skip to Main Content

SocialFinanceLab

SocialFinanceLab er en ny platform designet til at støtte sociale/impact iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, specifikt inden for økonomi og finansiering.

Platformen indeholder forskellige værktøjer til at fremme kollaborativ læring og inkludere basis indhold, der kan opdateres og tilpasses af brugerne samt casestudier og erfaringer, og endelig links til andre europæiske initiativer og projekter. Her ud over indeholder platformen også et selvvurderingsværktøj og sociale forretningsmodeller for alternativt finansierede virksomheder.

På platformen er der også plads til, at impact investorer og eksperter kan præsentere de unikke services og muligheder, de bidrager med til økosystemet. Yderligere indeholder platformen en håndbog til mentorer/lærere/konsulenter til at undervise i socialøkonomi via platformen – uden at man behøver at være bankuddannet.
Ved at forbedre sociale iværksætteres færdigheder inden for alternativ finansiering, sigter SocialFinanceLab mod at støtte økosystemet for socialøkonomiske virksomheder i de lande som står bag platformen Tyskland, Spanien, Litauen, Irland, Storbritannien og Ungarn men også i lande her ud over.
Platformen er et resultat af Erasmus+ projektet ”Collaborate learning of alternative finances and funding for social entrepreneurs” og er støttet af EU-Kommissionen.

Læs mere om SocialFinanceLab på:   http://www.social-finance-lab.eu

Back To Top