skip to Main Content

Ny rapport om kvinder i den sociale økonomi

Ny OECD-rapport “Beyond pink-collar jobs for women and the social economy” sætter fokus på at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og fremme den socialøkonomiske sektor. Rapporten bygger på data fra en række OECD-lande plus Sydafrika og lande i Asien-Stillehavsområdet.
Af rapporten fremgår det bl.a., at der arbejder flere kvinder end mænd i socialøkonomiske organisationer og lønforskelle mellem kønnene er også lavere end i den bredere økonomi. Men der er stadig udfordringer, som OECD hævder skal ændres. Rapporten viser bl.a., at arbejde i den socialøkonomiske sektor for det meste er i job som historisk set er kvinde-dominerede feminiserede” sektorer eller erhverv som f.eks. børnepasning eller socialt arbejde, der ofte er lavtlønnede og undervurderede, og som mangler klare muligheder for karriere.
Socialøkonomiske virksomheder ledet af kvinder støder ofte på vanskeligheder med at få adgang til finansiering og modtager betydeligt mindre finansiering end mandligt ledede virksomheder. Rapporten indikerer også, at kvinder typisk er rettet mod traditionelt kvindedominerede områder, der forventes at have langsommere vækst.

Den socialøkonomiske sektor kan dog tilbyde flere jobmuligheder for kvinder, især inden for sundhed, uddannelse og omsorg. Derudover har sektoren potentiale til at fremme social inklusion og økonomisk bæredygtighed, hvilket kan bidrage til at mindske den økonomiske ulighed mellem kønnene.

Flere lande har allerede taget skridt til at fremme den socialøkonomiske sektor og styrke kvinders deltagelse i arbejdsstyrken. OECD-rapporten påpeger dog, at der stadig er behov for yderligere politiske initiativer for at øge kvinders adgang til jobmuligheder inden for den socialøkonomiske sektor. Det er også vigtigt at opbygge infrastruktur og støtte organisationer inden for sektoren.

Rapporten fremhæver, at kvinders deltagelse i den socialøkonomiske sektor kan have en positiv indvirkning på samfundet generelt. Kvinder spiller en central rolle inden for sektoren, både som beslutningstagere og som udøvere. Derfor er det vigtigt at investere i uddannelse og træning inden for den socialøkonomiske sektor for at sikre kvalificerede ansatte.

Samarbejde mellem den offentlige og private sektor kan også bidrage til at fremme den socialøkonomiske sektor og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Der er behov for at anerkende og støtte den værdifulde rolle, som den socialøkonomiske sektor spiller i samfundet.

Rapporten konkluderer, at den socialøkonomiske sektor kan bidrage til at skabe bæredygtige jobmuligheder og fremme en mere inklusiv økonomi. Det er derfor vigtigt at fortsætte med at styrke sektoren og øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet for at skabe et mere ligeværdigt samfund.

Fakta om kvinder i den sociale og solidariske økonomi – nøgletal

  • Mere end to ud af fem ledere af SSE-organisationer er kvinder
  • Næsten to ud af tre ansatte er kvinder
  • Mere end hver anden frivillig er kvinder
  • Omkring hver tredje socialøkonomiske virksomhed retter sig mod en kvindelig målgruppe

Kilde: OECD: Beyond pink-collar jobs for women and the social economy

Rapporten Beyond pink-collar jobs for women and the social economy kan læses her

Back To Top