skip to Main Content

Blindes Arbejde: Kvalitets-håndværk med social ansvarlighed

Den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde arbejder med fremstilling af håndværksprodukter samt serviceydelser og har salg til både private, erhverv og det offentlige. Virksomheden drives som en fond der har formålsdreven fokus på at skabe arbejdspladser og beskæftigelse til personer med synshandicap. Blindes Arbejde har hovedsæde i København NV, samt afdelinger/butikker i København K, Århus C, Odense, Horsens og Fredericia.

Kerneprodukterne indenfor håndværk er børster, koste, vævede tekstiler og flet af stolesæder. Både med de vævede tekstiler og flet af stolesæder er der fokus på både at genbruge tekstilrester og for stolene at reparere og dermed forlænge tekstiler og møblers anvendelse.

Målgruppen for Blindes Arbejde er personer med synshandicap, som har under 10% restsyn. Cirka 70% af virksomhedens medarbejdere har synshandicap, der kan være med eller uden sammenhæng med andre lidelser/sygdomme eller følge-handicaps.
Blindes Arbejde ansætter medarbejder i en bred vifte af ansættelsestyper: ordinære stillinger, fleksjob, job med løntilskud, beskyttet beskæftigelse. Desuden samarbejder virksomheden med kommuner/jobcentre omkring afklaringer af arbejdsevne og ressourceforløb indenfor LAB, samt aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven. Blindes Arbejde tilbyder også erhvervspraktikker til personer med synshandicap, der er i gang med et STU-forløb, og samarbejder også med andre aktører, der har behov for afklaringer til målgruppen af personer med synshandicap, f.eks. IBOS, DBS, m.fl. Der arbejdes i forhold til ansættelser, praktikker etc. for en bred diversitet både med forskellige etniske baggrunde, alder, køn og seksualitet, mv.
Aktuelt er 59 personer ansat i fonden – heraf er 8 ordinært ansat, 17 ansat i fleksjob, 2 i job med løntilskud og 32 i tilbud efter Serviceloven. Derudover er der i gennemsnit 6 personer i praktik/afklaringsforløb.

I perioden fra 2013 til foråret 2023 har Blindes Arbejde skabt 16 fleksjob der stadig er aktive, samt yderligere to som er ophørt pga. overgang til folkepension. I samme periode har de ordinære ansættelser svinget mellem 6 til 9, og løntilskudsjob har ligget konstant på 2 personer.

Tilbuddene indenfor serviceloven svinger i anvendelse, med op til 40 personer der er i forløb. Indenfor dette område har virksomheden medvirket i en række udviklingsprojekter omkring kompetenceudvikling i samarbejde med Handelsfagskolen i Odder og Designskolen i Kolding. Enkelte personer har efterfølgende valgt at kaste sig ud i egne selvstændige projekter/undervisning indenfor håndværk, som de har arbejdet med gennem deres forløb hos Blindes Arbejde.

Mennesker der ansættes eller deltager i forskellige forløb hos Blindes Arbejde kompetenceudvikler sig og øger deres mestring i arbejdslivet og i deres egen hverdag. Direktør i Fonden Blindes Arbejde Kristin Espedal peger på, at virksomheden dermed er med til at synliggøre, at synshandicap ikke behøver være en hindring for job, uddannelse og samfundsdeltagelse:

”Stiftelsen af Blindes Arbejde har bygget på både social ansvarlighed og kvalitets håndværk, som har handlet om at gøre det synligt, at man på trods af et handicap kan lære et håndværk, arbejde på et lager, arbejde i en butik – selvom det for nogen også betyder at arbejdsindsatsen er langsommere, kræver nogle hjælpemidler eller personlig assistance. Men det er muligt at lære et fag, have faglig stolthed og kunne være en del af et arbejdsfællesskab, hvor synshandicappet ikke skal stå i vejen.”

En gammel virksomhed i stadig vækst

Blindes Arbejde har eksisteret i mange år i forskellige virksomhedsformer. Virksomheden blev første gang registreret i 1929, som et aktieselskab, hvor B-aktier blev solgt til forskellige erhvervsvirksomheder og organisationer. I starten af 1980’erne blev selskabsformen ændret og blev nu en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns kommune. Den del af virksomheden, som havde været i Ålborg og i andre kommuner (12 afdelinger i alt) blev nedlagt. Indtil 2005 var det en selvejende institution, men der var i 1993, 1999 og 2005 åbnet nye lokale afdelinger med butikker i hhv. København K, Århus C og Horsens.

I 2005 ændres selskabsformen sig igen til erhvervsdrivende fond og dermed navnet til Fonden Blindes Arbejde, hvilket var tilfældet for flere selvejende institutioner i København, som arbejdede med arbejdsprøvning, arbejdstræning, revalidering, mv. I 2008 blev en ny butik/afdeling i Odense åbnet og senest i 2020 et værksted i Fredericia.

Økonomien i Blindes Arbejde er baseret på salg af produkter og serviceydelser. Den årlige omsætning er øget fra ca. 8 millioner. til ca. 11 millioner indenfor de sidste 10 år.

Kerneopgaverne i Blindes Arbejde er produktion og fremstilling af håndværksprodukter samt salg af andre udvalgte varer fra Skandinavien og Europa.

Blindes Arbejde samarbejder med forskellige virksomheder ift. specielle produkter til dem (bl.a. Blindes Arbejdes designs med private label og virksomhedernes egne design – f.eks. nye stole til Skagerak/Fritz Hansen), samt andre firmaer omkring brug af restmaterialer (Elis Vaskeri omkring tekstiler og Carl Hansen& Søn omkring læder). Derudover samarbejdes med andre virksomheder der forhandler produkter fra Blindes Arbejde, og der samarbejdes via partnerskaber omkring udvikling af nye produkter og shop-in-shop-muligheder.

Blindes Arbejde deltager løbende i forskellige projekter/partnerskaber omkring virksomheds-udvikling. Aktuelt har virksomheden partnerskab med Den Sociale Kapitalfond ift. investering til udvikling og deltager i et projekt med Rummelig Genstart om kobling mellem kommercielle virksomheder og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at styrke forretning og brand. Desuden får Blindes Arbejde aktuelt støtte via SMV-digitalpuljen til udvikling af virksomhedens digitale set-up.

Bæredygtighed gennem certificering, registrering og måling af impact

Både i virksomhedens egen håndværksproduktion og for de varer som forhandles er der fokus på at leverandørkæden skal være bæredygtig. Det træ der anvendes er mærket PEFC, stråene der bruges er mærket med FSC, garnet er GOTS certificeret, og dyrehårene er dokumenteret dyrekontrolleret – og der arbejdes til stadighed på at få yderligere dokumentation og certificering omkring råvarernes bæredygtighed.

Blindes Arbejde har arbejdet med FN’s Verdensmål i virksomhedens code of conduct og samarbejder med Den Sociale Kapitalfond om årlige registrering af deres impact ift. verdensmålene. Virksomheden fokuserer her særligt på mål 8, mål 9, mål 12 og mål 17.

Virksomheden arbejder videre på hvordan der kan måles social impact, og arbejder samtidig på at styrke klimaindsatsen yderligere.

Blindes Arbejde har været registreret som socialøkonomisk virksomhed (RSV) siden 2016 i forventning om at det ville gøre en forskel for samarbejdet omkring opgaver både for det offentlige og for private.

I efteråret 2022 blev virksomheden registreret og verificeret hos SEWF og fik i den anledning adgang til platform Good Market. Desuden er Blindes Arbejde med i netværk som Go Green Danmark, Netværket for bæredygtige indkøb via Dansk Erhverv, og forventer i 2023 også at blive medlem hos UN Global Compact i DK.

For Direktør Kristin Espedal er det aktuelle arbejde med at optimere virksomhedens sociale og miljømæssige bæredygtighed en naturlig videreførsel af det der fra starten har været ærindet bag Blindes Arbejde:

”I nyere tid er begrebet ’people, planet og profit’ -eller om man vil de tre bundlinjer social, miljø og økonomi- blevet fremtrædende indenfor bæredygtighed. Men det er forhold som Blindes Arbejde altid har arbejdet med og tilstræber at gøre bedre og bedre.”

 

Tak til Kristin Espedal, Direktør for Blindes Arbejde for samarbejdet omkring portræt-artiklen.

Fotos: Copyright Blindes Arbejde.

Læs mere:
Blindes Arbejdes egne platforme:
www.blindesarbejde.dk
https://www.facebook.com/blindes.arbejde
https://www.instagram.com/blindesarbejde/

Blindes Arbejde i Midtjylland og på Fyn kan findes på GoGreen Denmark:
Blindes Arbejde Fyn – nordisk håndværk skabt af blinde og svagsynede
Blindes Arbejde Midtjylland – nordisk håndværk skabt af blinde og svagsynede

Artikel om Blindes Arbejde i Håndværkerforeningens blad MESTER24, februar 2023

Læs mere om UN Global Compact i Danmark her

Læs mere om SEWF-verificering her

 

 

Back To Top