skip to Main Content

Tyskland har fået sin første strategi for socialt entreprenørskab og innovation

Tysklands første nationale strategi for social innovation og virksomheder rettet mod fælles bedste blev lanceret i september 2023. Den fokuserer bl.a. på at udnytte såkaldt dormant assets (altså midler på bankkonti, som ikke har været aktive i en lang årrækkesovende), og man regner med at  aktiver mere end 1 milliard euro herigennem til finansiering af innovation. Strategien, som har været ventet længe, inkluderer 11 fokusområder, herunder indkøb, finansiering, forskning og synlighed. Her er et lille overblik over, hvordan den socialøkonomiske virksomhedsektor i Tyskland vurderer strategien og nogle af nøglepunkterne i den:

En vigtig anerkendelse
Sektoren roser strategien som et vigtigt skridt for socialt entreprenørskab og innovation i Tyskland, der markerer en seriøs anerkendelse af sektoren som en vigtig del af økonomien og samfundet.

Selv om strategien er bred og omfattende og dækker mange områder, så mener interesseorganisationen for socialøkonomiske virksomheder SEND at den mangler detaljer og en klar tidsramme for implementering. Der er således bekymring for, hvor hurtigt konkrete forandringer reelt kan ske.

Dormant Assets
En positiv udvikling er den klare forpligtelse til at bruge dormant assets altså sovende konti til social innovation og socialøkonomiske virksomheder. Dette repræsenterer en ny og større forpligtelse, der tidligere ikke var konkret specificeret.

Finansieringsmuligheder
Der er store forhåbninger om, at den 1 milliard euro store innovationsfinansiering, der nu skal åbnes for i forhold til social innovation og socialøkonomiske virksomheder, kan have en betydelig positiv indvirkning. Dog er det uklart, om dette vil ske inden for den nuværende parlamentariske periode.

Manglende ambition
Kritikere mener, at strategien mangler ambition, især inden for områder som adgang til finansiering. Der er ønske om klare forpligtelser og specifikke programmer til støtte for sociale virksomheder.

De næste skridt for socialt entreprenørskab
Organisationer som Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND) arbejder på at sikre, at strategien implementeres de næste par år. De kommende to år anses som afgørende, da politiske ændringer i regeringen kan gøre det vanskeligere at fremme sociale økonomiske spørgsmål.
I det store hele er strategien blevet set som et vigtigt skridt, men der er behov for mere ambition og klare handlinger for at gøre en reel forskel for socialt entreprenørskab og innovation i Tyskland.

Tysklands strategi for social innovation og fælles formålsorganisationer – “Nationale Strategie für Soziale Innovationen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen“:
De 11 indsatsområder:

 1. Forbedre økosystemforholdene og reducere strukturelle barrierer
 2. Styrk støttestrukturer
 3. Fremme netværk og samarbejde
 4. Udnytte offentlige indkøb
 5. Udvikle behovsbaserede finansieringsinstrumenter (tilskud)
 6. Drive vækst og impact gennem bedre investeringer
 7. Udvide og øge forskning i social innovation
 8. Fremme udvikling af færdigheder
 9. Etablere impact-måling som standard
 10. Øge synlighed og genkendelighed
 11. Udnytte europæiske og internationale synergier

Hele strategien kan læses her (på tysk) her

Back To Top