skip to Main Content

Elderlearn – Seniorer og tilflyttere hjælper hinanden

Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed som matcher frivillige danske seniorer (65+) med tilflyttere der gerne vil blive bedre til dansk. Besøgene er med til at forbedre integrationsmulighederne for tilflytteren og skabe unikke relationer på tværs af generationer og kultur.

Elderlearn’s indsats har to målgrupper: Den ene målgruppe er tilflyttere (flygtninge, kærlighedsmigranter, tosprogede i større virksomheder og SOSU-elever/medarbejdere) – pt. har mere end 117 nationaliteter tilmeldt sig og gennemsnitsalderen er 34 år. Den anden målgruppe er danske seniorer (65+ og pensionister), der har tid, lyst og overskud til at hjælpe en tilflytter med at øve dansk og forstå den danske kultur bedre. Selv seniorer der er udfordret i at forlade deres eget hjem kan let deltage, da møderne foregår hjemme hos senioren. Det er gratis for alle frivillige at deltage, da Elderlearn får økonomisk støtte via kommunale samarbejder og fonde.

Elderlearn er pt. aktive i 70 kommuner over hele Danmark. Nicklas Stenfeldt der er medstifter af virksomheden fortæller om formålet med Elderlearn:

”Vores kerneopgave er et forebygge ensomhed og forbedre integration. Det gør vi ved at matche tilflyttere og danske seniorer. Hos det matchede par, er der en gensidig relation og begge er givere og modtagere. Det forebygger ensomhed for begge deltagere og er især medvirkende til at integrere tilflytteren i Danmark. Vi siger at man med Elderlearn, kan blive “Bedre til Danmark”.”

Elderlearn blev etableret i slutningen af 2017 og fik de første kunder i starten af 2018. Virksomheden har en professionel administration placeret i København N med direktør, teamkoordinator, rekrutteringsansvarlige, match&support ansvarlig og et advisory board. Den administrative stab består af 8 ansatte og 1 frivillig medarbejder.

Andreas Reventlow & Nicklas Stenfeldt, Stiftere af Elderlearn

Elderlearn’s vigtigste samarbejdspartnere er kommunerne og de forvaltninger hvor indsatsen skal forankres. Det kan f.eks. være på Ældreområdet, Sundhed- og Omsorgsområdet, Sprogskoler, SOSU-skoler, hjemmeplejen, visitationen og jobcentre. Det er vigtigt for virksomheden at være et kendt tilbud for de kommunale medarbejdere der har berøring med borgerne, således at de kan hjælpe med målrettet at rekruttere dem der har mest brug for at deltage.

Økonomien i Elderlearn er sammensat dels af kommunale samarbejder, dels af støtte fra puljer og fonde. Virksomheden har løbende kontrakt med 10-20 kommuner der betaler for indsatsen, og har bl.a. fået økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn, Innovationsfonden, Nordea Fonden og Østifterne.

Frivillige der gør en forskel og måling af impact

Siden 2017 har 4800 frivillige skabt værdi for hinanden gennem Elderlearn. For at blive klogere på virksomhedens impact i forhold til målgruppen modtager alle frivillige der har været matchet i 3 måneder en survey der giver indblik i den værdi, som Elderlearn har skabt for deltagerne. Følgende er eksempler på respons fra de adspurgte frivillige:

Tilflyttere:

 • 92 % vil anbefale Elderlearn til andre udlændinge
 • 81% synes det har hjulpet med at lære dansk
 • 57 % er blevet mere interesserede i at arbejde med ældre
 • 56 % er blevet trygge ved at tale dansk med ældre
 • 46 % er blevet mere trygge ved at tale dansk med kollegaer
 • 47 % har fået mere lyst til at fortsætte på deres nuværende arbejdsplads

Danske Seniorer:

 • 92 % vil anbefale Elderlearn til andre
 • 76 % vil anbefale til en person, der føler sig ensom
 • 75 % vil anbefale til en person, der føler kedsomhed
 • 68 % føler, de har været til gavn for tilflytteren
 • 79 % synes, at forløbet er gået meget godt eller godt

Samtidig formidler Elderlearn erfaringerne fra møderne mellem de frivillige og tilflytterne via små fortællinger som man kan følge på www.facebook.com/elderlearnvisit.

Niclas Stenfeldt peger på, at måling af konkret impact generelt er en stor udfordring:

”Vi kæmper rigtig meget som organisation for at blive mere konkrete på at dokumentere de besparende effekter som vores indsats kan have for kommunerne. Det er en dyr og kompleks proces som vi endnu ikke har fundet den bedste løsning på. Men det er vores 1. prioritet den kommende tid.”

Stort potentiale for arbejdet med sociale bæredygtighed

Stadig flere af Elderlearns samarbejdskommuner er begyndt at efterspørge især Elderlearns indsats på SOSU-området, hvor Elderlearn matcher tosprogede SOSU-elever og medarbejdere med danske seniorer for at opkvalificere og fastholde de tosprogede i job og uddannelse. Med de resultater som virksomheden har skabt på dette område siden 2019 ser de, at der er et kæmpe uudnyttet potentiale for kommuner landet over der kan gøre brug af denne indsats for at understøtte tosprogede SOSU-elever og på den måde få og sikre flere ‘varme hænder’ til arbejdsmarkedet.

Nicklas Stenfeldt peger på, at Elderlearns fokus på at styrke de sociale ressourcer handler om at menneskers trivsel er afgørende for den samfundsmæssige bæredygtighed:

”Det er vigtigt for os at arbejde med bæredygtighed og socialøkonomi, fordi vores primære motivation er at gøre en forskel for mennesker og samfundet. Vi mener at måden at opnå det mest bæredygtige samfund på, er ved at kigge på de menneskelige ressourcer der er tilgængelige og sætte dem i spil, for at skabe værdi. Denne form for bæredygtighed er pt. meget overset, da det altoverskyggende fokus ligger på at spise mindre kød, rejse mindre, køre mindre bil osv. Man glemmer menneskerne i denne ligning. Samfundet ser mange målgrupper som modtagere af hjælp (især udsatte borgere) og det er dyrt for alle. Vi ser på hvordan målgrupper kan hjælpe, og på den måde skaber vi mere trivsel, lokal forankring og bæredygtighed.”

Læs mere om Elderlearn på: www.elderlearn.dk
www.instagram.com/elderlearnvisit
www.facebook.com/elderlearnvisit

Andre artikler om Elderlearn: https://www.elderlearn.dk/presse

Tak til Nicklas Stenfeldt og Elderlearn for samarbejde omkring dette portræt.

Fotos: Copyright Elderlearn

Back To Top