skip to Main Content

Ny European Social Enterprise Monitor rapport 2021-2022

Euclid Network offentliggjorde d. 15. november den anden European Social Enterprise Monitor rapport, der dækker perioden 2021-2022.
Rapport bygger på videre på arbejdet fra den første ESEM 2020-2021 rapport og er nu på imponerende vis skaleret fra otte til 21 lande fra hele EU og nabolande på blot et år. Rapporten indeholder nøgledata og indsigt til politiske beslutningstagere, investorer, støtteorganisationer, den akademiske verden og til de sociale iværksættere selv.

Rapporten giver indsigt på den impact, de skaber, den brede vifte af sociale og miljømæssige udfordringer, de løser, deres innovative forretning modeller, deres behov, de muligheder de ser og de udfordringer og barrierer, de står over for.

Perioden siden de sidste European Social Enterprise Monitor blev udgivet har budt på afgørende politiske interesse og initiativer i forhold til at løfte den socialøkonomiske sektor.
EU-Kommissionen har bl.a. udformet og i december 2021 lanceret Social Economy Action Plan, der angiver en retning for politikudvikling og finansiering over de næste år til at
understøtte overgangen til en social økonomi.
Derudover har EU-Kommissionen d. 14. november 2022 lanceret sin Transition Pathway for Social and Proximity Economy, som vil gøre det muligt for aktører i økosystemet at levere på både grøn og digital omstilling og samtidig fremme en mere bæredygtig og robust økonomi.

Også private virksomheder og fonde anerkender i højere grad den værdi, som socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at nå FN’s verdensmål og lede omstillingen til et mere socialt inkluderende, grønt og digitalt samfund og økonomi.
I 2021 lancerede Google.org, der er partner i ESEM projektet, således Social Innovation Fund, der er en 20 millioner euro stor
Innovationsfond, som har til formål at understøtte økosystemet ofr socialøkonomi i hele Europa ved at levere støtte og
kapital til sociale iværksættere fra grupper, der ellers har svært ved at få adgang til netop kapital og support samt til førende europæiske støtteorganisationer for socialøkonomiske virksomheder.

Nicolas Schmit, der er EU-kommissær for job og sociale rettigheder, understreger i forordet til rapporten vigtigheden af at have sociale iværksættere i nutidens økonomi.
“I den nuværende situation, hvor levestandard og økonomisk sikkerhed er truet, er det de sociale innovatører, iværksættere og virksomheder, der så ofte er de første, der reagerer. Disse socialøkonomiske virksomheder hjælper dem i nød – alt imens de støtter genopretningen og modstandskraften i den europæiske økonomi.”

Et par nedslag i European Social Enterprise Monitor 2021-2022 viser bl.a.:

  • Seks ud af 10 socialøkonomiske virksomheder er under 10 år
  • 95 % er små til mellemstore virksomheder
  • Socialøkonomiske virksomheder vokser: 44 % rapporterer om øget omsætning i forhold til det foregående år
  • Socialøkonomiske virksomheder ser optimistisk på fremtiden: 56 % forventer at øge omsætningen i det næste år
  • Socialøkonomiske virksomheder er forskellige, opererer på tværs af alle økonomiske sektorer og har indflydelse på tværs af alle 17 FN’s verdensmål
  • Socialøkonomiske virksomheder er mere tilbøjelige til at have kvinder i deres ledelsesteam
  • 86 % distribuerer, geninvesterer eller donerer hovedsagelig deres overskud

Man kan læse mere og downloade European Social Enterprise Monitor anden rapport via linket her

Om ESEM projektet

ESEMDK 2021-20222 er en del af den europæiske European Sociale Enterprise Monitor (ESEM) 2021-2022-undersøgelse, der er støttet af Europa-Kommissionen og koordineret af Euclid Network og den tyske organisation for socialøkonomiske virksomheder SEND.
ESEM-undersøgelsen bygger på erfaringerne og succesen med nationale spørgeundersøgelser, der er gennemført i Tyskland, Holland og England gennem de sidste 14 år. 2020 var det første år, hvor der gennemføres en samlet europæisk undersøgelse i otte lande heriblandt Danmark. I år er antallet af lande udvidet til 21 og målet er at øge antallet af lande, der deltager i ESEM-undersøgelsen yderligere i de kommende år. De 21 lande i 2021-2022 er: Kroatien, Danmark, Tyskland, Estland, Portugal, Sverige, Spanien, Storbritannien, Østrig, Bulgarien, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Polen, Serbien, Slovenien, Schweiz, Holland og Tyrkiet. Dette danner grundlag for 21 nationale rapporter samt en komparativ europæisk publikation, ESEM rapporten. Sociale Entreprenører i Danmark har sammen med RUC leveret de danske data til rapporten, og har også stået produktionen af den danske nationale rapport 2021-2022, som kan læses her
ESEM-undersøgelse indeholder 64 spørgsmål udformet af projektets forskernetværk og invitation til at deltage i undersøgelsen er sendt ud via email. Her ud over er socialøkonomiske virksomheder er blevet opfordret til at deltage via sociale medier, og samarbejdspartnere og kommuner, har fået tilsendt information om undersøgelsen, som de har videreformidlet til socialøkonomiske virksomheder i deres netværk eller lokalområde. Tæt på 2000 sociale iværksættere har udfyldt spørgeskemaet, som den anden European Social Enterprise Monitor rapport bygger på.
Spørgeundersøgelsen til Den næste European Social Enterprise Monitor rapport lanceres i september 2023 og rapporten der laves på basis af spørgeundersøgelsen forventes offentliggjort i sidste halvdel at 2024.

Back To Top