skip to Main Content

Driftsstøtte fra Kulturstyrelsen

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) har d. 9. november modtaget 55.514,63 kr. i driftsstøtte fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.
Puljens formål er at yde driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav i forhold til organisationen og dens arbejde. Der deles 53 mio. kr. ud en gang årligt og der er typisk ca. 350 tilskudsmodtagere. Et antal der er stigende. Man kan ikke ansøge om et konkret beløb, da tilskudsstørrelsen udregnes på basis af oplysninger fra organisationens  regnskab.
SED har modtaget støtte fra puljen siden 2016, som vi er berettigede til at søge, fordi vi afholder arrangementer i minimum 3 forskellige regioner hvert år.
Der er meget få puljer og fonde som man kan søge driftsmidler fra, så vi er meget taknemmelige for støtten fra puljen.
Puljen er en meget stor hjælp og sikkerhed i forhold til at sikre den grundlæggende drift af SED.

Man kan læse mere om Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer her

Back To Top