skip to Main Content

The Purpose Upgrade

Purpose Upgrade er en ny bog af Paul Skinner, som viser, hvordan virksomheder kan opnår størst succes i krisetider ved at gå direkte i gang med at tackle verdens mest presserende problemer.

Bogen, der har undertitlen “Change your business to save the world and change the world to save your business!” sætter fokus på, hvordan virksomheder ved at opgradere deres formål i  en mere samfundsansvarlig og bæredygtig retning kan åbne op for større overskud og gennem empowerment skabe gladere og mere engagerede medarbejdere samt fremme loyalitet og kontakt med kunder.I bogen kan man blandt andet læse om Mick Jackson stifter af den socialøkonomiske virksomhed WildHearts Group, som har gjort den ellers kedelige handel med kontorartikler til fundamentet for en formålsdrevet virksomhed. Wild Hearts anvender sit overskud til mikrofinansieringsinitiativer og når på den måde ud til og hjælper millioner af fattige og udsatte.

Bogen tilbyder også en metode, som virksomheder når som helst og på et hvilket som helst niveau kan anvende til at lave et “Purpose Upgrade” altså opgradere virksomhedens formål til at være mere samfundsansvarligt og bæredygtigt.

Hvis man ser ud i verden af i dag – har der har aldrig været et mere presserende behov for at “ændre vores virksomheder for at redde verden eller et mere passende tidspunkt at ændre verden for at redde vores virksomheder”.

Om Paul Skinner
Paul Skinner er grundlæggeren af Agency of the Future, som hjælper kunder med at drive formålsstyret forandringer og med at blive bedre til at mobilisere interessenter for at opnå varig succes. Han rådgiver globale virksomheder og førende organisationer inden for sociale forandringer samt institutioner for international og global ledelse.
Paul Skinner er også grundlægger af MarketingKind, der er et medlemsfællesskab, som samler virksomhedsledere, marketingfolk og change-makers for at løse sociale og miljømæssige problemer gennem deres virksomheder, frivillige arbejde og fortalervirksomhed.

FAKTA
Titel: The Purpose Upgrade: Change Your Business to Save the World. Change the World to Save
Your Business
Forfatter: Paul Skinner
Forlag: ‎ Robinson
Udgivelsesdato: d. 22. september 2022
ISBN-10: ‎1472145186
ISBN-13: 978-1472145185
Bogen er på 272 sider og han købes her

 

 

Back To Top