skip to Main Content

Ny OECD policy guide om impact måling

Policy Guide on Social Impact Measurement for the Social and Solidarity Economy er en ny publikation fra OECD´s Local Economic and Employment Development Programme (LEED), som giver politiske beslutningstagere imput til hvordan de kan støtte op om måling af social impact i organisationer i den sociale økonomi (Social and Solidarity Economy.

Efterhånden som enheder i den sociale og solidariske økonomi (SSE) i stigende grad anmodes om at dokumentere deres positive bidrag til samfundet, kan måling af sociale impact hjælpe dem med at forstå den ekstra værdi, der genereres i forbindelse med deres aktiviteter, når de arbejder med at udføre deres mission.

Politik spiller en vigtig rolle i forbindelse med at facilitere et befordrende miljø, der kan åbne op for brugen af social impact måling hos aktører i den sociale økonomi. Med udgangspunkt i en kortlægning af eksempler på best practice fra over 33 lande giver denne internationale politikguide input til, hvordan politiske beslutningstagere kan støtte måling af social impact i den sociale ved at 1) forbedre den politiske ramme, 2) levere vejledning, (3 opbygge viden og dokumentation og (4 understøttende kapacitet.

Guiden sætter et specifikt fokus på måling af social impact, som kan praktiseres af organisationer i den sociale økonomi (Social and Solidarity Economy). På den måde anerkender den de specielle udfordringer og behov, som disse aktører har i forbindelse med at udføre måling af social impact. Med udgangspunkt i at organisationer i den sociale økonomi kan være i forskellige udviklingsfaser, giver guiden en brugbar vejledning, der kan være anvendelig i en bred vifte af lokale kontekster. Guiden har også til formål at bringe perspektivet fra den sociale og solidariske økonomi ind i globale diskussioner for at bidrage til at forme praksis for effektmåling i forskellige sektorer og rundt om i verden.

Guiden udstyrer politiske beslutningstagere med en bred vifte af initiativer til at støtte måling af social effekt for SSE, uden at det hindrer dens evne til at handle. Den beskriver, hvordan offentlige handlinger bedre kan ruste SSE-aktører, når de engagerer sig i måling af social effekt. Det viser eksempler på god praksis fra hele verden for at demonstrere de forskellige måder, hvorpå politik kan fremme måling af social effekt.

Publikation tager udgangspunkt i den tidligere publikation Social Impact Measurement for the Social and Solidarity Economy udgivet i 2021 og den er udgivet inden for rammerne af OECD Global Action “Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems”, finansieret af EU’s Foreign Partnership Instrument.


FAKTA

Titel:  Policy Guide on Social Impact Measurement for the Social and Solidarity Economy
I serien: Local Economic and Employment Development (LEED)
Forfatter: OECD
Forlag: OECD Publishing, Paris
Udgivelsesdato: Marts 2023
Publikationen kan læses online og købes her

Back To Top