skip to Main Content

SED til partnermøde i Amsterdam i forbindelse med Erasmus+ projekt

SED deltog 10.-11. oktober 2023 i partnermøde i Amsterdam i Erasmus+ projektet The Present for the Future – Boosting Youth Social Entrepreneurship. Vores partnere i projektet er Brodoto fra Kroatien og The Present fra Holland.
Projektet skal overordnet arbejde for at styrke socialt iværksætteri blandt unge. Det skal bl.a. ske ved at søge at imødegå nogen af de problematikker og behov, der er i forhold til, at unge kan agere som sociale iværksættere.

Mødet var tænkt dels som en lejlighed til at gøre status på projektet, at netværke og udveksle erfaringer og at overvære The Present´s afvikle af en stor meetupevent.
Tirsdag d. 10. oktober blev indledt med et morgen møde på cafe Fikka der er et svensk koncept som i øvrigt også har en café i Aarhus. Her blev der kort udvekslet gaver og efterfølgende talt om erfaringer med afholdelse af erfaringer. Efterfølgende var der nogle timers pause til at se på Amsterdam.

Dagens hovedaktivitet var at overvære og deltage i The Present´s store meetupevent. Ideen
The Present har foreløbig afholdt 27 af den slags events flere steder i Holland og også enkelte uden for Holland. Ideen med eventen er at samle virksomheder og sociale iværksættere, fortrinsvis unge, for at de skal hjælpe en NGO, som arbejder med en udsat gruppe mennesker. Repræsentanterne fra NGO´en må også gerne være unge under 35 år.  NGO´en præsenterer først sig selv og stiller derefter en række spørgsmål til deltagerne i eventen i forhold til de udfordringer som NGO´en har. Derefter deles deltagerne op i grupper. Grupperne får en række spørgsmål og underspørgsmål, som de over de næste ca 45 minutter udvikler løsninger til. Derefter får de forskellige grupper 90 sekunder til at pitche deres forslag. Endelig udvælger NGO´en i samarbejde med arrangøren af eventen den bedste ide, som udkåres til vinder.

Organisationen til tirsdagens arrangement var den hollandske NGO MiGreat.
Roos Ykema, der er stifter og leder af MiGreat, fortalte om organisationens arbejde og om mange af de forfærdelige og absurde erfaringer hun har fra arbejdet med flygtninge.
MiGreat mener, at folk skal kunne bevæge sig. Organisationens mission er derfor at udfordre retten til at ekskludere og skabe muligheder for migration, især fra det globale syd mod EU.
MiGreat fører derfor kampagne mod det de kalder det brutale grænseregime, som er ineffektivt, skadeligt og i nogen tilfælde dødbringende. Sideløbende med kampagner for regulære migrationsmuligheder og imod voldelige grænsepolitikker støtter organisationen på forskellig vis flygtninge og migranter, der kommer fra andre lande og bevæger sig mod EU, og som er overladt til sig selv.

Roos fortalte bl.a. om en hændelse i Holland, hvor en stor gruppe immigranter var strandet uden adgang til husly, og var nødt til at opholde sig og sove en lang periode under åben himmel. For at hjælpe sårbare immigranter og især deres børn med at få ly for vind og vejr og kulde delte MiGreat telte ud til immigranterne. Den hollandske regering bad dog politiet om at konfiskerede teltene kort tid efter, med henvisning til at de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Roos nævnte hændelsen som eksempel på, hvordan de europæiske landes behandling af immigranter er absurd. Der er tale om mennesker der på grund af krig og katastrofer, som de ikke selv er skyld i, er nødt til at forlade deres hjemland og derfor er i en meget kritisk og sårbar situation. Roos mente derfor at det var klart at det IKKE at give dem telte var det der udgjorde en sikkerhedsrisiko! MiGreate gik over til at dele telte ud om natten, da der ikke var politi i nærheden på det tidspunkt. Roos fortalte at hun har en dom for at dele telte ud ”ulovligt”.

Roos fortalte også om en af de oplevelser, som havde gjort mest indtryk på hende. Hun var på et tidspunkt før hun oprettede MiGreat frivillig i flygtningelejres Moria på Lesbos. Her havde hun oplevet en kvinde som havde fået konstateret kræft. Kvinden ville gerne til Athen for at få behandling mod kræften, så den ikke spredte sig. For at komme af sted skulle hun imidlertid have et stempel med en tilladelse fra myndighederne. Det søgte hun om gentagende gange, men hun kunne simpelt hen ikke få lov til at forlade Moria lejren. Da Roos rejste tilbage til Holland havde kvinden efter flere uger stadig ikke fået tilladelse til at tage til behandling i Athen. Roos nævnte det som et eksempel på den umenneskelige måde vi i vesten behandler immigranter på. Mennesker med en dødelig sygdom kan ikke få behandling fordi de har et forkert pas.

Efter Roos´ oplæg blev deltagerne delt op i 4 grupper, som alle skulle give feedback på, hvordan MiGreate kunne gøre mere for immigranter. Som hjælp fik grupperne en række spørgsmål som de kunne komme med ideer og løsningsforslag til:
1) Inclusive employment: How can your company help undocumented people enter the labour market?
2) Building a movement: Which companies/sectors do we know that can or might want to contribute to free migration? Can we create a group of companies and sectors that can contribute to the mission of MiGreate?
3) Communication = key: How can we make the idea of open boarders something more mainstream? How do we “promote” that in such a way that companies and entrepreneurs will want to contribute to this idea?

Grupperne arbejde herefter de næste ca. 45 minutter med ideer og forslag og efterfølgende pitchede alle grupper på 90 sekunder deres bedste forslag.
Det vindende forslag var at man for at give immigranter adgang til at kunne arbejde og modtage betaling kunne udfordre det nuværende økonomiske/penge system ved at anvende en komplementær valuta f.eks. en digital valuta.

Forslagene skal efterfølgende skrives sammen af The Present og gives til MiGreate.

Arrangementet afsluttedes med tid til networking.

Erasmus disclaimer
Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Back To Top