skip to Main Content

Råt&Godt: ”Mennesker og materialer fortjener en chance til!”

På Hjulmagervej 58 i centrum af Aalborg ligger Råt&Godt, en socialt ansvarlig virksomhed med flere værksteder, der primært laver møbler, erhvervsindretning og tømreropgaver med fokus på genbrugs- og restmaterialer i samarbejde med borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Christian Helweg der er stifter og leder af Råt&Godt fortæller, at virksomhedens primære formål er at hjælpe borgere fra kanten af arbejdsmarkedet videre i uddannelse eller job:

”Det gør vi i vores værksteder, hvor de arbejder med i alle led af produktionen.  Vores håndværkere, socialrådgiver og terapeut støtter dem på både det faglige og personlige niveau, hvorved borgerne mødes med en helhedsorienteret tilgang. Som en del af vores socialansvarlige fokus prioriterer vi at ansætte mennesker i fleksjob. De er ansatte i alle vores afdelinger lige fra vores tømrer-, snedker- og smede-værksted, til vores materialebank, vores flamingogenbrugsafdeling og på kontoret.”

Råt&Godt har to målgrupper: Den ene målgruppe er et STU-forløb for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, som har vanskeligheder med at kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Deres udfordringer kan være fysisk og/eller psykisk handicap, samt diagnoser inden for autismespektret eller lignende udviklingsforstyrrelser. Den anden målgruppe er et beskæftigelsesforløb for unge i alderen 18-30 år, der har særlige udfordringer, som gør det vanskeligt for dem at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse og fastholde et ordinært arbejde.

Christian Helweg startede Råt&Godt i 2015:
”Jeg kom fra et job i Tivoli i København som mellemleder, men der var ikke meget kontakt med mennesker, og det hele gik op i sorte og røde tal. Jeg søgte derfor nye udfordringer og muligheder og kom til Aalborg for at læse iværksætteri. Sideløbende min iværksætter uddannelse blev jeg ansat på et botilbud, og her gjorde det virkelig en forskel for de unge, at det var lige præcis mig, der kom. Jeg oplevede også, hvordan at de unge nemt kunne ramme mellem stolene i uddannelsessystemet. Her begyndte jeg at arbejde med planen til et beskæftigelsestilbud, der var virkelighedsnært og helhedsorienteret nok til at hjælpe de unge videre. Sådan blev forretningsplanen for Råt&Godt skrevet.”

Nye muligheder for mennesker og materialer
Hos Råt&Godt er den sociale bæredygtighed kernen i virksomheden og årsagen til, at den blev stiftet. Fokus har altid været at hjælpe borgere videre i livet til arbejde eller uddannelse. Christian Helweg forklarer:

”Jeg følte, at der var et hul mellem forskellige tilbud som eksempelvis fra en specialklasse og til en praktikplads i en virksomhed. Her forsøger vi at være det bindeled, som gør den overgang nemmere, så de unge ikke falder fra igen og ryger tilbage i misbrug, hjemløshed eller andre problemer. Vi forsøger at være den løftestang, som hjælper dem ud i regulært arbejde eller uddannelse. Samtidig modtager virksomhederne borgere der er afklaret, og de oplever derfor færre frafald.”

Råt&Godts håndværkere agerer som mesterlærere der støtter og guider borgerne i værkstedet og hverdagen hvor borgerne har mulighed for at bruge deres hænder imens de bliver hjulpet i gang med uddannelse eller job. Forløbene foregår i tæt samarbejde med de nærliggende kommuner og rådgiverne i jobcentrene. Råt&Godt samarbejder med uddannelsesinstitutioner f.eks TechCollege i Aalborg, hvor flere unge er kommet videre til forskellige erhvervsuddannelser. Samtidig samarbejder Råt&Godt med en række private virksomheder om rest- og genbrugsmaterialer samt etablering af praktikpladser og jobs, da det er en vigtig del af Råt&Godts profil at give både materialer og mennesker en chance til.

Christian Helweg understreger at indsatsen på værkstederne og det brede samarbejde mellem kommunale og private aktører er afgørende for de mennesker det handler om:

”Vores kerneopgave er at hjælpe borgere videre i livet til uddannelse eller arbejde. Når vi får besøg af en ung, som tidligere har været i forløb, og som nu er kommet i arbejde eller er i gang med en uddannelse, er der altid højt humør i værkstedet. Det er disse succeshistorier, som virkelig får arbejdet til at give mening.”

I værkstederne hvor borgerne arbejder produceres forskellige møbler og interiør – eksempelvis borde, bænke, plantekasser, skærebrætter, lamper og barskabe. Råt&Godt tilbyder tømreropgaver ude af huset, hvor borgerne møder kunderne i et virkelighedsnært miljø. Det er meget vigtigt for virksomheden, at der så vidt muligt arbejdes med rest- eller genbrugsmaterialer – for eksempel ved lave borde af gammelt halgulv fra en gymnastiksal og barskabe af brugte ammunitionskasser.

Råt&Godt genanvender desuden flamingo og plastik i partnerskab med flere kommuner og virksomheder i Nordjylland. Virksomhedens cykelmekaniker sælger cykler der er genopbygget omkring et brugt stel med så mange genbrugsdele som muligt.

”På alle måder forsøger vi at leve op til vores motto: ’Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til’, siger Christian Helweg.

En forskel der kan måles og vejes
Virksomhedens fokus med at hjælpe mennesker med udfordringer videre er synlig i hele virksomhedens tankegang: Alle skal have en chance til. Det er også derfor, at 17 ud af Råt&Godt’s 24 medarbejdere er ansat i fleksjob. Aktuelt er 10 borgere i beskæftigelsesforløb, 2 i STU og virksomheden har 3 lærlinge ansat.

De ansatte på værkstederne og kontorerne har meget varierede baggrunde og faglighed: snedker, tømrer, smed, murer, socialrådgiver, terapeut, skolelærer, historieuddannet, kok, speditør, ufaglært mv. Udover de ansatte hjælper Jens der er tømrer og pensionist som frivillig med forskellige opgaver i både værksted og materialebank.

Som virksomhed med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed, affaldsreduktion og genanvendelse arbejder Råt&Godt fokuseret med at dokumentere og måle virksomhedens positive impact på miljø og mennesker.

Råt&Godt vejer og registrerer materialer og produkter, herefter opgøres CO2 og vand besparelsen. På baggrund af registreringerne har virksomheden beregnet en CO2 besparelse alene i flamingo-genbrugsafdelingen på mindst 707 tons siden 2021.

Samtidig arbejder virksomheden hele tiden på at blive bedre til at veje og registrere de materialer, som bliver genbrugt på værkstederne når der laves nye produkter ud af restmaterialer. Materialer der ellers ville være blevet smidt ud, hvis ikke de blev genanvendt hos Råt&Godt.

I forhold til den sociale impact anvender Råt&Godt GROW, en beregner der måler den samfundsværdi en virksomhed skaber ved at bidrage til at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job og uddannelse. Her viser Råt&Godt’s GROW-beregning, at virksomheden med sin socialøkonomiske indsats i perioden 2022+2023 bidrager med en samfundsbesparelse på minimum 14.679.499 kr.

Projekter med mening
Råt&Godt fungerer på normale markedsvilkår, og de fleste at virksomhedens indtægter kommer fra værksteds-salg af møbler, byggematerialer og interiør til private, virksomheder og offentlige institutioner. Samtidig har virksomheden også indtægter fra de kommuner, som har borgere i beskæftigelses- og STU-forløb. Desuden er der indtægter fra virksomhedens cykelmekaniker, der genopbygger og reparerer cykler samt fra genbrugsafdelingen der genanvender flamingo og plast. Derudover afholder Råt&Godt foredrag, oplæg og workshops, samt udlejning af lokaler til møder og events.

Aktuelt har Råt&Godt flere forskellige projekter i gang – bl.a. en discovæg til Fårup Sommerland, et spændende projekt i genbrugsmaterialer, hvor et af virksomhedens unikke produkter kommer til at blive set af masser af mennesker. Christian Helweg uddyber:

”Vi er også i gang med at lave to nye Byttebokse for Aalborg Forsyning. Det er ombyggede skibscontainere, hvor borgere kan aflevere ting, de ikke længere bruger – og tage andre ting med hjem. Det er et rigtigt fedt koncept og en fed byggeopgave, hvor smed, tømrer og borgerne kan hjælpe til med forskellige dele af projektet. Lige nu arbejder vi på en stor træ-dome, som skal overdækkes af plast. Det hele i genbrugsmaterialer naturligvis. Domen skal bruges til et kunstprojekt ved havnen i Aalborg, som sætter fokus på depression i vores samfund. Det er både et unikt og spændende håndværksprojekt, og så er beskeden bag projektet lige i vores ånd.”

Tak til Christian Helweg (Stifter og leder af Råt&Godt) og Jonas Kronow Thrysøe (SoMe-konsulent, Råt&Godt) for samarbejdet omkring portræt-artiklen.

Fotos: Copyright Råt&Godt.

Læs mere om Råt&Godt på virksomhedens egne platforme:
Hjemmeside: https://raatoggodt.dk
Facebook: https://www.facebook.com/RaatOgGodt
Instagram: https://www.instagram.com/raatoggodt
TikTok: https://www.tiktok.com/@raatoggodt

GROW: Læs mere om den sociale bæredygtigheds-beregner GROW, der måler samfundsværdi skabt ved virksomheders sociale bæredygtigheds-indsats på: https://wegrowpeople.dk

Se også:

Artikel på hjemmesiden for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark: ” Råt & Godt – hjerteblod, timing og netværk” her

Indslag på Tv2Nord 20. januar 2020 ”Her får unge en chance til” her

Artikel i Dagens Byggeri 27. november 2017: ” Værksted genbruger unge og materialer: De fortjener en chance til” her

Indslag på Business Ålborgs YouTube-kanal 16. februar 2022 ”Derfor Ålborg – Råt&Godt”:

 

Back To Top