skip to Main Content

Open Social Value Bank Open – ny forening omkring værdisætning af sociale forandringer

Den nystiftede forening, Open Social Value Bank, vil etablerer standarder for værdisætning af sociale forandringer i samarbejde med Københavns Universitet, Rambøll Management Consulting, Impactly og støttet af Trygfonden.
Projektet har til formål at ændre den nuværende praksis, hvor økonomiske gevinster ved investeringer primært baseres på direkte økonomiske konsekvenser, og værdien af sociale konsekvenser, såsom livskvalitet og trivsel, overses.
Manglende analyser af de menneskelige konsekvenser fører til fejlvurderinger og underprioritering af projekter, der øger trivslen.
Open Social Value Bank vil udvikle en brugervenlig platform, der understøtter en ensartet tilgang til fastsættelse af den monetære værdi af sociale forandringer og henvender sig til både private og offentlige aktører.
Bestyrelsen består af ledende eksperter fra fonde, det offentlige og universitetsverdenen.
Projektet er støttet af Trygfonden og udføres af Økonomer Uden Grænser i samarbejde med Københavns Universitet, Impactly og Rambøll Management Consulting.

Fakta
Open Social Value Bank (OSVB) vil være en dansk tilpasset version af allerede accepterede metoder og tilgange som bl.a. anvendes af det britiske finansministerium. UK Social Value Bank et godt eksempel. Med tilpasning til den danske samfundsstruktur vil OSVB være et direkte afsæt for udbredelse til andre nordiske lande, hvor der ligeledes er et stort fokus på sociale værdier.
OSVB vil være et åbent og tilgængeligt redskab, som alle vil have adgang til at bruge. Projektet løber over 3 faser, og målet er i første fase indtil Folkemødet 2023, at udvikle en første version af et katalog over sociale værdier, en brugervenlig open-source platform samt case-eksempler.

Læs Pressemeddelelse fra Open Social Value Bank her

For yderligere information kontakt:

Open Social Value Bank: Ludvig Wier, tlf: +4560327229

Trygfonden: Forskningschef Anders Hede, tlf: +45 45 26 08 05

 

Back To Top