skip to Main Content

SED med i nyt Erasmus+ projekt der skal booste socialt entreprenørskab for unge

Sociale Entreprenører i Danmark deltager sammen med organisationer fra Kroatien og Holland i Erasmus+ projektet “The Present for the Future – Boosting Youth Social Entrepreneurship that Matters”.

Projektet skal overordnet arbejde for at styrke socialt iværksætteri blandt unge. Derfor søger projektet også at imødegå de problematikker og behov, der er i forhold til bl.a.:
Mangel på REELLE muligheder for unge i forhold til at kunne agere som sociale iværksættere.

  • Et generelt lavt bevidsthedsniveau om, hvordan unges sociale iværksætteri kan gøres enkelt og effektivt i forhold til at kunne løse reelle problemer. Og endelig er der
  • Behovet for flere sociale iværksætterinitiativer, der har en synlig effekt her og nu, og på den måde hjælper mennesker fra udsatte grupper til at få en bedre fremtid.
  • Der er behov for at forbedre og berige vores organisationers praksis ift. at støtte mennesker fra udsatte grupper og for at styrke vores internationalisering og kapacitet til at samarbejde på europæisk plan inden for aktivt europæisk medborgerskab og social inklusion.

Projektet starter officielt 1. februar 2023 og kører til august 2024.
Det indledes efter planen med en online workshop, hvor hver organisation vil præsentere sit arbejde med at fremme socialt entreprenørskab for social inklusion. Efterfølgende vil partnerorganisationerne gennem 3 såkaldte job shadowing arrangementer (en i hvert partnerland Danmark, Slovenien el. Holland), hvor der bliver lejlighed til at overvære, hvad de anden partnerorganisation laver. I praksis sker det ved at rejse til partnerlandet) og deltage i et arrangement, eller overvære en aktivitet, der er typisk for værtsorganisationen.
Herefter vil der som del af indledningsforløbet afholdes en online workshop for at opsummere alles erfaringer og begynde at brainstorme om, hvordan hver organisations praksis kan kombineres for at udvikle en forbedret model til at booste socialt entreprenørskab.
I forlængelse heraf skal alle partnerorganisationerne i fællesskab udvikle en model til at booste socialt entreprenørskab ved at definere og detaljeret dokumentere rammerne, trinene til implementering af modellen, rollerne i processen, praktiske arrangementer osv.
Derudover skal der i startfasen af projektet udvikles og underskrives et forståelsespapir ,som fremhæver alle partneres vilje og engagement i forhold til at danne et netværk og begynde at anvende modellen.

Den næste fase består af et uddannelsesforløb for ungdomsarbejdere, så de kan fungere som facilitatorer af den nyudviklede model. Dette ville indebære at udstyre dem med viden og færdigheder til at afholde mødearrangementer og matche uerfarne unge sociale iværksættere med mere erfarne sociale iværksættere (ideelt set også unge) for at finde en løsning, der kan imødekomme mennesker fra udsatte gruppers behov. Efter ungdomsarbejdere er uddannet som facilitatorer, skal der organiseres 3 rigtige arrangementer (et i hvert land) for at matche sociale iværksættere og for at arbejde med en specifik sag.

Gennem hele projektperioden skal projektet og dets resultater løbende promoveres via projektets hjemmeside, sociale medier, møder med interessenter osv.).
Det hele skal kulminere med en begivenhed i Bruxelles, hvor projektets resultater og modellen til at booste socialt entreprenørskab for unge deles med offentligheden og forskellige interessenter.

De deltagende organisationer er:
Sociale Entreprenører i Danmark
Brodoto (Kroatien)
The Present (Holland)

Hvis du har spørgsmål til projektet, input eller ønsker at bidrage til eller deltage i projektet så kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk

 

Photo: by Mimi Thian on Unsplash

Back To Top