skip to Main Content

SED har modtaget økonomisk støtte fra Kraks Fond

SED har i februar 2023 ansøgt Kraks Fond om midler til udgivelse af ESEMDK-rapporten 2023-2024 og har fået bevilliget 25.000 kr. SED sender en stor tak til Kraks Fond for bevillingen og støtten projektet – det er en stor hjælp for os, og kan lægge grunden for at søge flere midler for at kunne lønne den frivillige tid, som SED lægger i forbindelse med ESEMDK projektet.

Rapporten ESEMDK (European Social Enterprise Monitor Danmark) er del af det europæiske ESEM-projekt, hvor Danmark sammen med 21 andre europæiske lande er gået sammen om at udgive nationale statusrapporter (for nogen lande hvert år og for andre hvert andet år) samt en europæisk komparativ rapport, der sammenligner resultaterne i de deltagende lande.

ESEMDK er en status for socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Rapporten er udgivet både i 2021 og 2022, men vil fremadrettet blive udgivet hvert andet år, hvilket betyder at næste ESEM spørgeundersøgelse finder sted i efteråret 2023 og på basis af den udgives den næste danske European Social Enterprise Monitor rapport i midten af 2024. Målet med rapporten er at give beslutningstagere i regeringen, erhvervslivet, forskermiljøet og civilsamfundet konkrete data om socialøkonomiske virksomheder, som kan danne grundlag for politiske beslutninger, finansiering og forskellige former for støtteindsatser.

En håndfuld fakta om de socialøkonomiske virksomheder der har deltaget i ESEMDK 2021-2022:

  • Kun 18,6% af ESEMDK virksomhederne mener, at der er god politisk støtte til socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Men hele 57,9% mener, at der lav eller meget lav politisk opbakning.
  • 62,8% af ESEMDK virksomhederne mener at manglende forståelse for og bevidsthed om socialøkonomiske virksomheder i offentligheden og hos kunderne opleves som en barriere. Ud af disse svarer 27,9%, at det er en meget stor barriere.
  • Omkring halvdelen af ESEMDK virksomhederne måler jævnligt deres sociale/miljømæssige impact, enten løbende eller efter en fast kadence for eksempel halvårligt eller årligt. Det er bemærkelsesværdigt at 53,5% på tidspunktet for undersøgelsen slet ikke måler deres impact.
  • Blandt de deltagende socialøkonomiske virksomheder er den gennemsnitlige andel af kvinder i arbejdsstyrken 59%, i bestyrelsen er den på 44% og i ledelsesteamet 60% og 53% blandt stifterne af organisationen.
  • ESEMDK virksomhederne sætter værdier som inklusion og diversitet højt. 48,8% af dem har mennesker med forskellige typer af handicap ansat og 67,4% har ansat mennesker med forskellig etnisk baggrund.

Den danske ESEMDK-rapport for 2021-2022 kan downloades her

Læs mere om ESEM-projektet her

Læs mere om Kraks Fond her

Back To Top