skip to Main Content

Paint it Forward

Paint it Forward er et genbrugsprojekt på Nørrebro i København, som modtager restmaling fra private og erhvervsdrivende og viderefordeler det til sociale og kulturelle formål.
Det meste af den maling som indleveres til Paint it Forward går til borgere med lav indkomst. Herud over viderefordeles også maling til forskellige kulturelle og kunstneriske formål. Det kan f.eks. være upcycling workshops, sommerlejre for børn i København og andre former for inddragende kunst- og kulturprojekter.

Det er nærliggende, at Paint it Forward er inspireret af ”Pay it forward”. En ide hvor modtageren af en god gerning betaler tilbage til andre i stedet for til den, som vedkommende oprindeligt har modtaget den gode gerning fra. Nogen vil måske huske ideen fra Hollywoodfilmen ”Pay It Forward
Det er en simpel model som giver mulighed for både at tage menneskeligt, bæredygtigt og globalt ansvar. På den måde bliver Paint it Forward ikke blot et projekt, der forener samfundets overskud med de mindre heldigt stillede, men som også aktivt adressere flere af FN’s verdensmål.

Historien
Paint it Forward er oprindelig startet af en gruppe lokale borgere på Amager tilbage i 2018.
Med initiativet ville stifterne gerne hjælpe medborgere, der ikke har råd til at få malet ved at indsamle og viderefordele brugbar restmaling.
Ideen blev afprøvet, med et par fejlslagne forsøg, men også videreudviklet med hjælpe fra bl.a.  Malermestrenes og farveproducenternes brancheforeninger, Miljøpunkt Amager, Næstehjælperne og malere og farvehandlere. Paint It Forward kunne afholde den første uddeling af maling i juni 2020.
I dag uddeler Paint it Forward maling en gang om ugen.

Hvem donerer maling til Paint It Forward
60% af den maling, som Paint it Forward uddeler kommer fra Flügger’s testlaboratorium. Hver gang Flügger skal udvikle nye farver, bliver der stor mængde 0,75 liters bøtter til overs med testfarver, som Flügger afleverer til Paint it Forward. For Flügger er samarbejdet med Paint it Forward en del af virksomhedens CSR politik og man kan læse mere om partnerskabet i Flüggers CSR rapport her
Paint It Forward får herudover også doneret maling fra andre virksomheder og fra private.

Paint it Forward samarbejder med den socialøkonomiske virksomhed FRAK, som skaber jobs til unge mennesker. FRAK som henter maling fra malermestre for Paint it Forward. Det er et praktisk samarbejde  Paint it Forward ikke selv har ressourcer til at hente eller bære store mængder maling hver uge.
Man kan læse mere om samarbejdet mellem Paint it Forward og FRAK her

Hvem donerer Paint It Forward maling til
80% af den maling malingen Paint it Forward får doneret bliver viderefordelt til borgere med lav indkomst/rådighedsbeløb, så de kan istandsætte egen bolig. Det kan være mennesker som både har økonomiske og helbredsmæssige udfordringer f.eks. langtidssygemeldte, førtidspensionister og enlige forsørgere. Det kan også være studerende eller kunstnere, der i en periode ikke har ret mange penge.
Omkring 20% af malingen går til kulturelle og kunstneriske projekter med socialt eller fællesskabsdannende formål og som har et lavt budget. Det kunne f.eks. være børnekunstprojekter og sommercamps mm.

Impact
Paint it Forward har allerede indsamlet og doneret uddelt 17.358 kilo restmaling til 1045 medborgere og 126 projekter. Der er tale om maling som kommer op på væggen i stedet for at blive destrueret.
Denne mængde maling har ikke kun fået nyt liv som kilden til glæde og inspiration for dem, der mangler midlerne til at forvandle deres omgivelser. På den måde bidrager ideen også aktivt til at mindske spild og fremme genbrug. Paint It Forward arbejder de ikke kun med FN’s verdensmål nr. 1 om at afskaffe fattigdom og nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, men også med verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Hvis du ønsker at donere maling til Paint it Forward kan du læse mere her:
Doner som privat
Doner som erhvervsvirksomhed
Du kan også kontakte Paint it Forward direkte på email info@paintitforward.dk

Læs mere om Paint it Forward på: https://paintitforward.dk

 

 

Back To Top