skip to Main Content

Buy Social taskforce Danmark

Buy Social Taskforce Danmark er et nyt initiativ, som samler en række centrale aktører i det danske socialøkonomiske for at løfte dagsordenen for sociale indkøb og derigennem styrke de socialøkonomiske virksomheder.

Baggrund
Ideen til Buy Social Taskforce Danmark er fostret som opfølgning på den konference som Rummelig Genstart, KAB, Kooperationen, Sociale Entreprenører i Danmark og Konsulenthuset for Socialøkonomi afholdt i København d. 2. december 2021 om verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber og samarbejder mellem socialøkonomiske- og private virksomheder. På konferencen var der enighed om, at man gerne ville tage dialogen videre, og se på, hvordan markedet for socialt ansvarlige produkter og serviceydelser kan udvikles i et samarbejde mellem den private, den offentlige og den socialøkonomiske sektor og hvordan sociale indkøb (Buy Social) derigennem kan styrkes. Derfor er der i regi af projekt Rummelig Genstart/Projekter imidt taget initiativ til at samle en række aktører i det danske felt for socialøkonomi i initiativet ”Buy Social Taskforce Danmark”, som kan arbejde for at løfte dagsordenen for sociale indkøb i Danmark.
Deltagerne i taskforcen tæller både støtte- og interesseorganisationer for socialøkonomiske virksomheder, kommuner, socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder.
Det første møde i Taskforcen, der blev afholdt 23. juni 2022, lagde op til at etablere en fortløbende dialog mellem aktørerne, primært gennem online møder. På mødet blev det bl.a. diskuteret, hvordan der kan sikres en mere systematisk dialog mellem aktørerne, hvilken rolle de forskellige aktører kan spille, og hvordan der kan sikres finansiering til Taskforcens arbejde på længere sigt. Gennem dialogen blev det også tydeligt, at der er behov for at kortlægge de forskellige barrierer, der er for sociale indkøb. Derfor blev der til Taskforcens 2. møde d. 13. september 2022 arbejdet mere konkret med netop det.
Ved mødet stod Trine Faber Velling  fra Konsulenthuset for Socialøkonomi for et workshopforløb, hvor taskforce-deltagerne kunne bidrage med at afdække forskellige barriererne for sociale indkøb set fra tre perspektiver.
1) Et Offentligt Perspektiv – hvor spørgsmålet var: Hvilke barrierer er der for at offentlige myndigheder i større udstrækning kan anvende sociale indkøb?
2) Et Socialøkonomisk virksomheds perspektiv hvor spørgsmålet var: Hvad er de største barrierer for at socialøkonomiske virksomheder gennem sociale indkøbsaftaler i større udstrækning kan sælge deres produkter og services til offentlige myndigheder, private virksomheder eller andre socialøkonomiske virksomheder?
3) Privat virksomheds perspektiv – hvor spørgsmålet var: Hvad er de største barrierer for at private virksomheder i større udstrækning kan anvende sociale indkøb til at skabe positiv impact (socialt eller miljømæssigt) ved at købe ind fra socialt ansvarlige og socialøkonomiske virksomheder?

Alle input fra workshoppen bliver samlet i et arbejdspapir, der løbende kan opdateres løbende med flere input og som kan danne grundlag for Taskforcens videre arbejde med at udvikle forskellige indsatser for at fremme sociale indkøb i forskellige sammenhænge.

Det 3. møde i Buy Social Taskforce Danmark finder sted d. 15. november 2022, forskellige mulige løsninger og på de forskellige barrierer. På længere sigt er der også mulighed for at Taskforcen kan danne undergrupper, der kan arbejde med indsatser inden for specifikke områder i forhold til at fremme sociale indkøb.

Hvis du vil vide mere om Buy Social Taskforce Danmark kan du kontakte:
Angelika Marning, Rummelig Genstart: am@projekterimidt.dk – 61 70 20 71
Trine Faber Velling, Konsulenthuset for Socialøkonomi: trine@husetforsocialokonomi.dk – 24 89 79 11
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark: per@socialeentreprenorer.dk – 40 11 86 40

Taskforcens aktiviteter kan også følges på Rummelig Genstarts hjemmeside her

Andre aktuelle aktiviteter omkring sociale indkøb
I forbindelse med Social Enterprise World Forum afholder Sociale Entreprenører i Danmark en Community HUB event d. 28. september kl. 15.00-16.00 omkring emnet, hvor der er inviteret oplægsholdere fra udenlandske organisationer indenfor det socialøkonomiske felt, som fortæller om deres erfaringer med sociale indkøb. Man kan læse mere om arrangementet og tilmelde sig her

En række danske socialøkonomiske virksomheder er i øjeblikket ved at lade sig verificere via Social Enterprise World Forum verifikationsordning. Der har bl.a. været afholdt webinar om verificeringsprocessen d. 6. september.
Referat og video fra arrangementet kan findes linket her – hvor man også kan læse mere om ordningen.

 

 

Back To Top