skip to Main Content

Ny OECD rapport om potentialet i socialøkonomiske virksomheder ledet af unge

OECD offentliggør ved et webinar d. 9. november 2022 rapporten “Unlocking the potential
of youth-led social enterprises”.

Rapporten, der er baseret på forskellige datakilder samt talrige eksempler på best practice fra mange OECD-lande og andre steder, kaster lys over ungdomsledede socialøkonomiske virksomheders potentiale, de udfordringer, de står over for og hvad politiske beslutningstagere kan gøre for at hjælpe dem med at trives. Rapporten er del af Global Action for Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems, som er finansieret af EU-Kommissionen.

Webinaret er en del af en række begivenheder, der skal markere 40-års jubilæet for OECD’s “Local Employment and Economic Development” (LEED)-program, herunder at reflektere over erfaringerne fra de seneste 40 år af den lokale udvikling, og den retning, der skal tages for fremtiden. LEED blev oprettet i 1982, da OECD-regeringerne kæmpede for at levere løsninger på datidens jobkrise og så et behov for et internationalt forum til at dele innovative tilgange til lokal jobskabelse, social inklusion og økonomisk udvikling. Siden da er LEED fortsat med at samle politiske beslutningstagere og praktikere fra hele verden for at identificere, evaluere og formidle lovende tilgange til lokal udvikling.

Man kan tilmelde sig webinaret d. 9. november her

Back To Top