skip to Main Content

uQualio – Optimering af Læring og Udvikling

uQualio er en dansk “profit with purpose” virksomhed, som tilbyder et softwaresystem til oprettelse af videokurser. Virksomheden bidrager på den måde til at demokratisere læring ved at gøre det let at sprede viden, knowhow og nye ideer og dermed også til FN´s verdensmål 4 – Kvalitets uddannelse og livslang læring.
I artiklen her fortæller CEO og stifter Hatla Færch Johnsen om virksomheden og har i øvrigt et godt tilbud til sociale entreprenører i forhold til at få adgang til uQualio-platformen helt gratis.


Af Hatla Færch Johnsen

Sociale entreprenører er dedikerede til at skabe en positiv indvirkning på samfundet gennem innovative løsninger og initiativer. Central for alles succes er evnen til effektivt at formidle viden, træne og udvikle teams og interessenter. uQualio er en videolærings platform der forsøger nemmere at lave og dele mere læring i verden og kan måske være værktøj med stor effekt.

Kvalitets uddannelse  og lifelong learning
Formålet med FN’s 2030  Bæredygtigheds mål 4 er kvalitetsuddannelse og har til formål at sikre, at alle får adgang til en inkluderende, retfærdig og kvalitetsuddannelse, samt fremme livslang læring for alle. De underliggende mål for SDG 4 inkluderer blandt andet at sikre lige adgang til uddannelse af god kvalitet, fremme relevante færdigheder til beskæftigelse og entreprenørskab, styrke læring og uddannelse for bæredygtig udvikling, fremme ligestilling mellem kønnene inden for uddannelse og sikre inklusion og lige adgang til uddannelse for alle, uanset baggrund eller særlige behov.

Mål nummer 4 er afgørende for at opnå en bæredygtig udvikling, da uddannelse spiller en central rolle i at reducere ulighed, fremme økonomisk vækst, forbedre sundhed og trivsel samt bidrage til fred og retfærdighed i samfundet.

Historien
uQualio blev skabt ud fra en vision om at gøre uddannelse og træning mere tilgængelig, engagerende og effektiv. Grundlæggerne ønsker at forbedre verden og levere en platform, der gør læringen mere interaktiv og skræddersyet til individuelle behov. Ved at kombinere kraften i teknologien fra video med læringsprincipper har de skabt en platform, der ændrer måden, vi uddanner folk på.

Formålet med uQualio: Optimeret Læring og Maksimeret Indvirkning
Formålet med uQualio er klart: at optimere læring og maksimere indvirkningen af træning. Platformen er en white label platform, så den kan brandes som man vil, og tilbyder video playlister og læringsfunktioner, der gør det muligt at skabe interaktive og engagerende træningsforløb ved hjælp af videoindhold. Folk er vant til at lære fra YouTube, så derfor følger vi dette format, der samtidig gør læring mere effektiv og minimerer tidsforbruget for både trænere og deltagere.

Her er nogle nøgleaspekter ved uQualio, der understøtter dette formål:

1. Fleksibel Indholdslevering:
uQualio gør det muligt at levere træning tilpasset til ethvert formål, til enhver tid og fra ethvert sted. Dette er afgørende for sociale entreprenører, der ofte har spredte teammedlemmer eller samarbejdspartnere. Den fleksible indholdslevering muliggør effektiv træning uden at ofre kvaliteten. Samtidig kan nye kurser laves så hurtigt som du kan optage dem og uploade dem – så snart kurset er distribueret, så har brugerne adgang til det.  Kurserne kan være offentlige og deles gennem links eller QR koder. Eller private eller beskyttede, hvor adgang gives vha. invitation sendt pr. email eller telefon nummer.
2. Interaktivitet og Engagement:
Platformen tilbyder interaktive elementer såsom quizzer og spørgsmål, der sikrer, at deltagerne forstår og assimilerer indholdet. Dette engagerer dem på en mere effektiv måde end traditionelle træningsmetoder.Feedback kan sendes fra deltagere, så kurserne kan forbedres med video eller billeder direkte fra brugerne.
3. Analyse og Opfølgning:
Med uQualio kan trænere hold øje med deltagernes fremskridt og forstå, hvor de har brug for yderligere nudging og opfølgning. Dette gør det muligt at tilpasse træningen og sikre, at den er effektiv og målrettet. Samtidig gør data det nemt at se, hvilke kurser, som skal forbedres, for hvis folk ikke består eller ikke gider se kurset, så er det nok ikke særligt godt.
4. Kosteffektivitet:
Når man optager video med en smartphone eller ved en skræm optagelse på computere, så er omkostningen lav og kan laves af enhver. Ved at eliminere behovet for dyre fysiske træningsfaciliteter og materialer reducerer uQualio omkostningerne ved træning betydeligt, hvilket er vigtigt for sociale entreprenører med begrænsede ressourcer.

Det Særlige Tilbud til NGO’er: En Mulighed for Sociale Entreprenører
For at støtte og styrke sociale entreprenører i Danmark har uQualio et særligt tilbud. NGO’er har mulighed for at få adgang til uQualio-platformen helt gratis, hvis videoerne afspilles gennem YouTube links – eller 1/2 pris, hvis videoerne uploades til uQualio’s cloud. Dette tilbud åbner døren for flere sociale organisationer til at integrere træning og udvikling i deres operationer, uden at det belaster budgettet.

Denne mulighed tillader sociale entreprenører at:

Styrke Kompetencer:
Ved at opbygge og styrke teams færdigheder og viden ved hjælp af uQualio’s skræddersyede træningsprogrammer.
Forbedre Effektivitet og Produktivitet:
Ved at træne teamet effektivt kan organisationer optimere deres operationer og dermed forbedre deres samlede produktivitet.
Maksimere Indvirkningen:
Det frie brug af uQualio giver NGO’er mulighed for at bruge de ressourcer, de sparer, til at forstærke deres indvirkning og nå deres mål mere effektivt.
Man kan prøve platform ved at trykke på links herinde: https://uqualio.com/use-cases/ngo-non-profit-organization

Back To Top