skip to Main Content

Social Economy Science

Social Economy Science – Transforming the Economy and Making Society More Resilient er en ny bog redigeret af Gorgi Krlev, Dominika Wruk, Giulio Pasi, og Marika Bernhard, som fusionerer indsigt fra to forskellige forskningsområder – organisations teori og transitionsstudier.
Bogen kaster lys over vigtigheden af videnskab om socialøkonomi, som et redskab til at tackle samfundets største udfordringer.

Med basis i omfattende empirisk forskning tilfører bogen ikke blot teoretiske indsigter, men inkluderer også en stærk praktisk og politisk komponent. Kombinationen gør det muligt for læseren at forstå, hvordan koncepterne omsættes til virkelige situationer og politiske tiltag.

I bogen fremhæver forfatterne behovet for at transformere økonomien og øge samfundets modstandskraft, og de præsenterer socialøkonomi som en nøgleaktør i denne forandring.
Bogen udforsker, hvordan organisationer inden for den sociale økonomi skaber stor værdi for samfundet og fungerer som agenter for innovation og samfundsforandring.

“Transforming the Economy and Making Society More Resilient” er ikke blot en teoretisk diskussion; den leverer konkrete indsigter baseret på forskning. Bogen er for alle, der søger at forstå, hvordan vi kan møde komplekse samfundsudfordringer gennem integreringen af videnskab om socialøkonomi i vores tilgang til transformation af økonomien.
Blandt den lange række af bidragsydere til bogen er Kai Hockerts fra Copenhagen Business School.

Titel: Social Economy Science – Transforming the Economy and Making Society More Resilient”
Forfattere (redaktører): Gorgi Krlev, Dominika Wruk, Giulio Pasi, and Marika Bernhard
Forlag: Oxford University Press
ISBN: 9780192868343
Udgivelsesdato: 30. november 2023
Bogen er på 496 sider og kan købes her

Back To Top