skip to Main Content

Google.org donation til sociale iværksættere i Holland

Google.org har doneret 1,5 millioner euro til indsatser, der skal hjælpe sociale iværksættere i Holland fra marginaliserede grupper, som ofte har få ressourcer og ikke modtager tilstrækkelig støtte.

Ifølge rapporten The Possibilists siger kun 27% af de unge sociale iværksættere, at de tilhører en marginaliseret gruppe. Rapporten viser samtidig, at en meget større gruppe udsættes for forskelsbehandling baseret på køn, alder eller nationalitet. Derudover spiller faktorer som seksuel orientering, race, etnicitet eller religion også en rolle.

Google ønsker at hjælpe disse iværksættere, som ofte har for få ressourcer og for lidt støtte. Derfor uddeler Google.org et tilskud på 1,5 millioner euro til to organisationer, der går forrest, når det drejer sig om støtte denne gruppe af sociale iværksættere.

Social Enterprise NL Foundation får 1 million euro, som skal gå til forskning og til skabe de rette betingelser for, at denne gruppe af sociale iværksættere kan trives. Social Enterprise NL Foundation vil i sin forskning sætte fokus på farvede iværksættere, med migrationsbaggrund eller med baggrund som flygtning for at se på, hvad disse iværksættere har brug for for at få succes, og hvordan den sociale økonomi i Holland kan gøres mere rummelig. Langt størstedelen af ​​tilskuddet til Social Enterprise NL Foundation går til målrettede støtteprogrammer for iværksættere.

Derudover donerer Google.org 500.000 euro til INCO, så organisationen kan introducere sine intensive træningsprogrammer i Holland. INCO er en global organisation, der i 50 lande rundt omkring i verden arbejder for at bygger en ny økonomi, der er miljømæssigt bæredygtig og socialt ansvarlig. INCO investerer i og støtter innovative virksomheder, der er fremtidens ledere af denne nye økonomi. Social Enterprise NL støtter INCO i at tilbyde et skræddersyet træningsprogram til de iværksættere, der for øjeblikket modtager for få ressourcer og for lidt støtte.

Læs mere her

Kilde: Google Holland

Back To Top