller Etiopien få adgang til rentefri kredit til at købe personlige computere.

Hvordan udvælger vi modtagere eller låntagere? Alle kan ansøge om at deltage i “Køb Nu, Betal Senere” finansiering, men Hagush udvælger de låntagere, hvor der er størst sandsynlighed for at de betaler lånet tilbage.

For ansøgere, der måske ikke er i stand til at tilbagebetale deres lån, men som stadig ønsker at deltage i Køb nu, betal senere-programmet, finder Hagush alternative løsninger, såsom at forbinde dem med potentielle beskæftigelsesmuligheder.
Universitetsstuderende og unge, der bor på plejeinstitutioner i Namibia, Botswana, Kenya og Etiopien, og flygtninge overalt, kan ansøge om en personlig computer via en formular på Hagush´s hjemmeside.

Hvordan bliver du tilbagebetalt?
Når man udlåner, opretter man en konto hos Hagush, og vi virksomheden underrette så udlånere, når den udbetaler udlåners midler til låntagerne. Man kan derefter trække sine midler ud efter 18 måneder. De 18 måneder er valgt fordi typisk tager de personer, der drager fordel af lånene – cirka 12 måneder at tilbagebetale deres lån. De ekstra 6 måneder er bufferperiode.
Man kan trække sit lån ud efter 18 måneder, men man kan også vælge at genudlåne pengene igen og dermed skabe ekstra impact.

Hagush lægger ikke skjul på, at der kan være risici forbundet med udlånene, da de befolkninger man låner ud til har begrænset adgang til økonomi. Man skal således være indstillet på at det kan forekomme, at man kan miste dele eller hele det beløb man har udlånt. Hagush lægger dog stor vægt på at minimere denne iboende risiko og sikre, at misligholdelse af lån forbliver lave ved at undersøge låntagere og samarbejde med partnerorganisationer i de lokalsamfund, som virksomheden betjener. Med de tiltag, forventer Hagush, som tidligere nævnt, at tilbagebetalingsrate på lån er større end 96 %, på niveau med tilbagebetalingssuccesraten for mikrolån generelt (f.eks. Gremeen Bank i Pakistan).

Hagush har indtil nu, i sand afrikansk stil, kørt med et omkostningseffektivt og bæredygtigt program med lidt ekstern støtte. Men for at øge impacten er der brug for at alle, som også anerkender vigtigheden at alle har adgang til digital teknologi vil hjælpe. Det handler om at adgang til teknologi også betyder adgang til information, uddannelse, beskæftigelsesmuligheder og ultimativt økonomisk vækst og fælles velstand.

Der er for øjeblikket 148 potentielle unge, som ønsker at deltage i programmet. Men pga. politisk uro har de ikke haft adgang til internet i flere uger, Derfor designer Hagush for øjeblikket en offline-online-løsning, der er specifik for dem, med henblik på at udrulle programmet for dem i december 2023. På nuværende tidspunkt har syv personer udlånt midler til Hagush´s program. Programmet lanceredes officielt i slutningen af november 2023.

Læs mere om Hagush på https://www.hagush.org
Du kan yde et lån til Hagush via siden her

Læs artikel i The Friday Times om Hagush her
Se kort video med Nadait Gebremedhen om Hagush´s og baggrunden for deres arbejde her

 

 

Back To Top