skip to Main Content

Fair Trade gruppen og Fair Trade Bazaren

Fair Trade Gruppen og Fair Trade Bazaren i Aarhus er drevet af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus og har de sidste 50 år arbejdet med Fair Trade import.
Poul Roed Kristensen er bestyrelsesmedlem i Fair Trade Bazaren i artiklen her kan du læse hans portræt af de to virksomheder.

Af Poul Roed Kristensen, bestyrelsesmedlem, Fair Trade Bazaren

Fair Trade Gruppen
Fair Trade Gruppen er “Garanteret Fair Trade”-certificeret af WFTO, World Fair Trade Organization og dermed også verificeret som socialøkonomisk virksomhed af SEWF, Social Enterprise World Forum.

Fair Trade Gruppen drives af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus, etableret i 1973. Vi har tæt ved 50 års erfaring med Fair Trade og er formentlig Danmarks ældste Fair Trade-importør. Vi var de første i Danmark til at anvende betegnelsen “Fair Trade”.

Vi har gennem alle årene importeret varer fra kunsthåndværkere i Bangladesh, men forhandler i dag også varer fra mange andre lande. Vi handler udelukkende med varer fra leverandører, der er ”Guaranteed Fair Trade”-certificerede. Varerne fremstilles på bestilling af tre typer leverandører: Familie-ejede værksteder der sælger deres varer direkte til os, kooperativ-lignende organisationer der organiserer de lokale producenter, eller lokale ildsjæle der hjælper producenterne med at sælge deres produkter. Et af Fair Trade-kravene er, at betalings-vilkårene er bestemt af producenternes behov. Vi betaler typisk enten 50 % inden produktionen sættes i gang eller 100 % inden afskibning.

Næsten alle varer fremstilles af natur- eller genbrugsmaterialer. F.eks. sengetæpper og tasker quiltet af aflagte sarier, hængekøjer vævet af optrevlet denimstof, papir fremstillet af elefantmøg, glasvarer fremstillet af gamle flasker og varer af metalskrot.

Varerne sælges primært til Fair Trade-butikker i Danmark og Sydsverige samt til andre socialt bevidste butikker. Den årlige omsætning er på ca. 600.000 kr. I det daglige er vi 2 frivillige og en ansat (6½ time/uge). Ved særlige lejligheder træder lidt flere til. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer. Vi er selvfinansierende og modtager ikke offentlige midler eller fondsstøtte – udgifterne finansieres af overskuddet på varesalget samt i meget lille omfang af medlemskontingenterne.

WFTO har opstillet 10 hovedkrav til Fair Trade, bl.a.:

Betaling af en fair pris, der sikrer marginaliserede kunsthåndværkere en indkomst byggende på en ”Living Wage”-model, som dækker en families grundlæggende behov for bolig, kost, sundhed, uddannelse, fritidssysler, sygesikring, alderdomsopsparing m.v.
Faste indkøb og langvarigt samarbejde i ligeværdig dialog med kunsthåndværkerne.
Handel med familieværksteder, organisationer eller virksomheder, hvor kunsthånd-værkerne har reel medbestemmelse.
Overflødiggøre børnearbejde, hvilket sker ved at sikre kunsthåndværkerne en indkomst, som familien kan leve af, således at børnene ikke behøver at bidrage til familiens underhold.
Miljø-, ressource og klimaansvarlighed i alle led i produktions- og handelskæden.
Åbenhed og gennemskuelighed i hele Fair Trade-kæden
Være fuldt dedikeret til Fair Trade således, at evt. overskud anvendes til at udbygge Fair Trade.
Ved at efterleve WFTOs 10 krav til Fair Trade efterleves samtidig 16 af FNs 17 Verdensmål.

Som ”Guaranteed Fair Trade”-virksomhed afkræves vi hvert andet år en omfattende af-rapportering til WFTOs certificeringsorgan. Hvert 4. år får vi et 2-dages besøg af en af WFTOs auditører, som kontrollerer vores afrapportering bl.a. ved at gennemgå vores varelager og alle vore dokumenter. Auditøren kommer desuden med forslag til forbedringer, som vi ved næste kontrolbesøg skal dokumentere, at vi har gennemført. Mellem disse omfattende kontrolbesøg bliver vi tjekket af en ikke-professionel kontrollant udpeget af WFTO blandt 3 kandidater foreslået af os.

Læs mere om Fair Trade Gruppen på: www.fair-trade-gruppen.dk 
Fair Trade Gruppen kan kontaktes på email: svalerne-import@svalerne.dk

Fair Trade Bazaren
Fair Trade Bazaren er en butik beliggende i Guldsmedgade 8a, Aarhus C. Den har landets største udvalg af Fair Trade-varer. 90 % af varerne er ”Guaranteed Fair Trade”. De øvrige varer er fra danskstøttede bistandsprojekter, verdensmusik, bæreposer eller tilbehør til butikkens specialudvalg af hængemøbler.

Butikken er etableret i 1993 af U-landsforeningen Svalerne, der senere ændrede ejerskabet til en medlemsforening, der ledes af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf 2 udpeges af Svalerne.

I det daglige passes butikken af en fleksjobber, en ”lørdagsvagt” samt ca. 25 frivillige i alle aldre. Vi har desuden løbende personer i arbejdsprøvning mhp visitering til fleksjob, sprogtræning eller andre særlige behov. Den årlige omsætning er på ca. 1½ mio. kr. Udgifterne finansieres af overskuddet på varesalget. Butikken får hverken offentlig støtte eller fondsstøtte. Der er dog et lille bidrag fra medlemmernes kontingentbetaling.

Butikken har specialiseret sig i hængemøbler, dørmåtter, kurve og alpaka strømper. Af disse varer har vi året rundt et stort og meget attraktivt udvalg. Vi har desuden lækker chokolade, byens mest spændende udvalg af kort, et stort og varierende udvalg af smykker som tiltrækker mange unge, køkkentøj og service, tørklæder, filtsko, legetøj, new age-varer, tasker, solcellelamper og meget mere.

Fair Trade Gruppen og Fair Trade Bazaren er medlem af SED, fordi vi tror på, at virksomheder, som er etableret med et socialt formål, kan nå længere ved at samarbejde.

Læs mere om Fair Trade Bazaren på: www.fairtradebazaren.dk 
Butikken kan kontaktes på email: bazaren@fairbutik.dk

Back To Top