skip to Main Content

Tony´s Chocolonely beskytter sin sociale mission

Den hollandske impact virksomhed Tony’s Chocolonely har netop effentliggjort, at virksomheden har etableret en ny juridisk struktur, for at at beskytte deres mission på lang sigt. Tony´s håber at deres nye Mission Lock (altså en juridisk fastlåsning af deres sociale formål) vil give inspiration til andre virksomheder, der også ønsker at sikre deres mission i fremtiden.

Den juridiske struktur er uigenkaldelig og er med til at beskytte Tonys mission om at udrydde udnyttelse i chokoladeindustrien (børnearbejde og slavelignende forhold for arbejdere i det hele taget). Tonys mission bygger på 5 indkøbsprincipper, og virksomhedens ledelsesteams er juridisk forpligtet til at opretholde disse, og det er allerede indlejret i Tonys vedtægter.
Tonys 5 indkøbsprincipper har til formål at løse den komplekse udfordring omkring fattigdom i kakaoindustrien ved at iværksætte  konkrete løsninger.

Principperne er (1) at indkøbe fuldt sporbare kakaobønner, (2) at betale en højere pris for kakao for at gøre det muligt for landmænd at tjene til livets ophold, (3) at styrke landmændene via partnerkooperativer for at professionalisere og gøre kakaodyrkningen sikker og bæredygtig, (4) at engagere sig i langsigtede forpligtelser for at øge landmændenes indkomstsikkerhed, (5) at uddanne landmænd til at forbedre deres kakaoproduktivitet og -kvalitet samt deres landbrugsviden om afgrøder. Ved at anvende alle fem principper kan man strukturelt forbedre kakaobøndernes liv.

Som certificeret B Corp overholder Tony´s allerede en lang række regler omkring bæredygtighed og etik.
Med den nye Mission Lock går virksomheden nu et skridt videre ved at introducere en helt ny styringsstruktur for på ubestemt tid at sikre virksomhedens sociale formål.

Tony’s Mission Lock er en juridisk struktur, der giver en såkaldt ”gylden aktie” (altså en ikke-økonomisk andel i virksomheden – og beslutningskraft) i Tony’s til en helt separat og uafhængig enhed (en fond) – som overvåges af 3 såkaldte Mission Guardians.
Tonys har nøje udvalgt 3 maget kompetente folk til opgaven. Impact iværksætter, Seth Goldman, der er grundlæggeren af Honest Tea og formand for Beyond Meat, skal fungere som formand for Tonys Mission Lock. Han har stor erfaring med at stifte og drive impact-virksomheder i en række forskellige aktionærstrukturer.

Anne Wil Dijkstra, tidligere chief of impact for Tony’s. Hun har et indgående kendskab til Tonys impact på verden. Ikenna Azuike, der har en bred erfaring inden for social- og klimaaktivisme og arbejdet med at at kæmpe for aktørerne i starten af værdikæden.
Men med denne ”gyldne aktie” vil de 3 Mission Guardians kunne beskytte virksomheden mod ændringer af Tonys mission-relaterede klausuler – og sikre, at de elementer aldrig kan ændres uden deres samtykke. På den måde låses ledelsens juridiske ansvar for at opretholde Tony’s mission. Den ”gyldne aktie” kan ikke tages fra Mission Guardians, uanset fremtidige ejerstrukturer.

Ud over, via den gyldne aktie, at have retten til at nedlægge veto mod eventuelle ændringer af Tonys mission, er Mission Guardians udstyret med en række værktøjer, som de kan bruge, hvis de har grund til at tro, at der sker et brud på virksomhedens missionsrelaterede ansvar – altså at Tony’s ledelse afviger fra missionen eller de 5 Sourcing Principles.
For det første har de ret til fuld gennemsigtighed og adgang til alle interessenter.
Alle Tony’s interessenter kan direkte dele alvorlige bekymringer vedrørende overtrædelser eller fravigelser fra Tony´s mission Mission Guradians. Og som del af denne rettighed har Mission Guardians ret til at undersøge og diskutere bekymringer i detaljer med ledelsen og foreslå afhjælpende skridt. Ambitionen er at virksomheden kan løse enhver afvigelse fra missionen på denne måde.
Men hvis det skulle vise sig ikke at være nok har Mission Guradians ret til at offentliggøre deres bekymringer med to sider i Tony´s årlige FAIR-rapport, og derudover har de ret til at offentliggøre alvorlige bekymringer i nationale aviser i Tony’s hovedmarkeder.
I sidste instans ved alvorlige afvigelser fra missionen har de tre Mission Guardians ret til at henvise sagen til juridisk undersøgelse og voldgift i Dutch Enterprise Chamber i Amsterdam.

Tony´s håber at deres nye Mission Lock kan være til inspiration for alle formålsdrevne ledere og aktionærer, i forhold til at kunne låse deres virksomheds mission for altid. For at hjælpe abdre virksomheder med netop det vil Tony´s i nærmeste fremtid udgive en open source-guide med flere detaljer om, hvad vi har gjort.
Indtil videre kan man læse den korte indføring i Tonys nye Mission Lock konstruktion her

Læs mere om Tonys Chocolonely her

Back To Top