skip to Main Content

Social Procurement Connect

Social Procurement Connect, er et nyt initiativ fra Social Enterprise UK (SEUK), som lanceres i januar 2023. Initiativet er skabt for at støtte organisationer og virksomheder i at anvende deres forsyningskæder til at skabe social værdi og impact.
Social Enterprise UK har siden 2015 kørt en kampagnen Buy Social Corporate Challenge, hvor store internationale virksomheder har købt ind for over 250 millioner pund fra socialøkonomiske virksomheder og på den måde anvendt deres værdikæder til at skabe social impact. Social Procurement Connect initiativet ønsker at udbrede de gode erfaringer og den ekspertise man har fået herfra ud til et bredere gruppe af organisationer.
Det vil bl.a. ske i form af en digital service, der kan vejlede og støtte organisationer, der ønsker at forbedre deres indkøb og køb fra socialøkonomiske virksomheder centreret omkring en online ressourcehub, som kommer til at indeholde best practice eksempler og værktøjer udviklet af SEUK.

Social Procurement Connect er åben for enhver organisation, der er interesseret i at bringe socialøkonomiske virksomheder ind i deres forsyningskæde men også for de socialøkonomiske virksomheder selv og for private og offentlige organisationer.
Helt konkret kan organisationer der deltager i Social Procurement Connect få:

  • Gode tips til at skabe og implementere et organisationens eget sociale indkøbsinitiativ
  • Ekspertindsigt omkring socialøkonomiske virksomhedsleverandører
  • En gennemgang af organisationens forsyningskæde og de muligheder, den giver for at anvende den til at købe ind fra socialøkonomiske virksomheder og skabe social værdi
  • Et online fællesskab med kolleger som allerede har gode erfaringer med sociale indkøb og er andre der lige er gået i gang
  • Værktøjer til bedre at forstå sin organisations impact gennem organisationens forsyningskæde.

Læs mere om Social Procurement Connect her

Back To Top