skip to Main Content

Danhostel Faxe – Social bæredygtighed i DNA’et

I midten af Faxe by med direkte kig til den storslåede udsigt over Faxe Kalkbrud ligger en unik arbejdsplads for mennesker med særlige behov.

Danhostel Faxe er en socialøkonomisk virksomhed der tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud primært til udviklingshæmmede og medfødt eller erhvervet hjerneskadede. Medarbejderne er en aktiv og afgørende del af hverdagen på Danhostel Faxe, som udover at være et vandrerhjem også står for drift af café og ishus og servicerer i forbindelse med selskaber, møder og kurser. De beskyttede ansættelser består af en bred vifte af arbejdsopgaver inden for køkken, café, rengøring og vedligeholdelse af vandrerhjemmets arealer indendørs og udendørs.
For den daglige leder af Danhostel Faxe Morten Romme er det afgørende at inkludere mennesker der generelt har svært ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og understøtte at de bliver en del af det samfundsmæssige fællesskab:

”Den sociale bæredygtighed er vores DNA nærmest, det er vigtigt for os at vi gør en forskel ved at beskæftige på den måde vi gør.”

Faxe Vandrerhjem startede i 1938 og har siden kørt med forpagtninger på forskellige måder. I 1990 startede den socialøkonomiske virksomhed, dengang opstartet i samarbejde med Storstrøms Amt, senere med driftsoverenskomst med kommunen og nu siden 2012 som selvejende privat fond med bestyrelse (fonden blev etableret med midler fra Faxe Kommune og Faxe erhvervsforening).

Vandrerhjemmets kerneopgave er udvikling af medarbejdere i den sociale del (herunder udvikling og vedligehold af kompetencer) via arbejdsopgaverne i forbindelse med virksomhedens aktiviteter: vandrerhjems- og café-drift, afholdelse af selskaber, møder og kurser etc.
Den faste stab på Danhostel Faxe består af 10 ansatte i forskellig ansættelsesgrader med forskellige funktioner, herunder f.eks. kokke til køkken og café, pedel til serviceopgaver, pædagoger og assistenter til den sociale del, administration til kontor/reception mv.
Derudover har virksomheden aktuelt 22 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse og ca. 15 løstansatte til rengøring, tjenerarbejde, cafe mv. (primært i sommersæsonen) – samt løbende praktikanter.
Indtægterne for Danhostel Faxe er dels takster fra kommuner til de borgere der er i beskæftigelses- og aktivitets-tilbud, dels indtægter fra virksomhedens forskellige aktiviteter -overnatninger, fester, møder, salg af varer i café m.v.

De vigtigste samarbejdspartnere er kommunerne, primært Faxe og pt. tre andre kommuner – og samtidig en række institutioner, sagsbehandlere, kommunale kontaktpersoner m.v. der arbejder med virksomhedens målgruppe. Desuden samarbejdes med en række foreninger, virksomheder etc. omkring aktiviteter på Danhostel Faxe og i lokalområdet.

Ud over den sociale indsats ønsker Danhostel Faxe også at gøre en forskel for klima og bæredygtighed. Virksomheden arbejder med en række tiltag der skal bidrage til at leve op til FN’s Verdensmål og fokuserer på en række punkter de har valgt at arbejde med inden for hvert af de 17 verdensmål. I hverdagen handler det konkret om f.eks. at der arbejdes på at mindske energi- og vand-forbruget, at mindske affald og madspild og at samarbejdet med forskellige partnere og lokale aktører omkring aktiviteter der understøtter verdensmålenes temaer.

Tak til Morten Romme, Daglig leder for Danhostel Faxe for samarbejdet omkring portræt-artiklen.

Fotos: Copyright Danhostel Faxe.


Læs mere om Danhostel Faxe:

Hjemmeside: https://danhostelfaxe.dk

Facebook – Danhostel Faxe og Cafe Udsigten

Læs mere om Faxe Danhostel’s arbejde med FN’s Verdensmål her

Vi er Vandrerhjemmet TV-serie i to afsnit om Danhostel Faxe på Tv2Øst:

Vandrerhjem i socialøkonomisk optur (artikel fra Erhvervshus Sjælland)

Socialøkonomisk virksomhed er blevet mere lønsom (artikel Sparringspartnerne)

 

Back To Top