skip to Main Content

Social Innovation, Social Enterprises and the Cultural Economy

“Social Innovation, Social Enterprises and the Cultural Economy – Cultural and Artistic Social” Enterprises in Practice er en ny bog af Rocío Nogales Muriel om social innovation og socialøkonomisk virksomhed inden for kunsten og kulturens verden.

Når de stilles overfor de store udfordringer so verden står overfor i dag, reagerer socialt indstillede forandringsagenter og organisationer inden for kulturens og kunstens verden indefra. Med indsigt fra sociologi, økonomi og kulturel ledelse og politik beskriver bogen den rejsen som SMart – en kulturel og kunstnerisk socialøkonomisk virksomhed, der nu er til stede i otte europæiske lande – har været på for at illustrere denne type organisationers bestræbelser på at opnå sit potentiale for social innovation og transformation.

Læsere får gennem bogen en bedre forståelse af sammenhængen mellem social innovation og kultur og kunst – ligesom man også få kendskab til tendenser og transformationer inden for kultur og kulturarbejde og deres sammenhæng med institutionelle arrangementer. Læsere får også hvordan kulturelle institutioner kritisk engagere i processerne, udfordringerne og fordelene ved at opskalere og sprede social innovation.

De debatter som bogen indeholder er relevante for både forskere og studerende på tværs af discipliner, politiske beslutningstagere på både EU- og nationalt niveau, praktikere og sociale aktivister.

Om forfatteren
Rocío Nogales Muriel er direktør for EMES International Research Network (Belgien/Spanien) og adjungeret professor ved University of Zaragoza (Spanien).

FAKTA:
Titel: Social Innovation, Social Enterprises and the Cultural Economy
Cultural and Artistic Social Enterprises in Practice
Forfatter: Rocío Nogales Muriel
Forlag: Routledge
Udgivelsesdato: 20. april 2023
ISBN 9781032378299
Bogen er på 272 sider og kan købes her

 

Back To Top