skip to Main Content

Det Bæredygtige Danmark

Det Bæredygtige Danmark – Med verdensmålene mod 2030 er en ny bog redigeret af professor emeritus, ph.d. Steen Hildebrandt om Danmark og FN’s 17 bæredygtighedsmål.
Bogen er en opfølgning til ”Bæredygtig global udvikling”, som blev udgivet i 2016. og fortsætter den grundighed og høje faglige standard, der prægede denne bog.
Det Bæredygtige Danmark er en midtvejsstatus på den periode vi har til at nå verdensmålene (2015-2030), og den ser frem og peger på nogle af de barrierer, Danmark står over for i forhold til at nå målene. Samtidig foreslår bogen en lang række initiativer og handlinger, der skal gennemføres, hvis Danmark skal bevæge sig markant i den rigtige retning i forhold til at nå verdensmålene i de nærmeste år.
Bogen er et must for enkeltpersoner, organisationer og virksomheder, der interesserer sig for og arbejder indgående med verdensmålene.
I bogen bidrager mere end 50 danske eksperter med kapitler om hvert af de 17 verdensmål og om andre vigtige temaer.

FAKTA:

Titel: Det Bæredygtige Danmark – Med verdensmålene mod 2030
Forfatter: Steen Hildebrandt (red.)
Forlag: Djøf Forlag
ISBN: 9788757455236
Udgivelsesdato: 27. oktober 2023
Bogen er på 508 sider og kan købes her

Back To Top