skip to Main Content

TOPIKU – Klimaneutrale kasketter fra Indonesien

 

Indonesien er et af verdens fattigste og mest affaldsbelastede lande, og er en af verdens største bidragere til den globale havforurening bl.a. via plastikaffald fra landjorden. Landet har store udfordringer med at finde løsninger der kan medvirke til at reducere mængderne af affald, mindske forureningen af miljøet og gøre affaldet sorterbart og genanvendeligt. Alene i hovedstaden Jakarta produceres 7000 tons affald dagligt (heraf er ca. 28% plastikaaffald) – heraf bliver ca. 7,5 % indsamlet og genbrugt på landsplan, og i landområderne genbruges kun cirka 2%. Indonesien mangler økonomiske midler, vidensressourcer og infrastruktur til at imødegå denne affaldsproblematik, og samtidig mangler lokalbefolkningen information og konkrete muligheder for at kunne bidrage positivt til at reducere affaldsmængderne.

Og hvilken forskel kan en kasket gøre for at imødegå Indonesiens (og klodens) affaldsudfordringer? Det har den indonesiske socialøkonomiske virksomhed Topiku sat sig for at vise med at producere verdens første klimaneutrale – og etisk fremstillede – kasketter.

Topiku er en registreret B Corp-virksomhed der har specialiseret sig i at fremstille kasketter af upcyclede materialer med afsæt i lokale jobs og håndværkstraditioner.

Materialerne til kasketterne indsamles dels fra lossepladser og andre steder i nærmiljøet hvor affald ophobes (primært plastik og aluminium), dels via aftaler med lokale virksomheder. Topiku har etableret egen forsyningskæde via samarbejde med en række indonesiske virksomheder omkring upcycling af affald fra produktion af bl.a. gardiner, tøj og sko. Materialerne indsamles, renses og bearbejdes hvorefter de omdannes til materialer der kan bruges til fremstilling af kasketter. Design og produktion af kasketterne foregår hos lokale landsbybaserede syværksteder i lokalsamfundet Desa Rahayu på øen Java.

Kasket-kollektion med positiv impact

Topiku (der betyder -min hat’ på indonesisk) blev stiftet i 2015 af Monty Hasan der er af indonesisk-amerikansk oprindelse. Virksomheden har hovedkvarter i Californien USA og alt hvad der vedrører den konkrete produktion foregår i Indonesien.

Kollektionen af kasketter omfatter en bred vifte af modeller der kan købes via deres netbutik, og de laver desuden speciallavede modeller på bestilling. Virksomheden har kunder over hele verden fra mere end 25 forskellige nationaliteter, handler med store internationale firmaer som Google og Qatar Airways.
Topiku går langt i deres miljø- og klimaindsats og arbejder kontinuerligt på at optimere dokumentationen af forsyningskæden og målingen af deres positive impact. Virksomheden arbejder løbende på at blive klimaneutral sammen med organisationerne Climate Neutral og Carbon Fingerprint. Topiku fik i 2022 lavet verdens første (og hidtil eneste) offentligt tilgængelige livscyklusanalyse (LCA) af en baseballkaskets drivhusgasemissioner. Analysen der er lavet af tredjepartskonsulenter afslører at Topiku´s kasketter udleder færre gram kuldioxidækvivalenter pr. gram end de fleste andre beklædningsprodukter.

Alternativ til tøjindustriens ’sweatshops’

For Topiku er den sociale dimension sidestillet med den miljømæssige i deres forretningsmodel hvor virksomheden skaber positiv social forandring ved at give mennesker i de fattige landdistrikter i Indonesien mulighed for beskæftigelse, økonomisk stabilitet og håndværksmæssig uddannelse.

Samtidig bidrager Topiku’s samarbejde med lokale håndværkere og kunsthåndværkere til at understøtte og fremme de indonesiske håndværksteknikker og traditionelle designs, hvilket hjælper med at bevare den kulturelle arv og skabe en bæredygtig indkomst for de involverede håndværkere.

De lokale indonesiske mænd og kvinder der producerer kasketter for Topiku arbejder som udgangspunkt med base i deres egne hjem. Dette giver de ansatte mulighed for at fastholde landsbylivet som social base og for at anvende og videregive deres færdigheder i lokalsamfundet.

På den måde byder Topiku ind med et socialt og miljømæssigt alternativ til de store fabrikker, kendt som ’sweat shops’, der er udbredte i beklædningsindustrien i Indonesien og globalt, som er kendetegnet ved lave lønninger, dårlige arbejdsvilkår, usundt arbejdsmiljø, migrantarbejde, stor risiko for forurening af lokalmiljøet og massiv affaldsproblematik.

Virksomhedens hensigt er ikke bare at skabe bæredygtige produkter og jobs. Topiku arbejder også  for at gøre en forskel gennem partnerskaber og samarbejder der kan øge den kollektive positive impact for mennesker og miljø ved at reducere affaldsproblemet, beskytte biodiversiteten og skabe lokale jobs. Virksomheden samarbejder bl.a. med den Bali-baserede NGO Sungai Watch der arbejder med at skabe lokale løsninger der kan reducere affald og forurening af Balis floder og engagere lokalbefolkningen i affaldsindsamling omkring floder og andre vandområder, hvor Topiku har leveret kasketter til affaldsindsamlere for at beskytte dem mod solen. Et andet eksempel er samarbejdet med organisationen Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS), der arbejder for at beskytte Borneo’s truede orangutanger – her har Topiku doneret kasketter der kan solbeskytte 100 af de frivillige der arbejder i junglen for at overvåge orangutangerne.

 

Læs mere:

Topiku’s hjemmeside: www.topiku.co

Topiku´s impact: www.topiku.co/impact 

Topiku på YouTube

Topiku på Instagram

Interview med Topiku’s stifter Monty Hasan – Artikel i Pioneers Post

 

Photos by: Kelvin Oktavianus

Back To Top