skip to Main Content

European Social Enterprise Monitor 2023-2024

Den tredje udgave af European Social Enterprise Monitor (ESEM) er d. 12. oktober blevet lanceret på Social Enterprise World Forum 2023 i Amsterdam.
ESEM spørgeundersøgelsen indsamler detaljerede data fra socialøkonomiske virksomheder og impact iværksættere, der analyseres og senere udgives i 2024 i rapportform (fysisk og digital) og formidles til beslutningstagere i EU og nationalt.
ESEM-spørgeundersøgelsen giver dermed socialøkonomiske virksomheder og impact-iværksættere en unik mulighed for at bidrage og påvirke kommende strategier, politikker og finansieringsmuligheder for socialøkonomiske virksomheder.

FRISTEN FOR AT UDFYDLE ESEM SPRØGEUDERSØGELSEN ER FORLÆNGET TIL D. 16. FEBRUAR 2024!!
Alle danske socialøkonomiske virksomheder og impact-iværksættere opfordres hermed til at deltage i spørgeundersøgelsen “European Social Entrepreneurship Monitor 2023” via linket her
Vi har brug for dine data for at kunne lave en repræsentativ status for socialøkonomiske virksomheder i Danmark!
Det tager 30-45 minutter at udfylde spørgeundersøgelsen.

European Social Enterprise Monitor (ESEM)-projektet er startet og koordineret af Euclid Network og i 2023 udgaven deltagere 30+ organisationer, universiteter og partnere fra  mere end 30 lande. Projektet er støttet af EU-Kommissionen, og har som formål at afhjælpe den store mangel, der er på data og statistik i forhold til socialøkonomiske virksomheder i Europa. Data fra ESEM-undersøgelsen skal være med til at informerer beslutningstagere i politik, regering, civilsamfundet og i den økonomiske sektor om de behov og barrierer, som socialøkonomiske virksomheder står over for nationalt og på EU-plan.
Du kan læse mere om projektet på ESEM projektets hjemmeside.

Baggrund
ESEM projektet blev lanceret i 2020 og er den første socialøkonomiske virksomhedsmonitor, der er gennemført på europæisk plan.  Projektet indhenter aktuelle data for socialøkonomiske virksomheder og formidler viden til beslutningstagere i regeringen, civilsamfundet og den bredere økonomi. Formålet er at kommunikere, støtte og fremme behov og interesser for de virksomheder, der er indenfor social- og solidarisk økonomi i hele Europa og resten af verden.
ESEM leverer de data, der er nødvendige for evidensbaseret beslutningstagning, understøtter samarbejde i hele Europa og bidrager til formidling af best practice.
Læs mere om ESEM projektet og den nye 2023-2024 monitor på Euclid Networks side her
Se kort video om ESEM projektet her

 

ESEM – Dansk rapport
I 2020 deltog 49 danske socialøkonomiske virksomheder i ESEM spørgeundersøgelsen og var dermed med til at sikre datagrundlaget for den første danske European Social Enterprise Monitor rapport der udkom i august 2021.
I 2021 deltog 43 danske socialøkonomiske virksomheder i ESEM spørgeundersøgelse og
Vi håber at få mange flere socialøkonomiske virksomheder til at deltage i dette års spørgeundersøgelsen, så ESEMDK 2023-2024 rapporten kan blive væsentligt mere repræsentativt for det danske socialøkonomiske felt.
I Danmark har der ikke været finansiering til  at lave de første to rapporter, som derfor er produceret med frivillige timer fra SED og forfatterne. (Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark (SED) og Luise Li Langergaard fra RUC).
Til den nye ESEMDK rapport 2023-2024 har Kraks Fond givet tilskud på 25.000 kr. til trykning af rapport og forskertimer.
SED arbejder fortsat på at skaffe yderligere finansiering.
Der har været stor opbakning og interesse for projektet blandt danske socialøkonomiske aktører, hvor adskillige  organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og store socialøkonomiske virksomheder har afgivet interesseerklæring for projektet.
Det er Sociale Entreprenører i Danmark´s ønske at ESEMDK fremadrettet kan være et fælles samarbejdsprojekt mellem alle de aktører, der er i det socialøkonomiske felt i Danmark. Følgende organisationer er allerede med som samarbejdspartnere på ESEMDK projektet: Kooperationen, Konsulenthuset for Socialøkonomi, Cabi, DISIEReach for ChangeProjekter imidt, Cabi, og FO-Aarhus – og vi håber at få mange flere med i løbet af efteråret 2021.

Yderligere information:
Læs ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport” her
Læs ”European Social Enterprise Monitor 2021-2022 – Dansk rapport her
Læs den europæiske rapport (data fra 8 europæiske lande) – “European Social Enterprise Monitor Report 2020-2021” her
Læs den europæiske rapport (data fra 21 europæiske lande) “European Social Enterprise Monitor Rapport 2021-2022” her

Hvis man ønsker at være samarbejdspartner på ESEMDK rapporten eller vil vide mere om projektet – så kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk eller 40 11 86 40

Back To Top