skip to Main Content

Historisk FN resolution om socialøkonomi vedtaget

FN´s Generalforsamling har på sit 66. plenarmøde den 18. april 2023 vedtaget resolutionen “Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development” (A/77/L.60).
Resolutionen blev præsenteret for FN’s Generalforsamling af Yolanda Diaz, spaniens anden vicepræsident og landets minister for arbejde og social økonomi, og den blev vedtaget ved konsensus uden afstemning.

Resolutionen giver en officiel definition på socialøkonomi, som FN benævner den sociale og solidariske økonomi, og anerkender, at den kan bidrage til at opnå FN´s verdensmål og at arbejdet med målene også forankres lokalt. Resolutionen anerkender også den sociale og solidariske økonomis rolle i at fremme demokrati og social retfærdighed.
I resolutionen defineres den sociale og solidariske økonomi som omfattende kooperativer, foreninger, gensidige selskaber, fonde, sociale virksomheder, selvhjælp og frivillige grupper.

Konkret opfordrer resolutionen alle 193 medlemsstaterne til at fremme og gennemføre nationale, lokale og regionale strategier, politikker og programmer til at støtte og styrke den sociale og solidariske økonomi som en mulig model for bæredygtig økonomisk og social udvikling under hensyntagen til nationale forhold, planer og prioriteter af bl.a. udvikling af specifikke juridiske rammer, hvor det er relevant. Medlemsstaterne opfordres også til, hvor det er muligt, at synliggøre den sociale og solidariske økonomis bidrag gennem udarbejdelsen af nationale statistikker. Samtidig opfordres til tilvejebringelse af skattemæssige og offentlige indkøbsincitamenter, der anerkender den sociale og solidariske økonomier. Der opfordres til at den sociale og solidariske økonomi anerkendes  i uddannelsesplaner og kapacitetsopbygnings- og forskningsinitiativer og i styrkelse af iværksætter- og virksomhedsstøtte, herunder ved at lette adgangen for sociale og solidariske virksomheder til finansielle tjenesteydelser og finansiering, og endelig at man tilskynder til socialøkonomiske aktører til at deltage i den politiske beslutningsproces.
Resolutionen opfordrer desuden relevante enheder i FN’s udviklingssystem, især United Nations Sustainable Development Cooperation Framework, til at identificere, formulere, implementere og vurdere politiske foranstaltninger og rammer for udvikling af den sociale og solidariske økonomi som et værktøj til at nå verdensmålene.Den opfordrer finansielle institutioner, herunder udviklingsbanker, til at støtte den sociale og solidariske økonomi gennem eksisterende og nye finansielle instrumenter og mekanismer.
Endelig indeholder resolutionen en anmodning til FN’s generalsekretær om at udarbejde en rapport om implementeringen af resolutionen med hjælp fra FN’s Task Force for Social and Solidarity Economy.

FN resolutionen “Promoting the Social and Solidarity Economy for Sustainable Development” kan læses her
Se video med præsentation og vedtagelse af resolutionen herunder:

 

Back To Top