skip to Main Content

FlexVirk viser nye veje til arbejdsmarkedet

FlexVirk ApS i Randers er et alsidigt servicebureau, som sælger en bred vifte af serviceydelser til private, virksomheder og kommuner. De ansatte er primært mennesker, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

For direktør Anne Stecher er virksomhedens mål både at skabe socialt bæredygtige jobs og at bidrage til en mere nuanceret opfattelse af menneskers forskellige arbejdsressourcer:

”FlexVirks formål er at flytte disse mennesker fra kanten og ind på arbejdsmarkedet i jobs, som de kan holde til – også på den lange bane. Og så vil vi synliggøre at ALLE har kompetencer, som kan bruges.”

FlexVirks kunder er private, virksomheder og kommuner -primært i Østjylland- der ønsker at købe en ydelse enten fast eller ad hoc. Medarbejderne ansættes hos FlexVirk, og lejes ud til kunderne på timebasis både til faste opgaver og efter behov.

FlexVirk tilbyder bl.a. services indenfor: Rengøring, håndværk, børnepasning, ejendomsservice, forskellige typer kørsel, produktions- og lagerarbejde, køkken/kantine, salg og markedsføring, kontor, havearbejde, IT/teknisk assistance m.m. Desuden tilbydes en række alternative ydelser, eksempelvis healing, coaching, foredrag og kunst.

Virksomheden sælger serviceydelser på markedsvilkår og har aldrig modtaget offentlig støtte.

Samarbejdsmæssigt har FlexVirk et bredt netværk der omfatter kommuner/institutioner, foreninger, forskellige virksomheds-netværk og andre socialøkonomiske virksomheder. De vigtigste samarbejdspartnere er jobcentrene, som sender medarbejdere til FlexVirk og godkender bevillinger af fleksjob, praktikker m.m. Desuden samarbejdes bl.a. med Cabi f.eks vedrørende rådgivning i forhold til lovgivning, med Business Randers omkring sparring, og med Netværk Randers omkring kundemuligheder.

Servicevirksomhed med fokus på social bæredygtighed

Direktør Anne Stecher fik ideen t­­­il at danne en socialøkonomisk virksomhed igennem sit mangeårige virke som jobkonsulent. Hun dannede en forening, som hurtigt fik mange medlemmer og vandt konkurrencer for bedste socialøkonomiske ide. Hendes idé var, at virksomheden fortrinsvis skulle ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet til at levere serviceydelser med afsæt i den enkelte medarbejders kompetencer og ressourcer.
FlexVirk ApS blev stiftet af John Christensen i 2017. Anne Stecher blev ansat som administrerende direktør ved FlexVirk, og arbejder til daglig med drift og udvikling af virksomheden. Virksomheden blev bygget op fra bunden først af frivillige fra foreningen – hurtigt kom der kunder, som ønskede at købe ydelser, hvor ansættelserne af medarbejdere begyndte.
I 2022 havde FlexVirk i løbet af året 52 ansatte fordelt på følgende målgrupper: 11 fleksjobbere, 9 ordinært ansatte, 1 førtidspensionist, 17 flygtninge, 4 uden indkomst, 4 unge under 30 på kontanthjælp, 3 over 30 på kontanthjælp og 3 på kant af dagpengesystemet. I løbet af året ophørte 15 medarbejdere hos FlexVirk: 10 fandt/blev hjulpet til andre jobs, 1 startede uddannelse, 3 blev langtidssygemeldt og 1 stoppede af andre årsager. Samtidig var 6 personer i praktik: 1 var studerende og 5 var i afklaring. Heraf fortsatte 1 i praktikken, 2 blev sygemeldte, 1 blev ansat i andet job og 1 kom tættere på arbejdsmarkedet.

Med afsæt i de fire kerneværdier åbenhed, rummelighed, fleksibilitet og bæredygtighed arbejder FlexVirk for at medarbejderne får mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Anne Stecher formulerer FlexVirks ærinde på denne måde:

”Det er hele kernen og essensen i FlexVirk at hjælpe mennesker, som har det svært med at finde fodfæste. De fleste trivedes bedst ved, at der er brug for dem og at de kan forsørge sig selv – derfor ansætter vi så snart vi kan, så vores medarbejdere bliver en del af fællesskabet, får deres kompetencer i spil og tjener deres egen løn.”

En social indsats der kan måles og mærkes

FlexVirk’s medarbejderstab er bredt sammensat og kan tilsammen klare mange forskellige typer opgaver. På kontoret er der tre fast ansatte fleksjobbere. Herforuden kan kontoret også trække på de øvrige medarbejdere ved ad-hoc opgaver efter behov. Derudover er der tilknyttet en række frivillige, og desuden er der ofte studerende eller andre praktikanter i afprøvning, optræning mv.
FlexVirks har en udvidet støtte- og personaleforening, som hedder Personaleforeningen FlexVirk. Medlemmerne består af kommende og nuværende ansatte i FlexVirk ApS samt borgere fra kanten af arbejdsmarkedet, som savner ligesindede kollegaer. Foreningen laver forskellige aktiviteter bl.a. foredrag, kurser, udflugter, fester m.m.

Som en anerkendelse af virksomhedens sociale ansvarlighed modtog FlexVirk i 2021 Randers kommunes CSR-certifikat.  FlexVirk arbejder målrettet med at måle den social impact, primært i forhold til Verdensmål nr. 8 og til dels nr. 10. Virksomheden registrerer og måler på impact blandt andet ved brug af Excel-ark, hvor der kan registreres og trækkes data til den udvidede regnskabsaflæggelse, som en del af kravet i forhold til at FlexVirk er en registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV). Anne Stecher pointerer at RSV-registreringen er et velovervejet og vigtigt valg:

 ”Det er vigtigt for os at sende et signal om, at vi reelt arbejder for at hjælpe de mest udsatte i vores samfund. Alt for mange tjener styrtende på ’at hjælpe’ andre. Det finder vi uetisk. Vi geninvesterer som minimum 70 % af vores overskud for at hjælpe flere.”

Nyt koncept: ’Selvstændig, men ansat’

FlexVirk oplever en stigende efterspørgsel fra en del personer om at arbejde med egne kunder, men samtidig være i en tryg ansættelse. I den forbindelse opstartede virksomheden i 2022 konceptet ’Selvstændig, men ansat’. Det er for alle skåne- og fleksjobbere, fuldtidsansatte, kontanthjælpsmodtager, studerende og andre interesserede.

Konceptet indebærer at man selv byder ind med en idé til ydelser eller varer, der kan sælges – herefter ansættes man i FlexVirk, og betalingen for salg af varer og ydelser går direkte til FlexVirk, der sørger både for udbetaling af løn, ATP og feriepenge, og for det administrative i forhold til moms, forsikringer, regnskab m.v.

På den måde fungerer FlexVirk som en trygheds-base, der udover den administrative assistance også kan byde ind med sparring og f.eks. hjælp til overholdelse af eventuelle skånebehov.

Anne Stecher peger på, at denne ansættelsesform kan være en god løsning for mange uanset hvilken baggrund og hvilke arbejdsmæssige ønsker man har:

 ”Vi har allerede super gode erfaringer med at ansætte folk med forskellige arbejdsforhold, som har en idé til noget, som de kan sælge – varer eller serviceydelser – (oftest) hjemmefra. De kan dermed skræddersy et job 100 % på egne vilkår, uanset om de er studerende, på ordinære vilkår, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere eller andet.”

Tak til Anne Stecher, Direktør for FlexVirk for samarbejdet omkring portræt-artiklen.

Fotos: Copyright FlexVirk.

 

Læs mere om FlexVirk:

https://flexvirk.dk
FlexVirk på Facebook

Andres artikler om FlexVirk:

Artikel fra RandersIdag.dk 2021: ” Endnu en medarbejder hjulpet i fast arbejde af Flexvirk”

Artikel fra Amtsavisen.dk 2021: ” Virksomheden Flexvirk skaffer beskæftigelse til en målgruppe på kanten: Alle mennesker har et potentiale”

Artikel på tv2ostjylland.dk 2019: ”Mangfoldighedsfest skal bygge bro mellem udsatte mennesker”

Artikel fra Stiften.dk 2018: ” Hos FlexVirk ser man muligheder”

Back To Top