skip to Main Content

Unlocking the potential of youth-led social enterprises

Unlocking the Potential of Youth-Led Social Enterprises er en ny rapport fra OECD, som ser nærmere på udfordringer og muligheder for socialøkonomiske virksomheder ledet af unge, deres potentiale i forhold til at løse samfundsproblemer samt, hvordan politikere kan støtte disse virksomheder. Rapporten blev offentliggjort ved et OECD-webinar d. 9. november 2022.

Unge i dag prioriterer i stigende grad en karriere med positiv social og miljømæssig impact. Socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe dem med at opfylde denne ambition, og samtidig give de unge muligheder på arbejdsmarkedet.

Selv om det i første omgang lyder fordelagtigt, er socialøkonomiske virksomheder ledet af unge ofte udfordret dels pga. stifterens alder og dels pga. de særlige forhold, der gør sig gældende for socialøkonomiske virksomheder. Det er f.eks. at en socialøkonomisk virksomhed tager hensyn til flere bundlinjer, hvor traditionelle virksomheder primært tager hensyn til den økonomiske bundlinie.

Rapporten viser at socialøkonomiske virksomheder, der er ledet af unge kan adressere presserende sociale og miljømæssige problemer og samtidig skabe beskæftigelsesmuligheder for unge.
Ifølge rapportens anbefalinger kan politikere støtte socialøkonomiske virksomheder, der er ledet af unge gennem skræddersyet støtte til at få bedre adgang til funding og finansiering og til at opbygge viden og færdigheder. Støtteprogrammer kan baseres på best practice eksempler og erfaringer fra OECD-lande og andre lande i verden.
Samtidig kan politikere bidrage til at øge opmærksomheden på socialøkonomiske virksomheder mere generelt og ved at sørge for, at der tilvejebringes bedre data om feltet.
Rapporten er blevet til inden for rammerne af OECD Global Action “Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems” med finansiering fra EU.

Læs mere og download rapporten her

 

 

 

Back To Top